Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Miljømærket trawl- og bomtrawlfiskeri

Ifølge bl.a. EU kommissionen er erhvervsfiskeriet ubæredygtigt. Globalt er mere end 80 % af fiskebestandene overfiskede, heraf er 25 % enten kollapsede eller på vej til det. Derfor er det også meget fokus på bæredygtighed. Et af midlerne til et mere bæredygtigt fiskeri, mener mange, kunne være miljømærker som vi kender det fra landbrug, skovbrug etc. og i dag findes der flere certificeringer af fisk og fiskeri.

Et af dem er Marine Stewardship Councils MSC mærket som startede i slutningen af 90’erne og som nu er det største globale miljømærke i fiskeriet. På denne MSC video får man viden om fiskeriet og viden om hvorfor MSC mærket er så nødvendig. MSC udtrykker det selv på videoen: ”Nu kan forbrugerne, der vælger MSC blå økomærke, være sikre på, at de køber fisk som fanget miljørigtigt, uden at skade fiskebestandene”. Det er budskabet på MSC hjemmesiden i tekst og billeder. MSC er altså et blåt økomærke for fisk. Fra 1995 – 2000 forsøgte vi i Levende Hav at få introduceret sådan et mærke i dansk fiskeri, men måtte opgive, da regeringen og de tunge drenge i dansk fiskeri, skød det i sænk. Det kan man læse meget mere om på disse sider.

MSC har nu certificeret mere end 100 fiskerier og 500 produkter og mange flere er på vej, nu også i dansk fiskeri. I dansk fiskeri er det pelagiske fiskeri efter sild og makrel og skrabning af muslinger på Limfjorden; dele af rødspættefiskeriet i Nordsøen allerede certificeret og seneste har 134 danske fartøjer skrevet under på, at de også vil deltage i MSC systemet og  Danmarks Fiskeriforening forventer at det vil gå, slag i slag, indtil hele det danske fiskeri er MSC mærket. Certificering i dansk fiskeri vil være afsluttet inden udgangen af 2012. Den samme udvikling ses i resten af EU, Norge og andre store fiskerier.

Danske fiskere underskriver et ”Kodeks for fiskeriet” og når de har skrevet under, fisker de derefter både bæredygtigt og naturskånsomt og kan sælge de fisk der er certificeret, under MSC miljømærket.

De 134 nye fartøjer er:

16 stk. bomtrawlere hvoraf de 2 hører til kategorien ”rigtig store bomtrawlere”

15 stk. trawlere som trawler jomfruhummere

26 stk. store trawlere, trawlere over 100 bruttoregister tons

24 stk. garnfartøjer

  6 stk. snurrevodsfartøjer

47 stk. alm. trawlere (under 100 tons)

Med deres underskrift lover ejerne bl.a. at tilrettelægge fiskeriet på en sådan måde ”at der kommer mindst muligt uønsket fangst og udsmid og begrænse forbruget af brændstof”. Men med underskriften lover man ikke andet og mere, end det alle fiskere mener, er fornuftigt i det daglige fiskeri. En MSC fisker skal dog forpligte sig til at ”Arbejde åbent og initiativrigt sammen med miljøorganisationer” og byde alle ”Observatører velkomne på deres fartøjer” og så skal de føre en logbog (PO bogen).

Og her er det måske noget nyt, det vil tiden vise. 

Men der er overhovedet ikke tale om nogen praktisk omstilling af fiskeriet. Hvis EN MSC fisker i dag trawler el. bomtrawler, med tons tunge redskaber og med et forbrug af 1 tons diesel olie i timen og fanger store bifangster af små fisk og fisk som han ikke kvoter til og derfor må udsmide, kan han fortsætte med det. Blot skal han husker, at minde sig selv om, at han altid gør hvad han kan for at minimere de negative omstændigheder i sit fiskeri, herunder at han også gør hvad han kan for at bruge så lidt olie som muligt.

Men det er ikke noget løfte for det er ikke andet og mere end enhver fisker med fornuften i behold vil gøre. Trawlfiskeriet i alle dens former kan altså fortsætte under MSC mærket, som det gjorde før MSC.

PO bogen er måske grunden til at så få garnfartøjer har skrevet under. For de skal nu føre en logbog, hvor de optegner bifangster af havpattedyr og fugle. Det er ikke det store problem for trawlerne, for det er næsten kun garnfartøjer som har de problemer. Udviklingen for garnfiskeriet under MSC mærket må tiden også vise, for man kan have sine tvivl om hvorvidt garnfiskerne er rede til at blive stillet direkte til ansvar for disse bifangster. For det skal jo også kunne betale sig for garnfiskerne at tilslutte sig MSC mærket.

Og at ”det skal kunne betale sig” er et område som fiskerne helt sikkert bliver nødt til at tænke mere over. I dag tilslutter fiskerne sig mærket fordi de regner med at kunne tjene flere penge under mærket, dvs. at forbrugerne betaler mere for fisken. Der er ingen andre begrundelser og argumenter i dansk fiskeri for mærket, ingen af de ansvarlige har på noget tidspunkt i det år mærket har været undervejs, sagt at de vil fiske mere miljøvenligt af hensyn til naturen, ingen.

I dag er det heller ikke odiøst, at man vælger et miljømærke for at tjene flere penge, det er blevet et accepteret argument, også i landbruget. Nu behøver man ikke at være langhåret og medlem af partier til venstre for midten i dansk politik, for at sælge de alternative og mere miljørigtige økologisk produkter. Det alternative økologiske og mere miljørigtige er blevet en del af det etablerede marked i dag, dvs. det er en forretning som alt andet.

Men der er dog stadig regler som de miljømærkede produkter skal efterleve. Og skal forbrugerne nu betale flere penge for en MSC miljømærket rødspætte, skal det både være et miljømæssigt indhold og der skal være et alternativt i form af en traditionel fanget rødspætte. Ellers køber de den ikke. En økologisk gulerod er en grøntsag som er underlagt stramme regler og kontrol. Dyrkede man f.eks. traditionelle gulerødder og gerne vil under det økologiske mærke, skulle man gennem en lang procedure før man kunne sælge sine produkter og denne omstilling og selve den økologiske produktionen, er dyrere end den traditionelle og derfor er den økonomisk logik i det økologiske, at de økologiske varer er betydeligt dyrere end de traditionelle. 

Og netop dette vigtige kriterium kan dansk MSC mærket fisk ikke leve op til. Det koster ikke fiskeren en eneste krone at komme under det blå MSC økomærke og han skal ikke lave om på sit praktiske fiskeri. Der er således ikke noget økologisk indhold i mærket (bortset fra PO bogen) fordi alt andet er løfter som det også er umuligt at kontrollere.

Det er ikke noget miljø og der er heller ikke noget økonomisk argument i MSC mærket. For snart vil alle danske og andre EU fiskere være MSC mærket. Dvs. at alt det vi begrebsligt forstår som ”det traditionelle fiskeri” vil forsvinde inden 2012. Tilbage vil der kun være det alternative fiskeri under det flotte blå MSC mærke - men alternativt til hvad?

Set udefra er det målt på alle leder og kanter spildte kræfter og skattekroner. Regeringen betaler sikkert fordi så kan ministeren undgår alle de vanskelige fiskerifaglige spørgsmål med en standard bemærkning som ”Alt dansk fiskeri er miljømærket”. Og forbrugerne kan også få en renere samvittighed, fordi Verdensnaturfonden WWF står bag og bakker 100 % op om MSC mærket. Så alle ansvarlige bliver glade og kan få en renere samvittighed også selv om der er intet er sket i fiskeriet. Det fortsætter på samme måde som før mærket og var der problemer før MSC mærket, så er desværre for alle os andre mange flere efter MSC mærket.

For efter MSC mærket, vil miljøproblemerne kun vokse. For det første vil forbrugerne ikke betale mere for en MSC mærket fisk, når al fisk er MSC mærket og for det andet er der i dag store problemer i selve fiskeriet, i den naturødelæggende måde det foregår på og målt på fiskebestandene.

De problemer forsvinder ikke, de vil vokse under MSC mærket, fordi de vil kunne slås hen i nogle år, med henvisning til MSC mærket. Og dertil kommer, at MSC mærket vil gyde olie på den politiske debat og bremse reelle miljø- og ressource politiske alternativer.

Der er ikke noget at komme efter i MSC mærket andet end flere problemer og det er sikkert derfor de ansvarlige holder så lav en profil som tilfældet er.

MSC mærket er en død sild allerede inden den er fanget.    

Kurt Bertelsen Christensen

Oktober 2010

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os