Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Om LLH   English

 

Links til nationale og internationale organisationer og institutioner og andre som har hjemmesider der beskæftiger sig med fiskeri,  fiskeripolitik, havmiljø, bistands- udviklings projekter.

Organisationer der arbejder med klima og global opvarmning.

 

Organisationer der arbejder med bistand og udvikling

 

Udenrigsministeriet  har ansvaret for den danske bistandspolitik og Danida

U-landsnyt - presseportal for udviklingsbistand

www.prngo.dk Projektrådgivningen. Paraplyorganisation for danske NGO'er inden for bistand og udvikling

Pressefoto, Links til Lars Bertelsen, en af Danmarks bedste pressefotografer, der bl.a. har været i Kazakstan for at tage billeder af Levende Hav projekt ved Aralsøen 

Organisationer der også arbejder med havmiljø, fisk og fiskeripolitik

www.dkfisk.dk - Danmarks Fiskeriforenings hjemmeside

Greenpeace

www.wwf.dk

Danske ministerier, forskningsinstitutioner mv.

Fødevareministeriet eller Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som det retteligt hedder, er det danske ministerium, der ansvarlig for fiskeriområdet

Under fødevareministeriet er en række direktorater som hver for sig er ansvarlige for dele af kontrollen og forvaltningen af fiskeriområdet. De vigtigste af disse er:

Fiskeridirektoratet, der er ansvarlig for bl.a. fiskerikontrollen

Fødevaredirektoratet som bl.a. er ansvarlig for fisken levnedsmiddel.

Danmarks Fiskeriundersøgelser, som er en offentlig forskningsenhed indenfor fiskeriområdet.

Danske lovinitiativer indenfor fiskeområdet , findes ved at søge i Folketingets udmærkede database over lovforslag. Den kobler du op til via Folketingets egen hjemmeside.

Eksisterende dansk lovgivning indenfor fiskeriområdet, findes ved søgning på retsinformations database.

EU-regulering indenfor fiskeriområdet findes ved søgning på EU's informationsdatabase (CORDIS).

Miljøministeriet, har en del af ansvaret når fiskeri og miljø kolliderer

Ligesom Fødevareministeriet har Miljøministeriet en række tilknyttede institutioner. Der er links til de vigtigste indenfor fiskeriområdet her:

Miljøstyrelsen, administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der blandt andet skal sikre os ren luft, vand og jord og gode levevilkår for vilde dyr - herunder fisk - og planter.

Danmarks Miljøundersøgelser, er en uafhængig forskningsinstitution under miljøministeriet.

EU

EUs generaldirektorat for fiskeri (DGXIV), er ansvarlig for koordinering af fiskerisamarbejdet i EU

Søgning efter EU-dokumenter om fiskeri sker EUs informationsdatabase, CORDIS

Internationale organisationer med hjemmesiderfiskeri området

OCEANA - international natur- og miljøorganisation 

ICES - International Council for the Exploration of the Sea

FAO - FNs fødevareorgan, Fisheries Department

OECD - International økonomisk samarbejde

NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization

ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

IBSFC - The International Baltic Sea Fishery Commission

ONEFISH God og informativ hjemmeside for fisk og fiskeri

NORSKE KYSTFISKERE  Hjemmeside for kystfiskeriet i Norge

MSC - Marine Stewardship Council. En international organisation, nedsat på initiativ af Unilever og WWF. MSC arbejder for udformning og indførelse af et bæredygtighedsmærke for fisk.

 

Den offentlige fiskeriforvaltning i vore nabolande

Nordisk Råd - en god hjemmeside med masser af information om fiskeri i norden og resten af verden. Her er også links til offentlige fiskeriforvaltninger i det meste af verden.

Fiskeridepartementet (Norge)

Fiskeriverket (Sverige)

Andre links til fiskerirelaterede hjemmesider

www.7days.dk - hjemmeside om lystfiskeri m.m. Bl.a. med gode billeder af fisk

www.fisketips.dk  - en omfangsrig hjemmeside med et stort utal links og artikler samt mange nyttige oplysninger om fisk og fiskeri. 

www.fiskeri.no - en meget nyttig hjemmeside med masser af oplysninger om norsk fiskeri og gode links 

www.waterframe.dk - et nystartet firma der udfører forskning og overvågning af fisk og vandmiljø

Flyvefisken - en virkelig god hjemmeside med oplysninger om fisk og fiskeopskrifter

Intrafish Norsk baseret International nyhedstjeneste med alt fra hele verden indenfor fiskeri og aquakultur 

Duelighed - maritim hjemmeside hvor man bl.a. kan afprøve ens færdigheder i søfartsreglerne. 

Øko-web en sand overflod af links til danske organisationer der arbejder med miljø

www.gylle.dk - god og oplysende hjemmeside om svin og gylle. 

www.maritimelinks.dk - hjemmeside med mange, rigtig mange maritime links

www.sbib.dk - søfartens bibliotek med søgefunktion og en masse maritime link

www.fiskerforum.dk - hjemmeside med aktuelle oplysninger fra fiskeriet

www.fiskehuset.com

 

 

Museer og centre med hav vand og fiskeri

Fiskeri - og Søfartsmuseet 

Fiskeriets Hus, Hvide Sande

Nordsømuseet

Kattegatcentret

Naturhistorisk Museum Århus

Vadehavscentret

Danmarks Akvarium

Blåvand Naturcenter

 
Sidste nyhedsbrev Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os