Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English
 

Det Naturskånsomme Fiskeri

Levende Havs første udspil i 1995 blev en debat om mulighederne for at få udviklet og etableret et blåt ømærke for fisk. Tanken er at det skånsomme fiskeri og forbrugere finder sammen om at støtte udviklingen af et mere bæredygtigt fiskeri. 

Det økologiske på fiskeriområdet referere til den kendsgerning at et økologisk fiskeri tager hensyn til havets økosystem. Dvs. at fiskeriet foregår så skånsomt at man med rette kan kalde det økologisk fordi det netop retter sig imod at bevare økosystemer. Derved vil et økologisk fiskeri kunne bidrage til fremme af et mere bæredygtigt fiskeri. 

Mange har foreslået os at et mærke for fisk bør være et bæredygtigheds mærke, men de glemmer at i så fald vil der ikke kunne sælges ret mange fisk under et sådant mærke, idet de vigtigste fiskebestande ikke befinder sig inden for grænserne for biologisk bæredygtighed, tværtimod. Dvs. at fiskerne med et økologisk fiskeri og et mærke for det, kun tager ansvaret for det de er herre over, nemlig måden de fisker på, og ikke bestandene. Fiskeriet forgår jo på de samme bestande og derfor må det være forvaltningens ansvar at tage ansvaret for at nedbringe det samlede fisketryk så overfiskeriet bringes til ophør. 

 • Artikel i Samvirke: Miljømærkning er fup. juni 2007
 • Økologisk forurening. marts 2005 
 • Så kom de økologisk fisk. marts 2004
 • European Inshore Fishery A report from the project ECOast Fish and the final Seminar in Denmark the 7th – 11th of December 2000  
 • POSITIONER PÅ STENREV I NORDSØEN, SOM NU ER DESTRUERET TIL UKENDELIGHED AF BUNDSLÆBENDE FISKEREDSKABER (Fiskernes Økologiske Netværk maj 2001)
 • Kystfiskerseminar Om Europæisk Kystfiskerseminar fra 7 – 10 december 2000  
 • Skibet er ladet med økologiske fisk Politikens netavis skriver mandag 24. jul 2000:
 • Invitation til debatmøder om økologisk fiskeri
 • Invitation til konference om kystfiskeri i Europa 7 - 10 December 2000
 • Miljømærkning  Fiskeri Tidende oktober 2000
 • Økologisk Fiskeri åressemeddelelse 7. juni 2000, om offentliggørelse af rapporten "Fiskere om fisk og fiskeri", om offentliggørelse af regler for økologisk fiskeri, om dannelse af en ny producentorganisation for fiskere "Fiskernes økologiske netværk" og om offentliggørelse af et nyt varemærke for fisk fanget efter regler for økologiske fiskeri: "Levende Hav - fisk fra et naturskånsomt fiskeri. Levende Hav har siden 1995 arbejdet med emnet økologisk fiskeri. I foråret 1996 afholdtes et HavPolitisk forum om emnet. Det konkrete resultat heraf blev nedsættelsen af "Arbejdsgruppen vedrørende Økologiske Fiskeri". Gruppens arbejde er nu afsluttet, der er vedtaget "Regler for økologisk fiskeri" og bemærkninger dertil. Endvidere har Landsforeningen Levende Hav udgivet rapporten fra interviewundersøgelsen til danske havne og landingspladser Fiskere om fisk og fiskeri  Forside til rapporten Og endelig er der er stiftet en producentorganisation: www.ecofishery.dk

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os