Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Lemvig den 28.06.2009

Folketinget, Christiansborg

Udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri

1240 København K

Vedr. Miljøcertificering i fiskeriet

 

Til udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri

Landsforeningen Levende Havs sætter et stort spørgsmålstegn ved om Danmarks Fiskeriforening spiller med åbne kort, når det handler om miljøcertificering i fiskeriet.

Seneste udspil er Danmarks Fiskeriforenings henvendelse til udvalget af 15/6 2009, hvor de beder om udvalgets opbakning og økonomiske støtte til de 15 mio. kroner de vil bruge på at få dansk fiskeri miljøcertificeret under Marine Stewardship Council (MSC).

Der er gode grunde til at Folketinget ser skeptisk på denne anmodning.

-          Da Levende Hav efter flere års ihærdigt og målrettet arbejde, bad fødevareministeriet om politisk og økonomisk støtte til at få FØN’s (Fiskernes Økologiske Netværk) udviklede miljømærke aktiveret, kunne Folketinget ikke give os den støtte. Begrundelsen: det var et privat mærke og som sådan burde udgifterne til mærket betales af fiskerne. Her skal understreges, at vores mærke ikke var et indkøbt mærke. Det var udviklet i et direkte samarbejde med de 31 fiskere som skulle fiske under mærket. Danmarks Fiskeriforening bekæmpede direkte og med alle midler, vores forsøg på at få økonomiske støtte til udvikling og introduktion af miljømærket for et naturskånsomt fiskeri.

-          Men der andre og vægtigere grunde til at Folketinget også må sætte et stort spørgsmålstegn ved denne anmodning fra Danmarks Fiskeriforening, den danske fiskeindustri og deres nye partner WWF Verdensnaturfonden. Vi tror ganske enkelt ikke på dette miljømærke. Var det blot en miljøcertificering i den klassiske forstand, at selve fiskeriet dvs. redskaberne og energiforbruget blev certificeret, til en given standard, så var det måske støtteværdigt. Men de områder er ikke med i dette mærke. Her certificerer man først og fremmest fiskebestande i et givet område, dvs. at mærket skal garantere forbrugerne, at fisken er biologisk bæredygtig. Men det burde ikke være nødvendigt i danske og europæiske farvande. For de farvande er i forvejen de mest forvaltede og overvågede farvande i verden. Her kan/burde et kontor i London, ikke tilføje ret meget nyt.

-          MSC projektet optager alle fiskerier, hvis de vel at mærke også kan betale. Og hele projektet hviler efter vores mening på den antagelse, at når det handler om fisk og fiskeprodukter, så kan man narre forbrugerne. Det er vi meget utrygge ved, for det kan hurtig give bagslag. Vi synes også man bør bemærke det stormvejr som WWF (der sammen med Unilever har opfundet MSC mærket) kom ud i forbindelse med deres seneste lancering af et MSC lignende mærke for akvakulturen. Her vente alverdens kystfiskere, miljø- og naturorganisationer sig direkte imod det mærke fordi det ville gøre stor skade på de mindre og langt mere bæredygtige fiskerier og produktioner.  

-          De eneste i dette partnerskab, som reelt taler om bæredygtighed og økologisk ansvarlighed og behovet for at få aktiveret forbrugere til at købe mere miljøansvarligt, er WWF. De andre partnere har aldrig givet udtryk for andet end at de køber dette miljømærke, for derved at få en bedre pris for fisken på markedet. Det er langtfra nok for forbrugerne efterspørger og forventer, et mærke for økologisk ansvarlighed.

-          Det der undrer os allermest i denne sag, er det faktum, at Danmarks Fiskeriforening beder om disse mange penge til dette formål. Hvad er det sket i den forening? Vi følger dansk fiskeri hver dag og vi har da også både læst og hørt om denne sag tidligere på året og sidste år. Men vi har ikke taget den særlig alvorlig. For hvis Danmarks Fiskeriforening vil have hele det danske fiskeri under et MSC mærke, kan de jo bare gøre det, det er der vel ingen som kan forhindre. Og så ville vi tage sagen op når det blev aktuelt, ligesom vi har gjort mht. MSC og sild i Nordsøen. Men nu, hvor foreningen er gået i partnerskab med WWF og derigennem søger op til 15 mio. kroner af den danske stat, må vi selvfølgelig reagere på det.

Vi mener grundlæggende, at Folketinget bør skelne skarpt mellem private og offentlige bæredygtige og økologiske fødevaremærker. Og i denne sag er det uden for enhver tvivl at det ikke er bæredygtighed og økologien som driver værket, men alene de økonomiske fordele et sådant mærke kan give industrien. Og det formål må industrien selv finansiere.

Dertil skal lægges, at kystfiskerne i bl.a. Norge på Færøerne og Island meget klart har udtrykt, at de afviser MSC som et mærke de kan bruge til noget. Og det vil også i vid udstrækning gælde for de danske kystfiskere, hvis de blev spurgt. Men de aldrig spurgt for deres interesser varetages også af Danmarks Fiskeriforening. Og det forhold sættes i perspektiv i og med at regeringen og dermed Folketinget, alligevel har bevilget Danmarks Fiskerforening 7 mio. kroner til brug for foreningens årlige drift.

Pga. af ovenstående og andre gode grunde kan Folketinget ønske Danmarks Fiskeriforening og deres partnere i dette projekt god vind med MSC mærket, men de må selv betale regningen.

Med venlig hilsen

Formand Knud Andersen

v/Kurt Bertelsen Christensen

Lemvig den 28/6 2009

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os