Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Økologisk fisk i USA

 

Den 17/4 skriver det norske erhvervsfiskeri medie IntraFish, at præsident Bush har accepteret en lovændring der tillader, at vildtfangede fisk kan sælges under et økologisk mærke. Efter pres fra et par senatorer, som fandt at det det stred mod al sund fornuft, at opdrættede fisk kunne sælgers som økologiske, men ikke de vildtfangede, er det nu lykkes at få præsidenten til at give sin tilladelse til den nødvendige lovændring.

Dermed er alle problemer bestemt ikke ryddet af vejen for at vildtfangede fisk kan sælges som økologiske i USA. Som i Danmark møder det økologiske fiskeri stor modstand fra de økologiske jordbrugere, som mener, at det økologiske mærke bliver udvandet gennem et økomærke for vilde fisk. 

Men meget tyder nu på, at det økologiske fiskeri er på vej i USA og det er det selvfølgelig, fordi den sunde fornuft vil sejre over de kapitalinteresser der styre det økologiske marked i USA og andre steder, som f.eks. her i Danmark 

Siden Levende Hav i 1995 første gang introducerede begrebet ”økologisk fiskeri” har vi måttet gå grueligt meget igennem. Vi har været underlagt Folketing, ministre, regeringer, embedsmænd og kvinder og ikke mindst de blodfattige økologiske organisationer og foreninger som ikke har evnet at se ud over deres egen snævre horisont i denne sag.

Disse magtfulde omstændigheder har intet gjort for at få fremmet en mere bæredygtig udvikling i fiskeriet, og de har direkte modarbejdet ethvert forsøg på at få inddraget forbrugerne i udviklingen af det bæredygtige fiskeri. Gennem et økø-mærke kan forbrugerne købe fisk fra sunde økosystemer, fisk som er fanget med redskaber som også tager vidtgående hensyn til fiskebestande, havbund, olieforbrug, kvalitet osv.  

Danmark kunne være blevet det første land som indførte et ø-mærke for vildtfangede fisk. Men igen må vi opleve at blive sejlet agterud af USA, når det gælder om at være på forkant med udviklingen.

Læs mere om Levende Hav og Økologisk Fiskeri: http://gl.levendehav.dk/politik/oekoligiske_fisk/okologisk-fiskeri.htm

Ferring Strand 18.4.03

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os