Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Skaldyrsdirektør: ”Muslinger kan rense havvandet” - ja men hvor dum har man lov til at være?

Dansk Skaldyrcenter på Mors er opført, vedligeholdt og drevet af offentlige midler mestendels fra fødevareministeriet. Dette center søger nu ny direktør.

Det er ikke så underligt, når man ser at den siddende direktør Jens Kjerulf Petersen helt åbenbart ikke evner at følge med i hvad der foregår inden for den nyere videnskabelige forskning på skaldyr området.

I dag vil direktøren, imod den nye forsknings konklusioner, forklare Folketingets Miljøudvalg at ”muslinger renser havvandet” og beder dem om 8 mio. kroner til at bevise det.

 

Til sit forsvar har direktøren udarbejdet en beskrivelse af hvorledes dyrkningen af muslinger kan rense havvandet for kvælstof og fosfor og derigennem forhindre iltsvind. ”Kompensationsdykning af muslinger” hedder projektet. Og så er det at det står soleklart for os alle, at centeret selvfølgelig skal have en ny direktør, for det er jo noget forhistorisk miljøpolitisk vrøvl som folk i miljøministeriet stadig tror på..

For er der noget som virkelig skiller vandende mellem føde- og miljøministeriet er det muslinger og muslingfiskeri.

Knapt var blækket blevet tørt på en rapport som Miljøcenter Aalborg havde fået lavet om muslingfiskeriets store skader på miljøet i Limfjorden, før fødevareministeriet udsendte deres rapport/notater som viste det stik modsatte. Og da det er fødevareministeriet som bestemmer når de drejer sig om de skaldyr vi spiser, havde miljøministeriet bare at klappe i. Muslingfiskeri er godt for miljøet og den sandhed og de konklusioner er sendt til EU med det ene formål, at få bevaret og opretholdt et meget stort muslingfiskeri i Natura 2000 områder.

I Skaldyrcenterets bestyrelse sidder bl.a. Erik Hoffmann fra DTU Aqua og han forsvarede dette meget omdiskuterede, at muslingskrabernes fjernelser af muslinger ikke skader, som vi alle gik og troede, men tværtimod forbedrer miljøet og ilt forholdene ved bunden i Limfjorden. Det er en meget omdiskuteret sag i medierne, men man finder ingen henvisning på Skaldyrcenterets hjemmeside om denne sag og i sagen har direktøren været tavs som en østers.

Ifølge Hoffmann forbedrer man altså miljø og ilt forholdene ved at fjerne muslinger og ifølge direktøren for Dansk Skaldyrcenter gør man det modsatte. Så er det selvfølgelig ud af vagten. Og det er ikke Hoffmann som må ud, for i Skaldyrcenterets bestyrelse sidder, bortset fra et par medlemmer fra skaldyr opdrætterne er et fra miljøministeriet, kun forsvarere af muslingfiskeriet.   

-          Måske derfor drager den nu snart fhv. direktør tager til Folketinget for at få de 7-8 mio. kroner fra Miljøministeriet til dette miljøministerielle muslingkompensations projekt, ganske enkelt fordi han mangler arbejde! Centeret på deres side ansætter nu helt sikkert en direktør som er opdateret på ny viden om skaldyr.

Det kunne f.eks. bliver Per Dolmer også fra DTO Aqua – for er der nogen der står sammen når det drejer sig om muslinger så er det Per og Erik. De er nu helt enige om, at når man fjerner muslinger fra Limfjorden får man et bedre havmiljø og mere ilt ved bunden. Og de herrer ved altså hvad de taler om, for de har efter hvad jeg ved, ikke lavet ret andet end at sejle rundt på Limfjorden (i godt vejr) for at studere Limfjorden, muslinger og østers de sidste mange år.

Tidligere var de enige med alle os andre, men nu er de altså blevet klogere.

De har henvist den viden vi har haft siden barndommen, hvor vi lærte at muslinger renser vandet, fordi de æder algerne, til den mørke middelalder. Til den tid hvor vi lærte at alger er godt, men for mange alger er skidt og mængden af alger hænger sammen med kvælstof og fosfor dvs. vore udledninger jo mere vi jo udleder flere alger. Og derfor gik det – efter vores og direktørens mening galt i Limfjorden, fordi fiskerne, samtidig med at der blev flere og flere alger, fjernede flere og flere muslinger og derfor fik vi længere og længere perioder med iltsvind.

Hvor er vi dumme. Det er lige modsat mener Per og Erik vi skal fjerne alle muslinger fra fjorden inden de dør for når de dør i fjorden ødelægger de den og bruger alt ilten til deres forrådnelse. 

Vi har lov til at hænge fast i vores barnetro – men direktøren for et kostbart og dyrt i drift Skaldyrcenter, hvor hver eneste mio. kommer fra de offentlige kasser, han har selvfølgelig ligesom Per og Erik bare at rette sig ind efter dem der betaler gildet.

Kurt Bertelsen Christensen

Marts 2009

PS: Hvad kan man så lære en sådan sag? At tavshed er guld? Nej at angreb er det bedste forsvar. Hvis direktøren, i stedet for at krybe i skjul og klappe i som en østers i efteråret 2008, da DTU Aquas Per og Erik leverede det omstridte notat, havde angrebet det fra starten og afvist de konklusioner som det vrøvl det er, havde han efter min mening haft flere muligheder for at ride stormen af end i dag hvor han med hatten i hånden står overfor det miljøudvalg, som med rette vil kritisere denne direktør for hans tavshed, da miljøets interesser endnu engang blev trynet af erhvervets.  

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os