Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

                                                                Miljøkutter Anton pt. Åbenrå den 31/8 2009

Verdensnaturfonden i Danmark (WWF) freder det danske trawlfiskeri

”Danske fiskere miljømærker deres fangster” skriver Ritzau i dag og citerer den danske afdeling af Verdensnaturfonden for at ”takke dansk fiskeri” for de ”nye tiltage vil gøre en ende på bebrejdelser for rovfiskeri, ulovlige landinger uden for EU’s kvoteordninger og miljøskadelige fangstmetoder, i hvert fald fra Verdensnaturfonden side”.

Dertil lyder det fra Thyborøn fiskernes formand ”store ord i WWF’s mund” og så regner han og Danmarks Fiskeriforening ellers med, at de nu får bedre priser for fisken.

Hvad er det at sige til andet end ”god vind” med projektet. For hvis alt dansk fiskeri, herunder de mere end 80 % af fisken som fiskes med trawl og bomtrawl, bliver miljømærket, så kan vi alle (bortset fra WWF) komme i gang med, at få skabt det politiske grundlag for at få udfaset trawlfiskeriet, til fordel for vod, garn, kroge og andre mere økologisk bæredygtige fiskeriformer.

At Danmarks Fiskeriforening vil ind på denne kurs er det vel ikke så meget at sige til og da slet ikke hvis de evner at få overbevist fødevareministeren om, at det bliver skatteyderne der skal betale Marine Stewardship Council for certificeringen og forbrugerne der skal betale mere for fisken.

De har i hvert fald bedt ministeren og Folketinget om den første pose penge på 15 mio. kr. og derfor er det også lidt spænding om hvorvidt fiskerne overhovedet vil gennemføre projektet for egne midler og så selvfølgelig også om hvor mange penge den danske afdeling af WWF har fået stillet i udsigt, ved at bakke op om dansk trawl og bomtrawl.

Uden udsigten til en pose penge mangler WWF's opbakning al logik. I dag er WWF en forretning, som Marine Stewardship Council og selv om man burde forvente, at WWF Danmark havde nok at gøre med at forberede sig og omverden til klimatopmødet i København, så har WWF en fiskerifaglig afdeling med x antal ansatte som skal have Deres gode løn, forstås. Så samtidig med at WWF's klimaafdeling fra verden rundt i et forsøg på at få et bedre klima dvs. reduceret vores forbrug af fossile brændsler, søger WWF's fiskeriafdeling for at holde forbruget af olie så højt i fiskeriet som muligt. Trawlfiskeriet har et til tider perverst højt forbrug af olie pa. kg fanget fisk og fiskeriet er oven i købet eller måske netop derfor som eneste erhverv også fritaget for at skulle betale CO2 afgiften - se det er den verden som WWF Danmark støtter og nu også vil have miljøcertificeret.

Så mon ikke det er lønnen de jagter i sagen? Sidste gang de søgte om noget lign. fra fødevareministeren, fik de i hvert fald nær 6 mio. kroner, uden at producere noget af værdi for dansk fiskeri el. nogen anden for den sags skyld.

Sidst men ikke mindst så er det også oplysende, at Danmarks Fiskeriforening har regnet sig frem til, at miljøcertificeringen af hele det danske fiskeri, vil koste 2-300 kr. pr. tons fisk. Dvs. omstillingen fra det fiskeri man lever af i dag, til et miljøcertificeret fiskeri vil koste fiskeriet 1-2 promille af deres omsætning i dag. (I forvejen betaler fiskerne flere procenter for bare at landet deres fisk og op til 1 procent af deres omsætning i kontingent til Danmarks Fiskeriforening).

Så selv om økonomien i dansk fiskeri ikke har det godt pga. af lave priser på fisken og høje omkostninger, så burde de kunne leve med denne ekstra promille omkostning. Tilbage står spørgsmålet - skal vi fiskeforbrugere virkelig tro på det, betale for certificeringen og oveni også til at betaler en betydelig højere pris for fisken?

Eller kan man virkelig, for et par promille af omsætningen, omstille et ubæredygtigt fiskeri til et miljøcertificeret bæredygtigt fiskeri?

Det mener WWF og svaret på det paradoks, blæser i vinden.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Knud Andersen på Miljøkutter Anton pt. på klimaaktion i Åbenrå.

20487421 mail knud@levende-hav.dk

Åbenrå den 31/8 2009

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os