Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Følgende spørgsmål er sendt til Folketinget

 

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og fiskeri

Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Vedr. Fiskeri og fiskeriforvaltning

Landsforeningen Levende Hav har tidligere skrevet til udvalget med vores kritik af den førte fiskeripolitik. Det må vi desværre fortsætte med, for vi ser ikke den nødvendige forandring (kursændring) i fiskeripolitikken og i dag er situationen i det danske og det europæiske fiskeri, værre end nogensinde i moderne tid.

Vi kan ikke stilsiddende acceptere, at politikkerne fortsat tillader og støtter et ubæredygtigt fiskeri, som også vil føre til, at fiskeriet på flere fiskebestande må indstilles. I dag er størstedelen af de tidligere så fiskerige danske farvande uden de fisk der kan sikre et fornuftig kommercielt fiskeri (ex. den sydlige del af Nordsøen, store og sammenhængende kystnære områder fra Holland til Hanstholm, Kattegat og bælterne). Enkelte fiskere mener ikke at det står så slemt til, men det stemmer ikke overens med virkeligheden og heller ikke med flertallet af de danske fiskeres meninger om det spørgsmål.

I Levende Havs bestyrelse spørger vi ofte os selv hvorfor vi bliver ved med at sende breve, redegørelser og notater til Folketing og regering, når det beviseligt ikke hjælper. Vi ved det ikke, men det hænger sammen med Levende Havs formål og sikkert også med det danske folkestyre, som har opdraget os til at være aktiv og medvirkende til at skabe de bedste love og regler.

Vi skal nu anmode udvalget om at behandle og om muligt besvare følgende spørgsmål:

  1. Er det danske industrifiskeri bæredygtigt? I de internationale fiskerimedier som Fishing News og Intra Fish er der daglige angreb mod det danske industrifiskeri. I udlandet mener man at industrifiskeriet er ubæredygtigt, da det fanger for store bifangster af konsumfisk og fordi det fanger for mange af de fisk som konsumfisken lever af.
  2. Mener udvalget at man kan opbygge konsum fiskebestandene og samtidig opretholde det industrifiskeri vi har i dag?
  3. Er fiskeriet efter jomfruhummer bæredygtigt? Fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat er en sandsynlig årsag til, at fiskeriet på andre fiskebestande næsten er forsvundet. Der er et voksende fiskeri efter jomfruhummer i Nordsøen og beretningerne fra dette fiskeri er uhyggelige. I sammenligning med andre trawlfiskerier er bifangsterne enorme og synes vi, uden for enhver fornuft. Dansk fiskeri må fange ca. 2000 tons/år i Nordsøen, hvor den samlede TAC er på ca. 16.000 tons, så i dette fiskeri er det danske fiskeri ikke hovedansvarlig. Men spørgsmålet er alligevel, om de danske politikere kan tillade et fiskeri som har et dødt udsmid der kan måle sig med det udsmid bomtrawlere har, når de fanger søtunger – op til 9 kg døde fisk og 4 kg bunddyr for 1 kg. søtunge.
  4. Er fiskeriet efter dybvandsarter, som f.eks. skolæst bæredygtigt? Hvis det er bæredygtigt, er det foreneligt med den danske fiskeripolitik, at bruge skolæst til produktion af fiskemel og olie? Danmark har fået en kvote på ca. 1800 tons skolæst og den bliver efter os oplyst, brugt af industrifiskeriet til fiskemel og olie. Dvs. at denne kvote sælges for ca. 2 mill. kroner. Skolæst er en værdfuld spisefisk i det sydlige Europa, hvorfor sælger vi ikke den danske skolæst kvote så dyrt som muligt, dvs. til måske 10-20 mill. kroner?
  5. Den 3.2.2003 stillede vi Fødevareministeren nogle spørgsmål. Bl.a. om hun vil sørge for, at få gennemført en mere fornuftig regulering af østersfiskeriet i Nissum Bredning. En regulering som tager hensyn til østersbestanden og til miljøet, ved kun at tillade et østersfiskeri med østersskrabere. Vi har ikke fået svar på dette og de andre spørgsmål og nu beder vi Folketinget om at svare på disse spørgsmål (vedlagt som bilag).  

Dette er blot et par af mange spørgsmål som trænger sig på.

Vi kan også anmode Folketinget om at være opmærksom på og opfordre regeringen til at kommer den danske befolkning i møde, nu da fisk er rykket op på en 2. plads efter oksekød, men foran svinekød, som danskernes foretrukne spise (Jyllands Posten 6/3).

Danskerne vil have fisk og nu bør alle, også regeringen, virke for at den danske befolkning kan få den fisk de ønsker. Dertil skal der ske en betydelig opgradering af fiskehandlen, og der skal også sættes ind på fremskaffelsen af den dokumentation, som kan sikre fiskeforbrugerne fisk fra bæredygtige fiskebestande, fanget uden skader på havets økosystem.

Og så er det også meget vigtigt, at de danske myndigheder og fiskeindustrien kommer ud på Internettet, med alle de oplysninger, som de nye generationer af fiskeforbrugere har og vil få brug for.

-         Selv om Danmark er EU’s største fiskerination, så kan den finske forbruger få flere oplysninger om det finske og det europæiske fiskeri på Internettet, end den danske forbruger kan.     

Vi er til rådighed for Folketinget i den udstrækning der er brug for os.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Næstformand og talsmand for LLH

Ferring Strand den 6.3.2003

 

Bilag.

-         Mail til Fødevareminister Marian Fischer Boel 3.2.2003 www.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/mail-boel-2003.htm

-         Pressemeddelelse udsendt den 6.3.2003 ”Nu vil danskerne have fisk” www.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/nu-vil-vi-have-fisk.htm

-         Levende Hav Nyheder 14.11.2002 ”Østers i Limfjorden” www.levendehav.dk/politik/dansk-fiskeripolitik/osters-limfjorden.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os