Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse udsendt torsdag den 11/8 2005

Ulovlige motorer i fiskeriet

Landsforeningen Levende Hav anklager Danmarks Fiskeriforenings formand for at holde hånden over de mange trawlere som snyder med maskinkraften, til stor skade for de trawlere og andre fiskere som overholder loven. Denne sag er aktualiseret af regeringens planer om, at overdrage kvoterne som privat ejendom til fiskerne. Denne overdragelse skal foregå ved brug af de enkelte fiskeres historiske fiskeri. Gennem en sådan form for privatisering lovliggør og forgylder regeringen de trawlere, som har fisket med de ulovligt store motorer. 

Dertil siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Flemming Kristensen fra Thyborøn til Ritzau at Levende Havs anklage er grove og usande for fiskerne overholder loven og de bliver kontrolleret.

Begge påstande er forkerte. Mindst 100 danske trawlere, dvs. 30-35 % af alle trawlere fisker med deres ”uofficielle” motorkraft, henholdsvis 299 kW og 174 kW. Disse trawlere kan, hvis de ønsker det, lægge det dobbelte og tredobbelte til denne uofficielle motorkraft, for at nå op på disse trawleres ”officielle” motorkraft.

Trawlerne er målt ned af Søfartsstyrelsen og så sker der ellers ikke mere i den sag. Så det er ikke sandt når formanden hævder, at fiskerne bliver løbende kontrolleret på dette punkt.

Levende Hav har beskæftiget sig med sagen siden midten af 1990 og vi så ingen grund til, at de enkelte fiskere skulle straffes, men derimod at fiskerne og myndighederne, i mindelighed, fik denne sag bragt i orden. Det ville være til gavn for naturen og ressourcerne, for så ville trawlerne med store motorer, få meget svært ved at fiske i de relativt store områder, hvor der er begrænsninger på hvor stor en motorkraft der bruges.

Men som nævnt, regeringens planer om en privatisering af de historiske rettigheder til de danske fiskekvoter, giver indlysende retfærdigheds problemer mellem de fiskere som har overholdt loven og de som ikke har. Og da ulovlighederne er ret omfattende, er det nu vigtigt, at myndighederne får taget fat om denne sag. Dette og andre ulovlighedsproblemer, som omskrivninger af fisk mellem arter, fartøjer og farvande er end ikke nævnt i den rapport, som en arbejdsgruppe har udarbejdet, til støtte for regeringens planer om en privatisering af fiskekvoterne. 

Det er ikke holdbart og det har Levende Hav forholdt myndighederne mange gange, også i forbindelse med regeringens privatiseringsplaner, men myndighederne er tavse.

For flere oplysninger kontakt

Levende Havs formand

Kurt Bertelsen Christensen

Tlf. 97895455 el. 2048 7421

Læs mere også om denne sag på www.levendehav.dk på dette link http://gl.levendehav.dk/politik/enkeltsager/motorkraft/indeks-motorkraft.htm

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os