Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Det virtuelle fiskeri

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er netop hjemkommet fra Bruxelles, hvor hun efter eget udsagn, har fortalt sine europæiske kollegaer hvordan fremtidens fiskeriforvaltning skal skrues sammen. Det gjorde hun på engelsk og alle kan få syn for sagen på ministeriets hjemmeside, hvor de engelsksprogede dokumenter i sagen er lagt ud. (Det engelske er en ny og rigtig god ide for så er det stensikkert at ingen danske fiskere gider og læse det og dermed undgår ministeren i det mindste at blive totalt til grin i den sag).

Her kan man bl.a. læse, at udsmid er et af de helt store problemer i fiskeriet. Og det vil ministeren nu løse ved at videoovervåge fiskerne ude på havet og de fiskere der lader sig overvåge, kan så se frem til en tredobling af deres kvoter (det står måske ikke helt den måde, men det er den forståelse man får af sagen og det er også den forståelse vi skal have, ”vi” dvs. alle andre end fiskerne, for de dør af grin).

Ministeren har ret i en ting, der udsmides store mængder af fisk i fiskeriet. Men årsagerne til udsmid skal ikke findes ude på havet, men inde hos hende selv, i forvaltningen af fiskeriet. For når hun kapitaliserer kvoterne, dvs. gør dem omsættelige, så smider fiskerne de fisk ud som det ikke kan betale sig at sælge, ellers går de jo fallit. Og når man tillader et omfattende og helt igennem uansvarligt trawlfiskeri efter ex. jomfruhummer, så tillader man også fangsten af en masse undermålsfisk og derfor efterfølgende stort udsmid. Det faktum ændrer video og anden elektroniske isenkram ikke ved.

Hvis videoovervågningen skal virke efter hensigten, skal overvågningen bringe størsteparten af trawlfiskeriet til ophør (og det er jo godt) men det står der intet om i ministerens planer for fremtidens fiskeri.

Dette faktum understreget, rejser så også det mere politiske spørgsmål: hvordan kan en liberal minister være fortaler for videoovervågning? Det jo ikke rockere, indvandrebander og internationale terrorister der skal overvåges. Det er fiskere, familiefædre helt almindelig lovlydige mennesker (selvfølgelig med de undtagelser i fiskeriet som andre steder) men grundlæggende handler det om alm. mennesker som forsøger at holde skruen i vandet ved et fornuftigt erhvervsfiskeri.  Ingen jeg kender i fiskeriet synes det er sjovt at udsmide fisk og/eller fiske med trawl som fanger undermålere.  Videoovervågningen er som den nærmest uendelige række af kontrolforanstaltninger der er indført i fiskeriet de senere år, ”en fis i en hornlygte” som det lyder på havnen.

Videoovervågningen er et kreativt system for regnedrengene, dvs. de nye kapitalforvaltere i fiskeriet og ministerens hird af embedsmænd, kvinder og rådgivere. Det er en X-faktor sag som i bund og grund bygger på den fejlslutning, at levende billeder skulle dokumentere bedre end alle andre former for dokumentation. 

Fakta er at de levende billeder er den mest manipulerende form for dokumentation der findes i dag. Og det er sikkert den logiske forklaring på hvorfor de skal ind i fiskeriet.  For om kort tid kan vi ved selvsyn på Youtube og andre hjemmesider se ejerne af HM 555 ”Kingfisher” stå og pege på trawlet, alt imens de forarget forkynder: Se i tåber og tvivlere, der er ingen fisk i vores trawl, der ikke burde være der”.

Kurt Bertelsen

Levende Hav 30/7/08

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os