Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse udsendt den 6. marts 2003 kl. 13.30

 

Nu vil danskerne have fisk

 

Ifølge en interviewundersøgelse, foretaget af PLS Rambøl for Jyllands Posten 6/3, vil danskerne have fisk på middagsbordet. Fisken kommer nu ind som nr. 2 efter oksekød med svinekød på 3. pladsen, som danskernes foretrukne spise.

 

Men i ifølge Fødevaredirektoratet, spiser danskerne meget langtfra så mange fisk, som de åbenbart ønsker.

 

Hvorfor der er denne store forskel mellem hvad danskerne foretrækker og hvad de åbenbart gør, siger undersøgelsen ikke noget om. Men følgende forklaringer er de bedste på markedet i dag.

 

-         Fisk står for danskerne som noget sundt og også lidt eksotisk og den yngre generation foretrækker så afgjort fisken frem for frikadellerne.

-         Et voksende oplag af farvestrålende kogebøger og en stigende interesse for de ægte fødevarer, giver en større interesse for fisk

-         Tilgængelighed. Hvis det planlægges godt og man bruger tid på ens indkøb, så kan man få fisk. Men i mange, også større byer, kan man kun købe frossen fisk. Så hvis de 11 % af forbrugerne i dag ønsker frisk fisk til aften, så kan dette ønske ikke opfyldes i fiskehandlen.

 

De to første forklaringer er ret sikre og interessen vil vokse. Den sidste, og meget begrænsende faktor, kan fiskehandlen gøre noget ved og hvis supermarkederne vil det, kan de gøre meget mere for at sælge fersk fisk. Men den voksende fiskehandel skal også være opmærksomme på en udvikling, som følger med et større forbrug af fisk.

 

Undersøgelser i USA viser, at 74 % af de amerikanske forbrugere forlanger fisk fra bæredygtige fiskebestande, fanget under hensyntagen til havmiljøet (havbunden). Dvs. de amerikanske forbrugere vil ikke have fisk som er fanget af trawl som ødelægger havbunden. I Sverige oplevede man en 50 % nedgang i forbrugernes valg af torsk, fordi man i Sverige har haft en større debat om Sverige skulle indføre et totalt stop for fangsten af torsk for at redde torskebestanden.

 

Nu vil danskerne have fisk og dermed vil de også have sikkerhed for, at fisken er fanget under hensyntagen til natur og miljø og at fisken kommer fra fiskebestande som er bæredygtige. Og på dette vigtige punkt kommer fiskeriet, industrien og Fødevareministeriet til kort.

 

De har ingen dokumentation for fiskeriets bæredygtighed. Er det meget store danske industrifiskeri til produktion af fiskemel og fiskeolie bæredygtigt? Det ved man ikke. Og hvis forbrugerne vil have jomfruhummer, så vil de danske forbrugere også skulle acceptere et udsmid af døde fisk, der i dag overgår det meget udskældte fiskeri med bomtrawl. Og vil de nye danske fiskeforbrugere have oplysninger på Internettet om fisk og dansk fiskeri, så er det umuligt i dag. I sammenligning med f.eks. Finland, som kun fanger en brøkdel af den mængde fisk som de danske fiskere fanger, befinder det danske fiskeri, fiskeindustri og de danske fiskerimyndigheder på et stenalderstadie, når det gælder oplysninger på Internettet til den danske og de udenlandske befolkninger.

 

I Levende Hav håber vi på at denne stigende interesse for fisk vil medføre et krav til fiskerne, industrien og politikerne om, at de nu påtager sig deres fiskeripolitisk ansvar. At de får oplyst omverden om deres virksomheder og at de får sat gang i udviklingen af et mere naturskånsomt og bæredygtig fiskeri i Danmark

 

For flere oplysninger

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdsvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

telefon 97 89 54 55

www.levendehav.dk

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os