Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Danmark har et miljømærke for fisk

 ”Danske forbrugere snydes for miljømærket fisk” skriver Verdensnaturfonden WWF Danmark i en pressemeddelelse onsdag den 27/9. ”Det passer ikke, og det ved WWF, for der findes i dag et dansk miljømærke for fisk” siger skipper Knud Andersen fra M/S Anton, til Levende Hav Nyhederne, torsdag den 28/9 2006, og fortsætter:  

”Mærket er ikke udbredt, fordi Danmarks Fiskeriforening, regeringen og myndighederne kæmper imod mærket. Danmarks Fiskeriforening ekskluderer bl.a. de fiskere som bakkede op om mærket og regeringen og myndighederne afviser at yde økonomisk støtte til udviklingen og markedsføringen af fisk fra et naturskånsomt fiskeri. Og uden den politiske og økonomiske støtte som ex. Danmarks Fiskeriforening lever af, har det naturskånsomme fiskeri meget dårlige ods” siger Knud Andersen og fortsætter:  

”Nu anbefaler WWF Danmark det internationale MSC mærke for fisk fra et bæredygtigt fiskeri og det gør de med udgangspunkt i en rapport til formålet. Jeg har læst denne rapport og den gør på flere områder, udmærket rede for de store miljø- og ressourceproblemer som styrer det globale fiskeri i dag. Men når man dykker ned i de konkrete forhold som, efter min mening, bør være indeholdt i miljømærker og anbefalinger til forbrugerne, så går det galt” siger Knud Andersen og fortsætter:  

”Jeg har ex. hæftet mig ved, at WWF anbefaler forbrugerne at de ikke køber den Nordatlantiske torsk. Det er en truet art og derfor bør man ikke købe den. Som de skriver ”den nordatlantisk torsk bliver fragtet til Kina for at blive filteret og fragtet tilbage til EU, en samlet transport på 44.000 km”. Det er sandt og det er også meget svært ikke at være imod denne, helt igennem uansvarlige, industrielle udnyttelse af en værdifuld naturressource. Men under WWF’s anbefalinger af brugbare alternativer knækker filmen. For Verdensnaturfonden anbefaler, at danske og europæiske forbrugere i stedet for den nordatlantiske torsk, køber MSC certificeret torsk fra Stillehavet. Det hænger ikke sammen mht. transport og da slet ikke når WWF og alle andre ved, at der helt lovligt kan fanges mere end 1 mio. tons nordatlantiske torsk om året. EU landene har samlet en kvote på 150.000 tons, hvoraf Danmark råder over 30.000 tons. Fangsten af 1 mio. tons nordatlantiske torsk om året er for meget, men derfra og til 0 kg er der så langt, at WWF med rette kan anklages for, at se bort fra virkeligheden, i deres ukritiske støtte til de MSC certificerede fisk” understreger Knud Andersen, og fortsætter:

”Modsat Levende Hav, som ikke får en krone, modtager WWF Danmark millioner fra fiskeriministeriet og WWF sidder med ved bordet i de forskellige fiskerifaglige udvalg. Derved bliver WWF danskernes grønne vagthund i fiskeripolitikken. Derfor bør WWF Danmark, efter min mening, også anlægge en dansk vinkel på deres miljø- og ressourcepolitiske anbefalinger, specielt når der som her handler om et dansk miljømærke for fisk”, siger Knud Andersen.

Levende Havs formand Kurt Bertelsen, siger: ”Vi mener også at fiskeritrykket på den nordatlantiske torsk, samlet set er for stort. Men vi er meget uenige med WWF i, at danske fiskere i Nordsøen skal udsmide den torsk de fanger som bifangst i andre fiskerier. Til ingen verdens nytte, da op mod 90 % af den torsk der har været på dækket, ikke vil overleve. Hvis WWF vil have stoppet al fiskeri af torsk, så skal de stoppe det meste af fiskeriet efter rødspætter, sej, hummer etc. Dette faktum sidder WWF overhøring og derved bliver deres anbefalinger ”uden hold i virkeligheden” som det siges på havnene. Og det kan et troværdigt miljømærke for fisk ikke holde til” siger formanden.

Knud Andersen: ”Vi mener at WWF rapporten er brugbar og troværdig på de store liner. På f.eks. hvorledes trawlfiskeriet efter rødspætter og tunger ødelægger og smadrer. Men når WWF anbefaler forbrugerne, at de bør købe ”linefanget rødspætter og tunger”, så hører enigheden op, da enhver med en lille smule fiskerifaglig ballast ved at rødspætter og tunger ikke fanges på kroge. Et miljømæssigt holdbart alternativ til trawlfanget fladfisk, er fladfisk fanget af garn og snurrevod” siger Knud Andersen og slutter:

”Et miljømærke for fisk skal som mindstemål kunne være aktiv i fiskeriet. Dvs. at alle fiskere, dvs. alle fartøjer som kan og vil fiske under de regler, de skal have denne mulighed. Derefter kan et troværdigt miljømærke heller ikke certificere trawlfiskeri, det gør MSC. Levende Havs mærke er robust på disse vigtige områder og derved er mærket et dansk miljømærke for fisk, til dansk fiskeri og forbrugere der vil støtte og fremme det naturskånsomme fiskeri”.

For flere oplysninger

Skipper Knud Andersen fra LLH tlf. 86 38 64 18 el. 29 916 418

Formand Kurt Bertelsen Christensen fra LLH. Tlf. 97 89 54 55 el. 20 487 421

Fakta

MSC Marin Stewardship Council certificerer fisk fra hovedkvarteret i London. MSC er i dag et privat fortagende udviklet af WWF i samarbejde Unilever i 90’erne. Læs mere på MSC hjemmeside www.eng.msc.org  

 Mærket for Naturskånsomt Fiskeri blev udviklet i slutningen af 90’erne og i starten af 2000 i et tæt samarbejde med fiskerne. De regler som gælder for brugen af mærket er derfor direkte og konkrete og forhold til fiskeriet som det foregår. NF mærket adskiller sig fra MSC mærket ved, at alle fiskere kan være med. Levende Havs mærke adskiller sig også fra MSC mærket ved at være helt fokuseret på adfærden i fiskeriet. MSC certificerer trawlfiskeriet det hverken kan eller vil Levende Hav være med til. Læs mere om mærket her: http://gl.levendehav.dk/politik/oekoligiske_fisk/okologisk-fiskeri.htm

  

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os