Home

 

 Motorkraften i danske fiskefartøjer

 

Ligesom der er regler for maskestørrelser i redskaber og farvandsområder med begrænsninger på fiskeri med bestemte redskaber, er der også begrænsninger på fiskefartøjers maskinkraft, hvis man f.eks. ønsker at trawlfiske i områder hvor fiskeynglen skal beskyttes. Dertil kommer, at Danmark som andre EU lande har forpligtet sig til at udtage kapacitet, fordi der er en alt for stor kapacitet i forhold til den mængde fisk der er til rådighed. Og så skal fiskerne også overholde bestemte regler ved udskiftninger af fartøj og/eller motor, for at opnå offentlig støtte til sådanne investeringer.

Det er en kendt sag i fiskerierhvervet at disse regler ikke overholdes. Det er også velkendt i den danske fiskeriforvaltning, at der i dansk fiskeri findes store trawlere, med en på papiret så lav maskinkraft, at dét ikke kan trække noget trawl.

Levende Hav har og fortsætter forsøget på at rejse denne sag over for politikerne og myndighederne. Vi mener det er uholdbart i forhold til miljø og ressourcer, at reglerne ikke overholdes og det er klart uretfærdigt over for de fiskere som overholder reglerne. Derfor bør myndighederne gribe ind.