Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse udsendt torsdag den 28/7 2005

Energipriserne presser de store trawlere

Danmarks Fiskeriforening DF beder derfor regeringen og EU om økonomisk støtte til brændstoffet. Priserne på dieselolie er nu så høj, at trawlerne ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Derfor foreslår DF, at EU hæver grænserne for støtte til det enkelte fartøj fra 3000 Euro til 100.000 Euro over en 3 års periode.

Dertil siger Levende Havs formand Kurt Bertelsen Christensen, Ferring Strand: ”Danmarks Fiskeriforening er helt ude af kurs, hvis foreningens formand virkelig mener, at EU fiskerne skal have mere energistøtte end de får i dag. I forvejen betaler fiskerne af alle erhverv den allerlaveste energipris, da de er fritaget for at betale moms og energiafgifter og som en særregel også er fritaget for at betale CO2 afgiften. Fiskernes udgifter til brændstof er ca. en 1/3 af forbrugerpriserne”.

Der er typer af ressource- og energivenlige fiskerier (vod, garn, kroge etc.) hvor energipriserne ikke spiller nogen væsentlig rolle. Disse fiskeriformer er i forvejen under et alt for stort ressource pres fra de energislugende trawlere, hvorfor skal disse langt mere bæredygtige fiskerier nu ikke have lov til at høste de konkurrencefordele der følger i kølvandet på højere energipriser? Prisen på olien er den mest effektive beskyttelse disse fiskere har mod trawlerne. 

En stor bomtrawler bruger 2-3000 tons dieselolie om året. De 1000 tons rødspætter den fanger kan fanges af 7-8 vodfartøjer, med et samlet olieforbrug på 500 tons. Hvis oliepriserne nu er skyld i, at bomtrawlerne må opgive, vil det miljøvenlige fiskeri, havmiljøet, ressourcerne og klimaet kun vinde ved det.

Fiskerne betaler nu ca. 3 kr. for en liter dieselolie, det er ca. 1 kr. mere end normalt. Det viser også, at trawlfiskeriet er en økonomisk meget skrøbelig fiskeriform. Og da alt peger i retningen af, at vi skal lære at leve med de energipriser vi har, ser Levende Hav ingen grund til at give disse trawlere mere kunstigt åndedræt end de har fået til dato.      

Dertil kan lægges, at modsat EU fiskerne, må fiskerne fra ex. Afrika, betale den fulde pris for olien. Det er dybt uretfærdigt i samtidig med at EU’s fiskere får mia. i tilskud til køb af fiskerettigheder i farvandene ud for de afrikanske lande.

Levende Hav ser ingen gode grunde til at give EU fiskerne mere økonomisk støtte, og slet ikke til de store trawlere, som både på ressource- og energisiden har dokumenteret, at de har fremtiden bag sig.

For flere oplysninger

Kontakt Levende Hav

9789 5455 e. 2048 7421

llh@levende-hav.dk

www.levendehav.dk

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os