Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Kunne De for resten lí østers?

Ja så må De nu igen i gang med de importerede Stillehavsøsters, for østersfiskerne beretter, at nu har 1½ års skrabning  med tunge muslingeskrabere efter østers i Nissum Bredning, nærmest udryddet østersbestanden.

Denne sag er endnu et bevis på, at har politikerne og deres embedsmænd og kvinder først givet lov til et dybt ned i havbunden gravende og meget destruktivt fiskeri, så må de i deres logik fortsætte med at grave – for ellers indrømmer de jo at de tog fejl første gang!

Fiskeriforvaltningens korte historie er et utal af sådanne eksempler, hvor politikerne og deres embedsmænd og kvinder, konfronteret med virkeligheden, ikke er i stand til at trække i land og få ændret på en for miljøet og fiskeressourcerne, destruktiv adfærd.

Levende Havs sag om østers i Limfjorden kan læses her

http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/brev-udvalg-maj-2003.htm

http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/ka-de-li-oesters.htm  

http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/osters-limfjorden.htm

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os