Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Dags dato i fiskeriet

 - nu med ugentlige kommentarer til debatten i Fiskeri Tidende

 

Fiskeri Tidende uge 35 - 2/9 2005

Flemming Kristensen, formand for Danmarks Fiskeriforening har sendt et brev til regeringen, hvor han beder om 600 mio. kroner til ophugning af fiskefartøjer. Formanden beder Thor Pedersen om at afsætte 300 mio. kroner på finansloven for 2006, så disse penge kan udløse 300 mio. kroner af de FIUF midler, som Danmark råder over i EU's fiskeristøtte program. (De 300 mio. fra EU er midler som Danmark råder over i dag, og derfor er dette ikke en bøn om "blot" 300 mio. kroner fra den danske statskasse, men reelt en bøn om 600 mio. kroner. Og det er jo mange penge)

Formanden kan jo ikke have fået solstik denne sommer, så der må være andre forklaringer på dette bønskrift. Det er et simpelt brev, uden en "noget for noget" redegørelse, analyse eller andet. "Giv os, please, 600 mio. kroner, foruden de mange mio. kroner vi også har brug for til støtte for den dyre olie" og ikke andet. Intet om hvad samfundet får fra Danmarks Fiskeriforening og foreningens støtter, dvs. det urentable og kuldsejlede trawlfiskeri.

Det er et fornærmende udspil fra Danmarks Fiskeriforening og svaret fra regeringen til Danmarks Fiskeriforening bliver et rungende nej og et forslag til at få fyret den direktør i Danmarks Fiskeriforening, som åbenbart ikke evner ret meget andet end at belemre regeringen med forvrøvlede tiggerbreve.

For Danmarks Fiskeriforenings direktør og nye spindokter (Kim Vejrup) er der også en mere positiv forklaring på dette brev. For med svaret fra Thor Pedersen kan Danmarks Fiskeriforening sige til de mange fiskere som gerne vil ud af fiskeriet så hurtig som muligt. "Der kommer ingen statsstøtte til ophugning, derfor bør i bakke op om vores forslag til den nye regulering i det demersale fiskeri. Vi giver Jer nemlig ejendomsretten over jeres historiske kvoter, og uanset hvor store de så end måtte blive for de enkelte fiskere, så er værdien af disse kvoter dog bedre end ingenting, dvs. bedre "end den rap af en kæp" i ellers står overfor. Og så kan Danmarks Fiskeriforening nu også sige til de 100 trawlere, som har levet af at fange tobis, brisling og sild til fiskemel og olie - vi forsøgte at få 400 mio. kroner til Jer, men regeringen sagde altså nej.

Ellers er der ikke meget gods i Fiskeri Tidende. (Der er ingen kommentarer for uge 34 udgaven for der var intet nyt, andet end et læserbrev fra en fisker (60 år) som spurgte sig selv og Fiskeri Tidendes læsere om hvordan det kunne gå så galt for dansk fiskeri?)

I uge 35 udgaven ses også en undrende fødevareminister Hans Chr. Schmidt på en cykel foran Christiansborg. "Undrende" fordi fødevareministeren simpelthen ikke begriber hvorfor fiskerne snakker om IOK når han (ministeren) ikke vil have indført IOK i det demersale fiskeri? Vi må jo sende ham endnu et brev hvor han får forklaret, for V 117 gang, at ministerens uforstand ikke er nogen undskyldning for det makværk han har sat i gang. Vi skal have ditten og datten siger ministeren, men det fremtidens fiskeri han får, hvis han kommer igennem Folketinget med sin plan, er det historiske fiskeri, som ved kreativ bogføring, direkte og indirekte ulovligheder og meget mere af samme skuffe, som er selve årsagen til at store dele af danske fiskeri er gået neden om og hjem.

I et åbent brev skriver Fiskernes Forbund til fødevareministeren, at ministeren har iværksat en plan for dansk fiskeri som aldrig bør komme helskindet gennem det danske Folketing.

Det var i det store hele indholdet i denne udgave af Fiskeri Tidende.

Konklusion: Fiskeri Tidende er et skønskrift for de holdninger der besjæler toppen i Danmarks Fiskeriforening og ikke andet. Det er spin, men ikke noget intelligentstyret spin. Fiskernes reaktioner på det der sker i øjeblikket ses ikke i Fiskeri Tidende, enten fordi de ikke får lov til at komme til orde i Fiskeri Tidende, eller mere sandsynligt, fordi de (fiskerne) skønner at Fiskeri Tidende er blevet uden værdi, og at det vil være at "kaste perler for svin" at bruge tid på et læserbrev til netop Fiskeri Tidende.

 

Fiskeri Tidende uge 33 - 18/8 2005

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt udtaler oppe fra Island og Færøerne, hvor han har opholdt sig en uges tid, at den nye fiskeriregulering herhjemme skal være klar den 20. oktober. Og ministeren har åbenbart hentet mere inspiration i Island end han gjorde på Færøerne. Han har ikke ændret holdning til "IOK" dvs. individuelle omsættelige kvoter, siger han, men  han er meget imponeret over, at Island her gjort det så godt under et IOK system.

 • Ministeren vil ikke have et IOK system i dansk fiskeri, IOK hvor den enkelte fisker for ejendomsretten over kvoterne som så kan omsættes frit, dvs. alle kan købe eje fisken (På Island ejer ca. 10 rederier mere end 90% af kvoterne, en enkelt reder ejer ligeså mange torsk som alle danske fiskere må fange i Nordsøen). Det er der ikke nogen ny viden, imod IOK som ministeren har fået. Den rene vare IOK i det danske demersale fiskeri, under EU's fiskeripolitik, er noget vrøvl. Derfor vil han have en dansk model, hvor fiskerne ligesom i IOK får ejendomsretten til kvoterne efter deres historiske fiskeri. Disse kvoter kan så handles sammen med fartøjet, de kan måske udlejes osv. IOK og IK er ikke det samme, men konsekvenserne bliver overvejende de samme. Det bliver de fiskere som er årsagen til fiskeriets ressource problemer, bankerne eller andre der låner fiskerne penge til at at købe kvoter for, som kommer til at sidde på kvoterne. Hvordan disse fiskere så har fanget fisken, lovligt og/eller ulovligt, er sagen uvedkommende.

 • Og på dette område er der et utal af beskrivelser

  • Brugen af ulovligt store motorer - at man på papiret har en mindre motorkraft end man bruger i virkeligheden. Der er begrænsninger på motorkraften for at begrænse trawlets størrelse og ødelæggelser af havbunden og fiskens levesteder

  • Misbrugen af omskrivninger af fisk mellem arter - at fiskene og opkøberne er enige om, at de torsk fiskerne lander, men som er ulovlige, afrapporteres som kulmule, kuller osv. Det samme mht. rationspleje (skuffefisk) at en fisker og opkøber bliver enige om at lægge landingen i "skuffen" indtil fiskeren har fået nye rationer.

  • Misbrugen af omskrivninger af fisk mellem fartøjer - at fiskerne bytter mellem hinanden, dvs. de udnytter rationerne 100 %, der bruges "kvotejoller", dvs. en fisker har en eller flere joller som han lander sine fisk i osv.   

  • Misbrugen af omskrivninger af fisk mellem farvande - torsk der fanget i Nordsøen, omskrives til Kattegat osv.

  • Misbrugen af opmålinger af fartøjer for højere rationer - i rationsfiskeriet gives de enkelte fartøjer rationer eller årsmængder udmålt efter fartøjets længde eller tonnage. Jo større fartøj jo større rationer. Det har medført at mange fartøjer er blevet målt op, blevet længere eller tungere for at få større rationer. 

  • Ovenstående direkte ulovligheder og andet misbrug er en sag, en anden er hvad man kunne kalde "det begærstyrede fiskeri". Dette fiskeris udøvere findes i alle havne. Det er skippere som ikke har ret meget andet i hovedet end fiskeri, og det koste hvad det koste vil. De kan ex. kun bruge helt unge besætningsmedlemmer, eller andre som ikke er så gode til at stille krav til arbejdsmiljø og anden sikkerhed. De "lever for at fiske" de "fisker ikke for at leve" lyder det på havnen. "Han, dvs. skipperen, har seks mand på dækket også baltiske fiskere, de knokler røven ud af bukserne, får ikke meget får det, andet end et dårligt helbred og nu har han oparbejdet en historik på 50 tons torsk, 20 tons kulmule, 40 tons rødspætter, 10 tons tunger osv. "Det belønner denne regering ham for, han blive mangemillionær og vi andre til grin". "Vi har aldrig brudt os om denne form for fiskeri, men nu bliver det hans ejendom for tid og evigt, det er ikke til at holde ud"  

Ulovligheder og misbrug er hovedårsagen til, at individuelle kvoter fra staten til privat  ejendom, uregnet efter det historiske fiskeri, er et uretfærdigt system mellem fiskerne og i forhold til den natur fiskerne lever af. Det er og vil også blive dokumenteret de kommende måneder.

Fiskeri Tidende har spurgt fiskernes formænd i Thyborøn, Hanstholm og Rødvig om deres holdninger til de planer for en ny regulering som regeringen vil have.

 • Ole Toft fra Thyborøn oplever en voksende accept fra hans medlemmer for denne nye regulering.  "Fiskerne vil gerne have årsmængder, det får de nu og dette system er ikke IOK" og  "fiskerne får den mængde fisk, de har fanget hidtil" og så kan alle jo kun være tilfredse, ifølge Ole Toft.

 • Formanden for Rødvig fiskerne Thomas Jensen er billedligt talt kommet i klemme mellem formændene fra de to store vestjyske havne. Thomas Jensen vil ikke have omsættelige historiske rettigheder og han vil have sagen til urafstemning blandt fiskerne.  

 • Jan Hansen fra Hanstholm er positiv og han vil have fiskerne til at se på mulighederne i det nye system og ikke begrænsningerne. 

"Det er ikke nemt at gøre alle tilfredse" siger Jan Hansen, underforstået - det mindretal som ikke bakker op om dette nye system må indordne sig. Det er besværgelser og dårlig journalistik for formanden og journalisten ved, at kun 30 % af fiskerne har sympati for det system som Ole Toft og Jan Hansen vil have.

Danmarks Fiskeriforenings formand Flemming Kristensen er også ude med usandheder i forbindelse med de ulovlige motorer "de danske fiskere følger loven, og de bliver jævnligt kontrolleret af både Søfartsstyrelsen og andre myndigheder" siger Flemming Kristensen. Det er løgn og det ved han for i 2003 modsatte Danmarks Fiskeriforening sig en løbende kontrol, da det ville blive for besværligt. Det er dokumenteret i Fiskeridirektoratets redegørelser til Folketinget om sagen.

De høje oliepriser for også en bredside i denne uge. Skipper Gunnar Høj fra Hvide Sande med trawlerne "Mikkel Louise" RI 344 på 210 tons og med en motor på 507 kW siger at han bruger 700 tons olie om året og til en pris på 3,12 giver det ham en udgift på mere end 2 mio. kroner om året. Han vil have støtte bl.a. fordi at "det er grotesk, at EU tillader, at der kommer fisk fra ikke EU lande, hvor der ligger helt fast, at fiskerne får en række subsidier som gør at de kan sælge fisken langt billigere end os" og han fortsætter "de norske fiskere er vel de mest forkælede fiskere der findes, de får en god portion støttekroner bundet i halen på hver torsk de lander".

 • Norske fiskere får ingen støtte siger Norges Fiskeriforening og det bekræftes af det danske Fødevareministerium, så den påstand holder ikke.

 • Et andet interessant forhold ved Gunnar Højs påstande er, at han bruger 700 tons olie omåret til fremdrift af en 507 kW motor. Gør han det skal han sejle med denne motor på fuld kraft dvs. 24 timer i døgnet i op mod 300 dage om året. En normal motor bruger ca. 220 g diesel olie pr. kW i timen.

Diskussionen om de høje oliepriser er et interessant studie i løse påstande og journalistisk lemfældighed fra Fiskeri Tidendes side.

Fredag den 12/8

Så er der igen rapporter fra FØI Fiskeriøkonomisk institut. 2 af slagsen i alt 130 sider statistik og tabeller. Danmarks Fiskeriforening har "bestilt" (har de mon betalt) en rapport som skal vise konsekvenserne af en forvaltning af fiskeriet uden omsættelighed. Dvs. en regulering der går fra måneds rationer til årsmængder. Som alle andre rapporter fra FØI luftes først de mange tabeller efter en indgangsbøn om situationen i dansk fiskeri. Derefter beskriver man systemet i dag for hurtigt at få slået fast at et system uden omsættelighed mellem fiskerne da er muligt, men ikke ønskeligt. Og så har Danmarks Fiskeriforening fået det de har bedt om en rapport som "dokumentere" at en eller anden form for omsættelighed af fisk, der endnu ikke er fanget, er nødvendigt. Denne holdning har nu også altid ligget solidt forankret hos FØI, så det kan ikke overraske nogen.

Resultaterne fra denne rapport bruges så i en anden rapport, 30 sider længere, en rapport som bestemt i dens tilgang ligger helt på line med Levende Havs tilgang til opgaverne i dansk fiskeri. For første gang (efter hukommelsen) er der et mere seriøst udspil i spørgsmålet om fremtidens forvaltning. FØI stiller simpelthen spørgsmålet om vi har forvaltet forkert? Vi har forsøgt at forvalte fisken i havet, skriver FØI, måske skulle vi forvalte selve fiskeriet, kaldet "kapaciteten" i stedet for. Det er jo sød musik i Levende Havs ører, men så er der ikke mere.

For indholdsmæssigt er der ikke meget at komme efter i og med at "kapacitet" for FØI er de tal de selv kender, dvs. tonnage, kW osv. Rapporten beskæftiger sig overhovedet ikke med de væsentlige begreber inden for en kapacitets vurdering, som grejet, dvs. trawlet, infrastruktur, udstyret om bord og i land med mere. Dertil skal siges at i rapportens konklusioner står det tydeligt, at betydninger og begreber bør klarlægges. Rapporten kan ikke ret meget endnu, men på den anden side er den uskadelig. Så her skal blot understreges, at FØI nu har taget fat på det væsentlige i fiskeriforvaltningen, nemlig skiftet fra en forvaltning og regulering af fisken under vandet til en forvaltning og regulering af fiskeriet oven vande. De to rapporter kan hentes på FØI på følgende links, venstreklik og gem

Forvaltning af det danske konsumfiskeri, 11. august 2005

Overkapaciteten i den danske fiskerflåde, 11. august 2005

  Tirsdag den 9/8

Fiskericirklen under ledelse af Danmarks Fiskeriforening har igen modtaget en større pose penge til TV reklamer for at tiltrække unge til fiskeriet. Niels Wichmann, direktør i Danmarks Fiskeriforening giver de unge jobgaranti med henvisning til at det nu går fremad i dansk fiskeri, hvis der vel at mærke kommer en ny regulering, dvs. en privatisering af kvoter og en deraf følgende omsættelighed. Hvordan det hænger sammen står hen i det uvisse. For hvorledes det kan give flere i arbejde at reducere i antallet af fartøjer er et mysterium. I det pelagiske fiskeri, som prøvekører kvoteomsætteligheder er antallet af fiskere gået dramatisk tilbage - så!!!. Et andet forsvar for denne pose penge er, at hvis der ikke kommer unge danske ind i fiskeriet så vil de "gamle" fiskere hente deres besætninger, arbejdskraften i østlandene. Det tror vi nu vil ske under alle omsætninger i det mere kapitalstyrede fiskeri. De unge lærlinge kan konkurrere på lønnen, men når de vokser til og skal have mere i løn, så ryger de sikkert i land, til fordel for den billige arbejdskraft fra øst.

Det er jo sådan det foregår i det kapitalstyrede erhverv, det ser man overalt på land.

Fredag den 5/8

EU’s fiskerikommission er på retræte i spørgsmålet om energistøtte til EU’s trawlere. Ifølge Fishing News den. 5/8 2005 er EU tilsyneladende på vej med en ”oliepakke” til støtte for de europæiske trawlere. Der tales bl.a. om oplægningsstøtte, støtte til udskiftninger af energitunge motorer og at EU’s regler for støtte til enkelt fartøjer kan måske også hæves fra de nu gældende 3000 Euro/år til 100.000 Euro/år. Prisen på dieselolien er steget med en 1/3 over det seneste år og de større trawlerstyrede fiskeri organisationer presser på EU og de nationale regeringer, for mere støtte. Dertil er der kun et politisk holdbart svar: De europæiske trawlere skal ikke have mere økonomisk hjælp og støtte, med baggrund i højere energipriser. Det skal trawlerne ikke, fordi prisen på energi er ens for alle og det bør den selvfølgelig fortsat være. Det er ulogisk, at energislugende aktiviteter skal have mere støtte end de mindre energislugende. Ex. er vi alle pålagt energiafgifter, med det formål, at få nedsat energiforbruget. Erhvervene kan fratrække disse omkostninger og at fiskeriet som et af de eneste erhverv også kan fratrække CO2 afgiften i Danmark, understreger blot, at Danmarks ”fiskeripolitik” blæser i vinden.

Det eneste fiskeri som har alvorlige problemer med de højere energipriser er trawlfiskeriet, jo større motorer (fartøjer) jo større problemer. Men trawlfiskeriet er blot et af mange typer fiskerier og trawlfiskeriet kan ophøre, som alt andet kan ophøre. F.eks. som det tidligere meget omfattende natur- og ressource skånsomme snurrevodsfiskeriet har måttet ophøre, pga. af konkurrencen fra trawl og bomtrawl og alt for lave energipriser. Mange af disse danske trawlere fisker med ulovligt store motorer. Det er helt almindeligt, at en trawler på mere end 100 BT på papiret fisker med 221 kW, 1/3 af den maskinkraft der er nødvendigt for at kunne trawle med sådanne fartøjer. Det er også helt uacceptabelt at disse ulovlige fiskerier får mere støtte, så de kan fortsætte deres ulovligheder.

Fredag den 15/7

Så meldes det igen om kraftig iltsvind i Limfjorden, 20 % af fjorden er nu udsat for iltsvind og det er det værste juli iltsvind siden 1999, hvor Limfjords amterne startede en systematisk overvågning af miljøforholdene i Limfjorden. Det er indtil videre uforklaret og uden sammenhæng med de forsikringer vi hørt fra myndighederne og landbruget de seneste år, om at nu går det fremad. I Limfjorden er dette ikke tilfældet.

læs mere her: http://www.limfjord.dk/seneste.htm

Fredag den 8/7

I en artikel, som offentliggøres i Journal of Marine Science i august 2005, vil professor Mike Helth fra Aberdeen fremlægge hans nyeste forskning vedr. havets økosystem og fiskeriets indvirkning på det. Undersøgelsen skal dokumentere det som mange, inkl. LLH har advokeret for i mange år, nemlig at fiskeriets indvirkning på økosystemet og derfor andre bestande end dem der fanges, er stor omfattende og meget alvorlig. Undersøgelsen viser, at til trods for at fiskeriet har nedfisket de de større rovfisk, så vokser bestandene af de plankton ædende fisk ikke, tværtimod, og det er lidt overraskende, for i fiskeriforvaltningen har man forventet det modsatte. Hvorfor det ikke sker, synes uforklaret i undersøgelsen, hvorimod der åbenbart er en sammenhæng mellem nedfiskningen af de store rovfisk og en opblomstring af skaldyr, som rejer og hummer. 

Undersøgelsen rejser flere spørgsmål end den besvarer og det er jo typisk i den branche som altid er jagt efter forskningsmidler. Men mon ikke svarene skal findes i det forhold, at når fiskeriet nedfisker de store rovfisk i de enkelte bestande, så kommer gydemassen til at bestå at yngre og yngre årgange fisk, dvs. fisk som ikke har bevist deres robusthed i den naturlige selektion og dermed også producerer dårligere og dårligere yngel. Mht. de plankton ædende fisk manglende succes i økosystemet, så kan det meget vel forklares med, at det pelagiske fiskeri også er ubæredygtig - de manglende fisk i systemet er et simpelt udtryk for et alt for højt fiskeritryk også i det pelagiske fiskeri.

Fredag den 1/7

EU kommission har netop fremsat et forslag om miljømærket fisk. Kommissionen mener, at der bør indføres EU fælles regler som bør gælde for frivillige mærkningsordninger for fisk og fiskeprodukter i EU. Her følger EU op på FAO, der tidligere på året fremlagde forslag til miljømærke for vildtfangede fisk. Kommissionen understreger, at det pt. ikke er muligt at indføre en fælles mærkningsordning inden for EU og derfor ønsker kommissionen at få udviklet et sæt spilleregler for frivillige mærkningsordninger. Det er interessant for LLH, at forslaget lægger op til kriterier for skånsomhed, fordi det jo er det vigtigste kriterium for det mærke, som er udviklet i Levende Hav regi. Læs mere her: http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/inf05_30_da.htm

Torsdag den 30/6

I dag trækker fødevareminister Hans Chr. Schmidt i land og store veksler på regeringens fiskeripolitiske slogan "Vi skal ikke afvikle - vi skal udvikle". Det gør han som svar på hans fiskeripolitiske kammesjuk i Thyborøn, Flemming Kristensen, formand for Danmarks Fiskeriforenings bøn til ministeren om oplægningsstøtte. Støtte til de mange industritrawlere som nu har fisket sig ud af Nordsøen. Nu vil ministeren kun afvikle industrifiskeriet og har dertil lovet industrifiskerne, at han nu vil få talt pengekassen op for at finde ud af om der skulle være lidt penge tilovers til industrifiskeriet. Lidt hovedregningen på FIUF midlerne, de penge ministeren har fået fra EU til udvikling af fiskeriet, viser at han ikke har ret meget at rutte med end ca. 50 mil kroner og for at kunne give dem til industrifiskerne, må han forbi Thor Petersen for at hente 50 mil kroner i den danske statskasse. En kasse som i parentes bemærket, jo ikke lige er sådan at få penge fra - og da slet ikke til "formål" uden "noget for noget" formål.

I den forbindelse skal ministeren og hans hird også betænke, at de er ved at skrue en ny regulering sammen, hvori der med stor sandsynlighed indgår en ophugningsstøtte til de konsumfiskere, som får det endog meget svært under den nye regulering. (hvis Folketinget da overhovedet vil støtte ministerens nye regulering, hvad det er meget tvivlsomt). En ophugningsstøtte til industrifiskerne er ikke en "noget for noget" politik, det er kun lidt medlidenhed med de banker som har de mange millioner ude at svømme i industrifiskeriet. Hvorimod en målrettet ophugningsstøtte i konsumfiskeriet er en "noget for noget" politik, idet de ophuggede fiskere, afgiver deres torsk og tunge rationer til de fiskere som bliver tilbage og er dermed vil denne ophugning sikre dem en bedre økonomi.

Ministeren trækker i land, ja, men det han har fat i, er værdiløst for dansk fiskeri.

Onsdag den 29/6

Industrifiskeriet er helt færdigt, men hvordan går det så i konsumfiskeriet, her i midten af 2005? Bortset fra det pelagiske fiskeri, dvs. efter sild og makrel, så går det meget dårligt. Rødspætterne svigter katastrofalt, tunger ligeså og det bestemt ikke godt i fiskeriet efter jomfruhummer. Naturen slår voldsomt igen og dette sammen med historisk høje oliepriser er skyld i, at det økonomiske katastrofeår 2003, som blev overgået af en endnu større katastrofe i 2004, nu igen bliver overgået af 2005. Nu straffes fiskeriet for den rovdrift på havets ressourcer som er foregået i flere år - og hvad siger de ansvarlige så til det? Danmarks Fiskeriforenings formand Flemming Kristensen vil have offentlig støtte til køb af olie og oplægningsstøtte til de industritrawlere og regeringen forærer de sørgelige rester, af de førhen så store fiskebestande, til de natur- og ressourceødelæggere som har lagt fiskeriet i ruiner.  

Mandag den 20/6

Så har fødevareminister Hans Chr. Schmidt igen haft pungen oppe af lommen og denne gang foræret mere end 7 mil kroner til  fiskebranchen/industrien. Nu skal de samme "kræfter", som dokumenteret har formøblet noget nær et trecifret million beløb på den berømte læs: berygtede "Gunnar og Minna" kampagne, discarde flere penge til formålet - at få os danskere til at spise flere fisk. Efter Gunnar og Minna, er forbruget af fisk faldet til under det forbrug der var før Gunnar og Minna. Men sådanne faktuelle kendsgerninger har det med at glide af på fødevareministeren. Sikkert også fordi det ikke var en Venstre minister, men en socialdemokratisk som stod for Gunnar og Minna fiasko. Læs mere her http://www.fvm.dk/nyheder_presse.asp?artikelid=4135&page_id=243

Mandag den 13/6

Er spin og løgn det samme? Er det spin eller er det løgn når Fødevareministeren skriver "Fremgang for flere fiskebestande" med afsæt i de tal som det Internationale Havforskningsråd ICES, fremlagde i sidste uge?

På Fødevareministerens hjemmeside siger ministeren: "Det internationale Havforskningsråd (ICES) fremlægger officielt ny rådgivning fredag om flere bestande af stor betydning for dansk fiskeri. Rådgivningen viser, at mange bestande har stabiliseret sig, og at det nu går fremad for flere bestande - herunder torsken i Østersøen og tungen i Skagerrak/ Kattegat. "Det er glædeligt, at vi nu ser en bedring af torskebestandene i Østersøen. Rådgivningen indikerer, at de mange bevaringstiltag, der er gennemført i de senere år for torsk i Østersøen, nu er ved at bære frugt," siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt"

ICES har IKKE fremlagt rådgivning for "flere bestande af stor betydning for dansk fiskeri" - denne påstand er løgn. "Rådgivningen viser, at mange bestande har stabiliseret sig, og at det nu går fremad for flere bestande" disse påstande er også løgne, al den stund at de eneste bestande, ifølge ICES rapporter, som kan siges at have en vis stabilitet, det er sild og det havde de også i 2004. "Det er glædeligt, at vi nu ser en bedring af torskebestandene i Østersøen". Det er den grimme løgn. For hvis der overhovedet er en bedring i den bestand der kaldes 22-24 så er det ikke ICES som har den vurdering. ECES skriver om den bestand: "The current fishing mortality is well above what is likely to be sustainable in the long term. At this high exploitation rate the stock is highly dependent upon the strength of incoming year classes".

Så ICES har ikke - læs selv http://www.ices.dk/advice/icesadvice.asp rådgivet om andre "danske" arter end sild, brisling, torsk og laks i de indre farvande, og ål og:

 - ICES mener, at sild og brisling bestande generelt er bæredygtige, det var de også sidste år.

 - ICES anbefaler et total stop for fangst af torsk i Kattegat og i Østersøen, bortset fra den vestlige del, hvor rapporten kan læses som om ICES accepterer et fiskeri, der ligger et par tusinde tons højere end i 2004. Men dette tal står i modsætning til alle de andre oplysninger i ICES anbefalinger. Så hvis ministeren lægger denne ene rådgivning til grund for hans informationer til den danske befolkning - og det er han jo nødt til al den stund at der er den eneste ene han her - så både lyver han og læser denne biologiske rådgivning, som fanden læser Biblen 

 - ICES anbefaler et totalt stop for fangsten af ål

 - ICES rådgiving for laks er ligegyldig i og med at Danmark pga. af dioxin har stoppet det fiskeri.

Havde ministeren svaret et Folketingsmedlem, som han nu har oplyst den danske befolkning, ville han forhåbentlig også være blevet stillet til ansvar i forhold til ministeransvarsloven, en lov som forbyder en minister, at lyve i Folketinget.

Det må altså kaldes spin når en minister lyver sit folk op i ansigtet, men gør han det samme i Folketinget - og det bliver opdaget og oppositionen vurderer den politiske værdi som værende god - sættes ministeren overfor et mistillids votum og deraf følgende nyt ministerium, og hvem om nogen ved - måske statsministeriet. Det kan i hvert fald ikke længere være tvivl om, at den politiske løgn i og uden for Folketinget, trives og har det godt i disse år.   

Fredag den 10/6

Thyborøn har i flere år udmærket sig ved hvert år at udarbejde en fartøjsøkonomisk status for hjemmehørende fartøjer. I år er den netop udkommet for 2004 og ud af de ca. 110 fartøjer i Thyborøn deltager 67. Resultatet er langtfra godt og under et kommer de ud med et overskud på 15.000 kroner. Men det ville have været et underskud, på ikke mindre end 170.000 kroner, hvis ikke der havde været IOK, altså omsættelige kvoter. Dvs. at det nu er køb og salg af fisk, der endnu ikke er fanget, som holder de røde tal fra bundlinien - ja hvem sagde fagre nye verden?

Men som alle ved, så er det jo langtfra alle der "tjener" på salget. Og med et gennemsnits "overskud" på 15.000 kroner er der mange som har røde tal på bundlinen. Under et, så taber hele fiskeriet, fordi købet af kvoter jo nu er en udgift. Det er dog ikke en driftsudgift og derfor "skjuler" dette driftstab sig i en voksende gæld i Thyborøn flåden. Men da renten jo er historisk lav, holder man skruen i vandet, selv om fiskebestandene også er historisk lave.    

Torsdag den 9/6

Som forudset herfra, har videnskaben nu bevist, at tobisfiskeriet er ligeså bæredygtigt som det var 2004. Ja det er faktisk mere bæredygtigt, fordi man nu ikke længere vurderer bæredygtigheden på om der fisk i havet - det er ikke længere så vigtigt. For nu har fiskeribiologerne slået sig skibsteknik og andre overfalde aktiviteter - nu måler de ikke tobis men fiskeriindsatsen. Dvs. at de spørger fiskeren som fortælle videnskaben, hvor lang tid han har brugt på at fange tobisen, og det er jo en etnologisk disciplin. Og hvis han har brugt mindre tid i 2005, på at fange fisken end han gjorde i 2004, så kan tobisfiskeriet udmærket være bæredygtigt, også selv om der ikke er tobis i havet.

Det er jo meget logisk, problemet er bare, at der i denne model er så mange ukendte faktorer, at alle med blot et minimum af fiskerifaglig kyndighed, må spørge sig selv og andre om hvem der narrer hvem?

Fakta: Der er i dag registeret fanget 88.689 tons. Den 9/6 2004 var der registreret fanget 189.450 tons altså mere end 100.000 tons på samme tidspunkt i 2004.

Fakta: Ingen ved hvor meget af lasterne er tobis og hvor meget der er andet fisk, sild, blåhvilling, hvilling, små fisk og andet. Vi ved at tobisfiskerne har landet konsumfisk, det plejer de ikke midt i sæsonen og det kunne tyde på, at de har været på jagt i andre områder end der hvor de normalt fanget tobis. Og vi ved det ikke, men vi har en skummel mistanke om, at den for tiden højtprofilerede politiske tobissag, også kan sætte fiskerikontrollen på lavt blus, i kontrollens kontrol af tobislasterne. Det skal og vil der også blive spurgt om når tid kommer. (med "Tid kommer" menes når der igen er faldet lidt ro over denne tobissag og ministeren får lidt tid til at forholde sig til tobisfiskeriets virkeligheder).

Fakta: Fiskeriindsatsen måles i kW. Dvs. at det er fiskeren som skal give videnskaben de indsats oplysninger, hvor mange dage og timer han har fisket i, for at fange den last fisk han lander. Hvis der i blandt fiskerne og andre, skulle være nogle, som kunne have en interesse i, at EU IKKE lukker for tobisfiskeriet, som EU ellers har truet med, så kunne de måske blive fristet til, at sætte fiskeri indsats tallet lavere end det rent faktisk er. Her siger vi ikke at nogen gør det, men der står jo meget på spil så...! Men mon ikke videnskaben har en model, ligesom den de bruger i kvoterådgivningen, hvor de indoptager de ulovlige sorte og grå landinger, og discard, inden de fastsætter kvoternes størrelse?     

Som det ses, er det meste faktisk muligt. Og Danmarks Fiskeriundersøgelser fortsætte på den destruktive og naturødelæggende kurs, de har været på i mange år. Det er på en og samme tid grusomt grinagtigt. Det går af hekkenfeldt til. Sct. Hans kommer snart og der er ingen tobis og derfor er der ingen penge i tobisfiskerens lommer - men det er jo indtil videre ikke videnskabens problem, da den jo netop lever af problemet. De problemer som kommer til videnskaben og de endnu flere problemer som videnskaben selv opfinder. En af de bedste metoder for videnskaben, i skabelsen af nye problemer, er når videnskaben beskæftiger sig med noget de ikke har eller vil have forstand på - i dette tilfælde det der foregår alle mulige andre steder, end i det hav hvor fisken skulle leve.

Bemærk dog: I forhold til fangstprognosen, udsendt den 6/7 på et samlet resultat på 100.000 tons i 2005, sættes dette tal (hvis EU tillader det) nu til 150.000 tons i 2005. Dvs. det halve af fangsten i katastrofeåret 2004.  

Mandag den 6/6

Så forligger der opdaterede tal på fiskeriets indtjening i år og det ser uhyggeligt ud. I forhold til det store katastrofeår 2004, som landede 4 % under katastrofeåret 2003, som landede tæt ved 30 % under 2002, ligger fiskeriet nu 10 % under fiskeriet i 2004. Det går bare ikke, fangsterne svigter og det selv om der ikke har været kvotestop i 2005 og det samme gør priserne. Fiskene mangler i havet og priserne retter ikke længere op på fiskemanglen. Derfor falder fiskeriets indtjening og den vil fortsætte med at falde. Tobisfiskeriet i 2005 ender op med højest 100.000 dvs. ca. 65 mil kroner mod 290.000 tons i 2004 og en værdi på ca. 250 mil kroner. Dvs. tobis alene vil ende op med et minus i 2005 i forhold til 2004 på op mod 200 mil kroner. Dette katastrofale tal kan også vurderes i forhold til 2002 fiskeriet som endte op med 620.000 tons og en værdi på ca. 500 mil kroner.

Konsumfiskeriet kan heller ikke følge med det ligger ca. 4 % under indtjeningen i samme periode i 2004.

Hvor er myndighederne og regeringen henne? - de tager situationen med ophøjet ro for de har spurgt Fiskeriøkonomisk Institut og dette instituts prognoser skyder som sædvanlig helt ved siden af. Økonomerne vurderer f.eks. i maj 2005 at det danske tobisfiskeriet i 2005, vil ende op med et samlet fiskeri på 405.000 tons - hvor henter dette institut deres viden? 

Torsdag den 2/6

Det europæiske trawlfiskeri er tvunget i knæ af de relativt høje oliepriser. Fiskerne betaler i forvejen ikke ret meget for brændstoffet, sammenlignet med hvad andre erhverv og forbrugere må betale. De er fritaget for alle afgifter og det vil sige, at fiskerne heller ikke betaler CO2 afgift. Fiskerne betaler "normalt" mindre end 2 kr. pr. liter, men nu betaler de omkring 3 kroner og det er åbenbart en (for) stor merudgift for en trawler, som brænder 50-60 tons af om ugen. I dag har EU's fiskere derfor et møde med fiskerikommissær Joe Borg i et forsøg på, at få kompensation for de højere oliepriser.

Levende Hav er ikke et øjeblik i tvivl om, at sådan en kompensation skal fiskerne aldrig nogensinde have. Jo større olieforbrug jo større ødelæggelser af fiskebestande og af havets økosystem, de to ting hænger sammen som ærtehalm. Derfor skal fiskeriets brug af fossile energier bringes ned, og det bedste instrument til en sådan udvikling, det er en højere pris på energien.

Det er også helt urimeligt, at fiskerne i forvejen ikke betaler olieafgifter. Og de lave oliepriser som fiskerne har, står i skarp kontrast til bl.a. deres kollegaer i den 3. verden, som må betale den fulde verdensmarkedspris for olie. Det er helt urimeligt, at  trawlfiskeriet kan installere større og større maskiner, fordi oliepriserne indtil nu ikke har spillet den store rolle. De store maskiner kommer foran de små og de små giver op. 

Det kunne da også lige passe, at en EU trawler som fisker ved Senegal og som i forvejen tildeles langt billigere olie end hans kollega fra Senegal, nu skulle kompenseres mere end tilfældet i dag. I dag betaler EU, dvs. du og jeg, for de fiskerirettigheder og den fisk som de europæiske ubæredygtige, urentable og naturødelæggende trawlere, tager lige for næsen af fiskerne i den 3. verden.

Trawlerne skal derfor under ingen omstændigheder have kompensation for oliepriserne, tværtimod skal de betale de energiafgifter, som de i dag er fritaget for. Forbrugerne på deres side behøver ikke at bekymre sig om hvorvidt de så mister deres fisk. De kan sagtens få fisk fra de mange andre fiskeriformer som kan fange fisk, uden det store, massive og helt igennem ubæredygtige misbrug af brændstof som knytter sig til det meste af trawlfiskeriet.

Tirsdag 31/5

Tobisfiskeriet er ved at blive stoppet af fra EU, lyder det i dag fra Fødevareministeriet, og det vil sikkert ske med virkning fra midt i juni "det tager jo tid med at få nedskrevet stoppet, at få det igennem systemet, offentliggjort i EU tidende osv." oplyser kontorchefen. Efter at de "chokerede fiskere og industrien" har været på banen, trækker kontochefen lidt senere på dagen i land og forklarer til Fiskeri Tidende, at vel er der et EU stop på vej, men "fiskerne få en rimelig tid" siger Ole Poulsen.

Nu er det så spørgsmålet, om fiskerne i virkeligheden har brug for, eller lyst til ret meget andet, end at netop EU nu stopper for det tobisfiskeri, som de ikke selv kan få i gang? Den 1. juni har de fanget 63.000 tons tobis, den 1. juni i katastrofe tobisåret 2004 havde de fanget 149.000 tons altså næsten 3 gange så meget. Fakta: Der er ikke nok tobis i havet til et tobisfiskeri, og det er sandheden om den sag. Om der nogensinde igen bliver et tobisfiskeri er der ingen der ved, fordi der er igen der ved hvad der er sket. Det eneste vi ved er, at tobisfiskeriet er stoppet, fordi fisken er væk. Vi har hørt, at tobisfiskerne lander store sild og andre industrifisk samt konsumfisk i deres "tobislaster" og det er det sikreste bevis for, at tobisen er væk. For når tobisfiskeriet er sit højeste i maj og juni, så er tobisfiskeriet normalt noget af det meste reneste fiskeri vi har.

Nu stopper EU sandsynligvis tobisfiskeriet inden udgangen af juni (tobisfiskeriet plejer at gå i stå omkring Skt. Hans) og når det stopper i år, så har tobisfiskerne landet ca. 100- 120.000 tobis. Dvs. ca. 1/3 af den mængde de landede i katastrofeåret 2004. Det er fakta og alle de "chokerede ansvarlige" bør forholde sig til denne virkelighed.

Og da de fiskeriansvarlige ikke kan, vil eller har lyst til at forholde sig til fiskeriets virkeligheder, har de heller ikke noget imod, at EU nu tager ansvaret fra dem, ved at stoppe det tobisfiskeri som de ikke selv kan få i gang.        

Fredag den 27/5

Så skete det alle havde bedt til vor herre og Danmarks Fiskeriforening om i mange år. Danmarks Fiskeriforening er ved at få et ansigt udadtil, ud i den virtuelle verden.

Fra Levende Hav skal det lyde et stort tillykke med lanceringen af det nye www.fiskeriforening.dk. Hold  nu skruen på denne elektroniske opgave i vandet, kom ud i det offentlige rum. Giv os fra Danmarks Fiskeriforening - som taler på vegne af alle danske fiskere - jeres viden og ønsker og håb for fremtidens fiskeri.

Held og lykke.

Onsdag den 25/5

I Folketingets spørgetid i dag, stillede Bjarne Lausten og Lene Hansen fra Socialdemokratiet nogle spørgsmål til fødevareministeren. Spørgsmålene handlede om hvorfor regeringen ikke på fiskeriområdet, vil hjemtage de støttekroner til fiskeriet, som ligger og venter på Danmark ned i EU? Det drejer sig åbenbart om ikke mindre end 500 mil. kroner - og det er jo mange penge.

Bortset fra en masse udenomssnak fra ministerens side, så stod det os ret snart klart, at ministeren leger med ilden i den sag. For han lod det skinne igennem, at han måske vil hente disse penge, hvis der bliver behov for en ny ophugningsrunde. Men en sådan runde skal og må afvente det hemmelige udvalg som han har nedsat, et udvalg som skal opfylde regeringsgrundlagets målsætninger om at "Give de enkelte fiskere en mulighed for at erhverve sig kvoter" dvs. han vil give fiskerne "individuelle omsættelige kvoter" IOK. Og derfor holder ministeren på den joker dette aflad til fiskeriet, som der også bliver meget brug for. Hvis fiskerne siger ja til regeringsgrundlaget så kan de få en pose penge, så de heldige der når at komme til fadet, så hurtig som muligt kan komme ud af fiskeriet. De uheldige - ja de blev trampet ned i af de 1-200 kutter ejere som kom først til fadet, eller som ministeren tilgodeser gennem de kriterier som han lægger til grund for en ny ophugningsrunde.

Kommentar: Det er på alle områder en meget beskidt affære, et krejler adfærd, som nok kun denne minister har moral til at gennemføre - det er måske også derfor han blev minister. Den kreative tænkning og bogføring samt vennetjenester, er jo varemærket for denne regering og dets statholder.  

Mandag den 23/5

Til Erhvervsbladet siger fhv. fiskeriminister Kent Kirk i dag at de individuelle omsættelige kvoter IOK på sild og makrel er årsagen til at Esbjerg Fiskerihavn er kommet så galt af sted. "Det gik meget hurtigere end nogen havde regnet med" siger Kent Kirk og han frygter og mener det samme vil ske i konsumfiskeriet, hvis man som der er planer om også indfører IOK i konsumfiskeri.

Kommentar: Det er aldrig sket tidligere i historien, men i denne sag er Levende Hav helt enig med Kent Kirk's dom over IOK og de perspektiver IOK giver for konsumfiskeriet. Men det er jo svært ikke at lege med tanken om, at det var Kent Kirk og ikke Hans Chr. Schmidt, som sad i fiskeriministerens stol i dag. Mon Kent Kirk som fiskeriminister i dag, også havde stået vagt for et fiskeri uden individuelle omsættelige kvoter? Svaret blæser i vinden!

Lørdag den 21/5

Danmarks Fiskeriforening har holdt generalforsamling i Middelfart. Formanden Flemming Kristensen fra Thyborøn blev genvalgt og fødevareminister Hans Chr. Schmidt fortalte forsamlingen, at fiskerne ikke skal afvikle fiskeriet, men derimod udvikle det. At fiskerne skal være stolte og åbne erhvervet mod omverden osv. Denne generalforsamling blev således afviklet som den plejer og under de samme paroler og fraser: "Det går af hekkenfeldt til, men vi må se fremad". Ministeren huskede også at takke Danmarks Fiskeriforening for det gode og konstruktive samarbejde og han håbede, at Danmarks Fiskeriforening vil blive styrket i fremtiden.

Ministerens tale den 21/5 2005 til de danske fiskere dokumenterer det fravær af realitetssans, som styrer og forvalter fiskeriet i dag. Her er talen  http://www.fvm.dk/nyheder_presse.asp?artikelid=4053&page_id=243.

Det er meget meget svært at kommentere en sådan tale. Tilbagestår følelsen af dyb afmagt over for en politisk forvaltning som ganske enkelt nægter at se virkeligheden i øjnene. Som nægter at forholde sig til det grundlæggende faktum, at det industrialiserede fiskeri i og uden for Danmark, tømmer og ødelægger havet for fisk.   

Fredag den 20/5

Det som ikke kunne (måtte) ske, skete i dag - i Esbjerg blev man tvunget til at lukke Danmarks største industri til produktion af fiskemel og olie. Ikke på grund af EU, kvoter eller et marked der blev udkonkurreret, nej alene fordi råvarerne slap op. Helt på samme måde - som da de store hvalfangerindustrier i forrige århundrede  måtte lukke og slukke, da hvalfangerne ikke kunne finde flere hvaler - måtte Danmark i går lukke og slukke for en stor del af det mest udskældte fiskeri vi har har. Og her er det meget vigtigt, at ingen glemmer årsagen til denne første store lukning af Danmarks fiskemels og olieindustri - det var råvarerne som forsvandt, det var naturen som gav op. De mange tusinder af tons fisk som denne industri har brug for, findes ikke længere ude i havet. Og på denne måde, er denne danske historie den samme som den canadiske der udspandt sig for 10-15 år siden, da man efter et ukontrolleret rovfiskeri, mistede op mod 800.000 tons torsk i farvandene ud for for Labrador og Newfoundland. Den øverst ansvarlige for dansk fiskeri er tavs sammen med hans hird af ansvarlige. Det sidste vi hørte fra den danske minister var "Vi skal ikke afvikle - vi skal udvikle fiskeriet".

Torsdag den 19/5

Vi bliver syge af de eksotiske fisk fra fjerne farvande (tun, smørfisk, hajer) som vi danskere åbenbart spiser flere og flere af. Ifølge myndigheder er fisken fordærvet og vi får histamin-forgiftninger, ikke noget livstruende, men vi bliver syge. Hvorfor mon vi fortrækker disse fisk på bekostning af de fisk der stadig findes i vore egne farvande? Her er der en masse fisk også eksotiske, som vi endnu ikke har lært at sætte til livs.

Fra Norge anbefaler man, at der øjeblikkelig indføres et stop for tobisfiskeriet i Nordsøen. De norske undersøgelser har vist, at det er nødvendigt. I Danmark fortsætter myndighederne et storstillet (og sikkert også dyrt) monitorerings program i tobisfiskeriet, i et helt uansvarligt forsøg på at bevise, at fiskerne skal have lov til at fortsætte et tobisfiskeri, som beviseligt burde være stoppet for længst.

Søfartsstyrelsen og Fiskeridirektoratet er åbenbart blevet enige om, at fiskerikontrollen nu også skal kontrollere om fiskerne har papirerne i orden, om de har de nødvendige eksaminer til at føre fartøjerne. Årsagen til denne enighed skal findes i et forlis sidste år, hvor en bomtrawler, ejet af fiskernes egen formand, blev sejlet ned. En fisker omkom og Søfartsstyrelsen overvejer at politianmelde formanden fordi hans besætninger ikke havde de lovpligtige eksaminer. Det er en på alle områder tragisk sag, men den sætter også en anden sag i perspektiv.  Levende Hav har gennem årene brugt meget tid på at få myndighederne til at gribe ind over for brugen af ulovligt store motorer i fiskefartøjerne. Vi har  mange breve fra myndighederne og ministrene som erkender problemet, men Søfartsstyrelsen gør ikke noget, det har de åbenbart ikke fået besked på og fiskerikontrollen gør heller ikke noget, for det er ikke deres bord. Men nu vil de i det mindste samarbejde om noget, og så kunne de jo også indgå en aftale om et motortjek. F.eks. på en 150 tons trawler, som på papiret vitterlig har trawlet og fanget fisk, med en motor der ikke er større end 220 kW!!

Og i dag vedtog Folketinget en ny lov som privatiserer og kapitaliserer rettighederne til opdræt. Nu kan skatteyderne så se frem til, at skulle til tegnebogen når det snart viser sig, at man bliver nødt til at inddrage disse rettigheder, fordi de sviner for meget. Loven L 124 blev vedtaget med Dansk Folkepartis og Kristen Demokraternes stemmer (det var engang i Danmark, hvor der var et Kristeligt Folkeparti, som også stod værn om miljøet) det er der ikke mere. De øvrige partier stemte selvfølgelig imod denne lov, som kun har et eneste formål, at privatiserer/kapitalisere naturen, dets ressourcer og adgangen til naturen.

Status på fiskeriet i maj 2005. Det går ikke godt. Fiskerne står nu over for det 3 katastrofeår i fiskeriet fordi ressourcerne fortsat svigter sammen med priserne. De eneste fisk som alle fiskere kan fange mange af er torsken. De er også dyre, men der er ingen kvoter og derfor må fiskerne enten smide de flotte torsk tilbage i havet som døde fisk (der ryger mange tusinde tons torsk overbord i disse år) eller også må de forsøge at få omskrevet eller solgt disse grå og sorte torsk – og det gør de så. De onde ler og de gode græder og de der har magten siger vel "Nå det er jo gode tegn, for så er det jo torsk i havet, det er meget værre med tobisen. Efter vores beregninger skulle der nemlig være mange tobis og ingen torsk, derfor sætter vi nu alle kræfter ind på at finde tobisen, for det er jo en katastrofe at den væk, mens det er en glæde at der er torsk i havet, så nu må vi se om vi om nogle år kan få åbnet op for lidt mere torskefiskeri".

Ministeren har nedsat et meget hemmeligt udvalg (hemmeligt fordi han mod sædvane ((”sædvane” fordi ministeren på sin hjemmeside har det med at fortælle, ned i sidste detalje, når det er noget han er stolt af)) ikke har nævnt dette udvalg med et ord, selv om det i dag har holdt dets 2. møde). Om det så er fordi ministeren ikke er stolt af sit udvalg, eller det er fordi dette udvalg er sat til at bage rævekager, må indtil videre stå hen i det uvisse. Men fakta om udvalget er at dette inden 1. juli skal fortælle ministeren hvorledes han kan få privatiseret de efterhånden meget sørgelige rester af dansk fiskeri. Ikke fordi de mange fiskere står og mangler en privatisering, men fordi de få store trawlere og deres banker, nu skraber bunden for at få en lille smule sikkerhed (købt tid) gennem en ejendomsret over fisken i havet. I denne sag er det ikke biologerne eller fiskerne som presser på, men de selv samme banker og pengeinstitutter, som ministeren tidligere på sæsonen ikke havde den store medlidenhed med. Om det så er medlidenhed med bankerne eller ligegyldighed med fiskerierhvervet, som nu driver ministeren, må indtil videre stå hen i det uvisse.

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os