Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fødevareministeriet

Fødevareminister Mariann Fischer Boel

Kære Mariann Fischer Boel

Dit besøg i Thyborøn i dag den 3/2 blev hovedårsagen til denne henvendelse, som du gerne må se som et oprigtigt ønske fra vores side om dialog og en bedre forståelse for den førte fiskeripolitik.

I forbindelse med dit besøg i Thyborøn sendte vi dig en indbydelse til et besøg på M/S Anton, men du måtte takke nej. Thyborøn fiskernes formand inviterede et garnfartøj med som du så skulle bese sammen med de store fartøjer. Men det blev aflyst lige op til weekenden. Dit departement oplyser, at aflysningen er besluttet i Thyborøn, så den har du ikke haft indflydelse på.

Vi mødte op i auktionshallen, men i situationen kunne vi ikke tage kontakt til dig. Der var for meget medie og vi havde ikke lyst til at berette under de givne omstændigheder, med medier og sandsynligvis også under skarp overvågning af fiskeriformanden og andre fra gruppen omkring ham.

Vi ville give dig et andet billede af fiskeriet og en anden rådgivning til forvaltning af fiskeriet, end den du f.eks. får fra Thyborøn fiskernes formand. Det vil vi fortsat og gerne personligt, hvis du vil møde os, kommer vi til København.

Der er sikkert alt for meget som du ikke har fået viden om i dag, f.eks.:

-         Udsmid. Sådan som fiskeriet udvikler sig vokser udsmidet. Fangsten af den lange række havtasker du så i auktionen, har ret sikkert medført et stort udsmid Den store kutter du besøgte, fanger mange kuller. Pga. af de lave rationer torsk har den kutter et udsmid af torsk som er ligeså ufatteligt som fiskeriet efter jomfruhummer og havtaske.

-         Kystfiskerordningen eller en anden ordning som kan sikre det mindre og mere kystnære et fiskeri hvor der fisk på kvoterne og rimelige rationer, når fisken er der, et fiskeri hvor de kan slippe for det voksende bureaukrati

-         En meget, meget bedre og mere fornuftig østersregulering. Der er nu endelig kommet lidt liv tilbage i Nissum Bredning, der har været pænt med østers i 2002. Og imod al sund økonomisk og miljø funderet fornuft, har Fiskeridirektoratet givet disse østers til muslingefiskerne og uden nogen begrundelse har direktoratet igen tilladt brugen af de tunge muslingeskrabere i Nissum Bredning. Muslingefiskerne har ingen økonomiske problemer, det siger de også selv, derfor var det mere formålstjenligt at licenser til østersfiskeri blev givet til de mindre kystfiskefartøjer på vestkysten. I dag må de fiskere længere og længer til havs med de risici der er forbundet med at ligge 2-3 timer ret vest uf fra havnen. De kan have stor glæde af at kunne fiske østers i Nissum Bredning med de miljøskånsomme østersskrabere, som kun vejer en tidendedel af en muslingskraber.

Det er eksempler som sætter negative spørgsmålstegn ved visse fiskerier, det erkender vi, men det mere naturskånsomme fiskeri, vi vil have fremmet, er under et meget hårdt pres. Og de har meget svært ved at acceptere en stram regulering, når ovenstående udsmid og store bifangster i industrifiskeriet kan foregår, både lovligt og ulovligt.

Jeg ved ikke hvor meget du kender til Levende Hav, men vi går ud fra at dine embedsmænd og kvinder har fortalt dig, at vi er en af de få foreninger i Danmark, som beskæftiger os fiskerifagligt med erhvervsfiskeriet.

Vi er noget kantede og vi forstår ikke de taktiske spil, eller også vil vi ikke. Vi siger det vi mener og vi har ingen skjulte dagsordner. Vi bliver beskyldt for at mele vor egen kage, at vi blot interesserer os for havmiljø og fiskeri for egen vindings skyld. Det gør vi ikke, vi har ingen økonomiske interesser, vi har oprettet denne forening med det formål, at få skabt en mere folkelig og politisk debat om det havmiljø og det fiskeri vi holder af.

Vi tager folkestyret alvorligt og på vores facon forsøger vi på fiskeriområdet at få skabt opmærksomhed om det fiskeri vi gerne ser fremmet og styrket. Og det er det traditionelle fiskeri som ikke behøver de store mængder af fisk og som fisker uden tilskud. Det er et fiskeri som mange af os deltaget i siden midten af 60’erne. Det er det traditionelle snurrevod, store dele af garnfiskeriet, krogfiskeri, ruser og bundgarn og kun i begrænset omfang trawlfiskeriet. Og det er desværre disse naturskånsomme fiskerier som forsvinder, som overgiver sig og tager imod dit tilbud om ophugning.

Men – og det må du nødvendigvis også tage til efterretning – der er mange af disse fiskere som tager imod dit tilbud om ophugning, af bitter nød. De ville gerne fortsætte fiskeriet, men de kan ikke længere overskue deres situation og fremtid. Personligt tror jeg det er en meget stor forskel på den bitterhed, der kommer til udtryk i vores kreds af fiskere, når fiskeripolitikken og forvaltningen tager livet af dem, i sammenligning med de fiskere som fisker med de store moderne fartøjer, som er kommet til de seneste 15 år. De har selvfølgelig også ret til at være bitre når forvaltningen går dem i mod, men de har dog investeret i en situation hvor kvoterne blev beskåret. Det har de kunnet med støttepolitikken og i forvisningen om at de nok skulle klare skærene, at de fiskere som ikke investerede, ville bukke under og til sidst tage imod en ophugning.

Vi bliver ofte beskyldt for at være naive fordi vi står så stejlt på, at fiskeriet bør foregå og udvikles i takt med de ressourcer der er til rådighed i havet. Man bruger eksempler som ”den lille købmand” og ”det mindre landbrug” der må bukke under for udviklingen. Dertil siger vi, at det at drive fiskeri på en begrænset naturressource ikke kan sammenlignes med andre erhverv. Der er og bliver ikke flere fisk end dem som havet producerer, det er et uomgængeligt faktum. Og derfor er det vi spørger igen og igen – hvordan kan nogen tro på at det kan fortsætte? Og det er ikke dommedagsprofetier når vi siger, at vi må have stoppet det fiskeri, som i dag er nødt til at fiske uden hensyn til udsmidet og til havbunden.

Mange fortæller dig at der er masser af fisk, det passer ikke. De fortæller dig at man sagtens kan fange kuller uden at fange torsk, det passer ikke. De fortæller dig at man kan fange sperling uden at fange kuller og andet konsumfisk, det passer ikke osv. De fortæller dig nok ikke, at for hvert år bliver der færre og færre fiskepladser i Nordsøen, hvor der kan bedrives et fornuftigt fiskeri. De fortæller dig sikkert ikke, at de nu må fiske oppe i de hårdeste sten for at fisk, at de også må fiske i sten for at fange jomfruhummer med hvad deraf følger af udsmid osv. osv.

Det er svært at se noget lys forude, men vi tror selvfølgelig stadig på at det findes derude i tågen, men der skal meget snart ske en kursændring, ellers bliver det meget svært at se, hvem og hvilke fiskere der skal sikre et fornuftigt fiskeri for vore børn og børnebørn.

Vi håber at du modtager denne orientering i den ånd det er sendt.

 

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 3.2.03

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os