Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Folketinget, Christiansborg

1240 København K

Vedr. Østers i Limfjorden

I bilag nr. 1049 spørger udvalget Fødevareministeren om hun vil overveje at indføre et bopælskrav i forbindelse med uddelingen af østerslicenser.

Vedlagt er en kopi af en mail fra Fødevareministeren, hvor hun oplyser, at ”jeg ikke forventer væsentlige ændringer i Østersbekendtgørelsen før der foreligger en rapport fra Muslingeudvalget”. Og da udvalgets rapport ikke foreligger før hen over midten af næste år, må vi antage, at fiskeriet vil fortsætte uændret efter 1. juli i år.

Det rejser følgende spørgsmål til Folketinget og til ministeren:

  1. Hvad er baggrunden for spørgsmålet om en bopælspligt?
  2. Hvilke argumenter, bortset fra Muslingeudvalget, lægger ministeren til grund for at fortsætte østersfiskeriet uændret efter 1. juli 2003?
  3. Ministeren kan uden problemer bestemme, at østersfiskeriet efter den 1. juli 2003, kun må foregå med østersskrabere på 20 kg. max. 2 stk. pr. fartøj. Dette vil være en ”væsentlig” ændring af østersbekendtgørelsen. Hvorfor vil ministeren ikke tilgodese miljøet og østersbestanden i Nissum Bredning ved at forbyde østersfiskeri med muslingeskrabere?
  4. På et spørgsmål fra Levende Hav svarer DFU, at de udmærket forstår Levende Havs bekymring mht. bæredygtigheden af det østersfiskeri som foregår. Og DFU har gjort det klart, at de ikke kender effekten på havbund og yngel med det fiskeri som foregår. Hvordan kan Fødevareministeren så i et svar til udvalget kalde Østersfiskeriet ”bæredygtigt”?

Det kan meget vel vise sig, at spørgsmålet om den politiske forvaltning af østers i Nissum Bredning, er blevet overhalet af virkeligheden. Fiskerne oplyser, at de ikke længere kan fange så mange østers, at det kan betale udgifterne. Det kan der være flere grunde til. Men spørger man de få fiskere, som har fået lov til at fiske med de lette østersskrabere, så er de ikke i tvivl – østersbestanden er ødelagt af det industrialiserede fiskeri som er foregået med de tunge muslingeskrabere.

Hvis muslingefiskerne, i løbet af 1½ år, har fået smadret østersbestanden i Nissum Bredning, så skal Folketinget huske, at i den sag er det Fødevareministeren som har ansvaret.

Med venlig hilsen

Formand i Levende Hav

 

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 21.05.2003

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os