Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Ud af det Sydfynske Øhav - Nu. 11/2 2004 

Fødevareministeriet er under et stigende pres i fiskeripolitikken. Alle kan se, at den økonomiske, sociale og flere steder også biologiske udvikling, kun har en retning og det er direkte mod et alvorligt forlis, med økonomisk ruin for et svimlende antal fiskerifartøjer og virksomheder inden for fiskeriet. Der er altså tale om en yderst alvorlig situation i fiskeriet, men alligevel synes fødevareministeriet og andre ansvarlige, herunder Danmarks Fiskeriforening, at ville ofre et ellers fornuftigt og i mange yder områder i Danmark og på øerne, meget vigtigt kystfiskeri.

Torsk er en meget vigtig art for kystfiskeriet og uden torsk intet kystfiskeri, så enkelt er det i det danske fiskeri. Så de lave kvoter ramme kystfiskerne ekstra hårdt, fordi de store ikke vil afgive lidt af deres torsk til de små. Tværtimod ser man nu store fartøjer fra bl.a. vestkysten, på rov i de indre danske farvande, hvor der i år har været tegn til lidt flere torsk end ellers. Der rammes de fiskere som lever rundt Fyn og på øerne urimeligt hårdt af Danmarks Fiskeriforenings lov om, at alle danske fiskere skal have lige adgang til alle farvande. Den lov giver altså store moderne trawlere lov til at fiske i det sydfynske øhav. Alle ved, herunder også de ansvarlige myndigheder i Fiskeridirektoratet og Søfartsstyrelsen, at disse fartøjer fisker med ulovligt store maskiner. Man må ikke fiske med motorer der er større end 299 Hk, men med den kraft kan de store fartøjer knapt trække sig selv. Alle ved det og tillader dermed disse ulovligheder.

Men ulovlighederne er efterhånden er blevet en fast bestand del af dansk fisker, og derfor vokser fiskerikontrollen. Hvorimod den kriminelle ulovlighed myndighederne begår i forståelsen for og støtten til nye og større og mere ødelæggende fartøjer og metoder i dansk fiskeri, stiger uden den politiske kontrol.

Måske er det denne barokke virkelighed som nu får fødevareministeren på banen. Hun vil opfordre Erhvervsfiskeriudvalget til at gøre noget ved sagen. Men for at presset på fiskeindustrien og Danmarks Fiskeriforening (som er blevet til en branche forening for de store i dansk fiskeri) kan opretholdes, så er det vigtigt, at fiskerne i de indre farvande, som skal leve af fiskeriet hele året, nu sætter sig i karakter og kræver de store trawlere ud af Det Sydfynske Øhav.

Fødevareminister Mariann Fischer Boels pressemeddelelse: www.fvm.dk/nyheder_presse.asp?artikelid=3052&page_id=243

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os