Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Ká De lì østers?

Hvis det er tilfældet, så må De indstille Dem på igen at skulle til at spise importerede Stillehavs østers.

I Limfjorden (Nissum Bredning) var der ellers i 2001 og 2002 en rigtig pæn bestand af den velsmagende danske østers, det er der ikke mere. Den salgbare del er solgt, resten er pløjet ned eller smadret af de flere hundrede kilos tunge muslingeskrabere som nu har gennempløjet den i mange år uberørte havbund i Nissum Bredning.

 - I modsætning til flere andre ødelæggende aktiviteter i dansk fiskeri, så er det lovligt at ødelægge østersbestanden i Nissum Bredning, ødelæggelserne er sket med myndighedernes velsignelse.

Det er ikke længere nogen nyhed, at Danmark har en fiskeripolitik og en fiskeriforvaltning som ødelægger fiskebestande, havmiljø og erhvervsfiskeri. Folketinget og skiftende regeringer har ikke evnet at forvalte fiskeriet og derfor overlader de ansvaret til fiskeriets direktorater.

Fiskeriets topembedsmænd og kvinder har siddet tungt på fisken og fiskeriet i 20-30 år og de holder meget af de tunge fiskeredskaber som pløjer og flytter rundt på havbunden. Et godt eksempel er de fartøjer som skraber muslinger. Der er blevet lidt færre både, men de er så blevet større og får installeret ulovligt store motorer.

Og da denne nye østersressource (der har altid været østersbestand i Limfjorden, men når forholdene er rigtige så kan bestanden vokse til en størrelse hvor fiskeriet kan udnytte den) dukker op i 2001 i Nissum Bredning, forærede Fiskeridirektoratet østerslicenserne til de store og i forvejen meget rige fiskere som skraber muslinger i Limfjorden. (Fiskeriets embedsmænd og kvinder holder også af de store i dansk fiskeri. De mindre fartøjer, som fisker tæt på kysten, er ligeså meget i vejen for embedsværket, som de er i vejen for de store i dansk fiskeri. Og da det er det industrialiserede fiskeris fortalere som oftest møder forvaltning, så kan de over frokosten sikkert blive enige om, at de små er i vejen.   

Et særligt kendetegn ved fiskeriets embedsmænd og kvinder er at de ikke sætter spørgsmålstegn ved, om fiskeriet foregår på et bæredygtigt grundlag! De fortsætter med at påstå at ”Bomtrawl ikke skader mere end andet trawl” ”at industrifiskeriet er bæredygtigt” ”at muslingskrabere ikke skader” osv. Selvfølgelig er de høflige og dannede mennesker, men tag ikke fejl – de har fået gravet sig så langt ned i havbunden, at de kun ser en udvej - at fortsætte med at give tilladelser til ødelæggelser af havbund, fiskebestande og fiskeriet.

Og derfor må østersspiserne i Danmark i de kommende år lade sig nøje med importerede østers af en meget svingende kvalitet.

Denne alvorlige situation for østersbestanden er faldet et nogle folketingsmedlemmer for brystet og fornyelig kaldte de Fødevareministeren i samråd om sagen. Fødevareministeren gav dem en sludder for en sladder og så nedsatte hun et skaldyrsudvalg med en fhv. landbrugsminister som formand!!

Dette udvalg skal nu sidde og tænke over sagen. Om f.eks. Nissum Brednings skaldyr og fiskebestande, vil være bedst tjent med at blive skrabet af en til formålet fremstillet østersskraber på max. 20 kg, trukket af små både med en lille motorkraft, eller en muslingskraber på som vejer op til 300 kg og som trækkes af større både med store motorer.

Ferring Strand april 2003

Kurt Bertelsen Christensen, Levende Havs formand

 Læs mere om østers her: http://gl.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/osters-limfjorden.htm

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os