Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Fiskeripolitisk plattenslageri - og hvem narrer hvem?

Det er ikke kun de konservative som mangler indsigt i fiskeripolitikken, når de lover fiskerne større kvoter gennem et videoovervåget fiskeri, ministeren er heller ikke helt hvid ved benene i denne sag.

Nu har medierne netop beskæftiget sig med 2 ud af de 6 kuttere som for nogle måneder siden indvilgede i at få monteret videoer på kutterne, således at myndighederne kunne se dem over skuldrene når de er på havet.  De 2 kuttere der har været vist i TV nyhederne er garnfartøjer som fisker med stormaskede garn efter torsk og anden rundfisk. De siger nu at de har dokumenteret, at de ikke har noget udsmid. Men de dokumenterer ikke noget vi ikke vidste. Det ville være mere interessant at få oplysninger fra trawlfiskeriet: Hvorfor oplyser ministreret os ikke om hvordan det går i det fiskeri?

I stedet for reelle oplysninger Fiskere med kamera i nakken fik vi snik snak alt sammen til støtte for ministerens mange lovprisninger for dette nye initiativ hvor hun vil videoovervåge de danske fiskere og på sigt alle EU’s fiskere. Det må jo være ministerens mål al den stund ministeren forsøger at overbevise EU kommissionen om dette nye danske fiskeripolitiske projekts fortræffeligheder. Det startede hun med sidste år, lang tid før hun kunne vide noget som helst om hvorvidt det er en god ide.

Overordnet kan man sige, at dette videoprojekt helt logisk følger i kølvandet på en fiskeriforvaltning som er blevet mere og mere sofistikeret og mere og mere uigennemskuelig siden 1983. Der er i dag 88.000 fartøjer i EU og hvis alle skal videoovervåges vil det koste et par mia. i udstyr plus løn til de mange tusinde der skal ansættes til at studere og analysere de mange millioner timers video. En sådant projekt har ingen gang på hav og jord.

Det er uigennemførligt og spørgsmålet er så hvorfor sådan et projekt overhovedet sættes i gang? Det gør det for at vise dansk fiskeripolitisk handlekraft og samtidig give det mere arbejde til de tusinder højtlønnede der lever af de problemer i fiskeriet, som de selv har skabt de fleste af. Projektet tåler sammenligning med de millioner der blev brugt for at vise handlekraft i forbindelse med bifangsten af marsvin. Her kom myndighederne under pres i spørgsmålet om bifangsten af marsvin. Så opfandt man et system hvor garnene skulle monteres med alskens moderne isenkram som ved vha. lyde skulle skræmme marsvin og delfiner fra at gå i garnene.

I dag og efter mange projekter, mange millioner og ligeså mange politiske løfter er sagen glemt og tilbage sider x antal biologer og projekter i det skjulte og lever godt af den sag. Intet i fiskeriet har forandret sig en tøddel og siden har de svenske forskere også fået bevist det vi har vidst i forvejen, at der ikke er noget problem i Østersøen – marsvin bliver ikke fanget i laksegarn. Men inden det bevis nåede EU at få forbudt brugen af laksegarn til fangst af laks i Østersøen. Allerede lang tid før millionerne begyndte at rulle i pinger sagen, kunne den økonomiske fornuft have bremset den sag, for prisen på at montere al den isenkram på alle garn i og uden for EU, ville have stoppet projektet inden det overhovedet kom i gang. Men det skulle med vold og magt i gang for at vise politisk handlingskraft og for at alle de mange interessenter og institutioner som lever af sådanne projekter kunne holde skruen i vandet.

Dette videoprojekt er et af samme slags.

Der er dog en spændende side af denne sag og ville de ansvarlige tage ansvar for det de har lovet fiskerne kunne der ske noget spændende.

For hvis alle fartøjer og fiskerier som ikke har problemer med utilsigtede bifangster og udsmid får video dokumentation for at det forholder sig sådan, så skal de ansvarlige som lovet give dem en masse fisk og de fisk bliver de nødt til at tage fra de fiskere som ikke kan dokumentere andet end udsmid og utilsigtede bifangster. Mon de øvrige danske fiskere finder sig i det?

Antager vi at alle danske fiskere kan dokumentere, at de intet udsmid og utilsigtede bifangster har så kan de danske myndigheder kun hente de ekstra kvoter i EU - mon de øvrige EU fiskere vil give de danske fiskere deres fisk? Derfra er det så kun tilbage for de øvrige ca. 85.000 EU fartøjer at få bevist at de heller ikke har problemer når det gælder udsmid. Og så vil hele problemet være løst. Ifølge de eksperter som lever af fiskeriets problemer udsmider fiskerne 80 % af deres fangster, 1 mio. tons alene fra Nordsøen og på verdensplan udsmider fiskerne fisk til en værdi af 200-300 mia. kroner om året ifølge Verdensbanken. Kan video overvågning på alverdens fiskekuttere virkelig løse de problemer? De 2 kuttere som har fisket med video i 6 måneder har dokumenteret ingen problemer – det ene fartøj har dokumenteret et udsmid på i alt 16 kg fisk på de 6 måneder. (skriver seksten kilo fisk)

Uden sammenligning minder det om ministeriets rapport fra 2001 ”Facts on Industrial Fishing 2001” hvor de danske myndigheder tog til EU for der at påstå at det danske industrifiskeri som dengang fangede ca. 1 mio. skidtfisk, kun fangede 113 kg torsk som bifangst. Tog man den rapport alvorligt kunne man også uden problemer fortsætte industrifiskeriet. Det gjorde man også og i 2 år efter kollapsede det fiskeri og i dag er det kun en skygge af sig selv.

16 kg udsmid på et 6 måneders erhvervs fiskeri er ligeså forvrøvlet som de ”fakta” ministeriet forsøgte sig med i 2001.      

Projektets idegrundlag er intet andet end et stykke pædagogisk skrivebordsarbejde uden hold i virkeligheden og tilbagestår spørgsmålet – hvem narrer hvem i denne sag? Men det bliver da om ikke andet spændende når de ansvarlige skal til at belønne garnfiskerne ved at tage en masse fisk fra trawlerne, det venter vi så på.

Kurt Bertelsen

Levende Hav feb. 2009

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os