Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Nu vil danske fiskerskippere skåne miljøet

Det er overskriften hvor mystisk den ellers tager sig ud. Det er mystisk for hvorfor skulle skipperne ville noget andet end at skåne miljøet?

Sagen er lidt forenklet den, at et antal danske fiskeskippere, tidligere benævnt som ”danske fiskere”, har fået eller rettere sagt købt et miljømærke, det såkaldte MSC mærke hvormed de garanterer forbrugerne, at købe de (forbrugerne) deres MSC mærkede fisk, vil forbrugerne bidrage til et bedre havmiljø og bedre fiskebestande. 

I Levende Hav har vi skrevet en masse om MSC (brug søgefunktionen her på hjemmesiden og der kommer mere end 40 dokumenter om dette MSC mærke) og derfor behøver jeg ikke at gå i dybden med denne sag, blot konstatere, at en gruppe danske fiskere har fået det mærke. Og så udsender de samme fiskere en pressemeddelelse http://www.dr.dk/Regioner/Vest/Nyheder/Ringkoebing-Skjern/2010/09/19/081740.htm om denne nyskabelse og den følges så op her.

De danske MSC fiskeskippere har nu også fået deres egen hjemmeside hvor man kan læse meget mere http://www.msc-fiskere.dk/

Hvorfor nu denne interesse for dette MSC mærke i dansk fiskeri? Jo det hænger sammen med at MSC mærket er et relativt dyrt købt miljømærke, hvor der er foregået en masse konsulentarbejde flere år, før man får mærket og det hele betales af os dvs. skatteyderne. Fiskeriets organisationer sender en lind strøm af ansøgninger til Fødevareministeriet som betaler hele gildet, og så er mærket eksklusivt i den forstand at det er det eneste mærke som ministeriet støtter økonomisk.

Når man taler med folk ude omkring siger de først ”Jamen det er da i det mindste godt, at fiskeriet nu bliver mere miljøvenligt, ikke?” Og svaret er ja, men vel kun hvis det også er miljøvenligt i virkeligheden, altså hvis det er bedre end det traditionelle fiskeri. Hvis ikke det er bedre end noget andet, hvorfor så bebyrde forbrugerne med endnu et mærke og vel og mærke et mærke som forbrugerne over skatten selv har betalt?

Derfor er spørgsmålet altså om og hvordan det danske fiskeri bliver mere miljøvenligt og skånsomt når hele det danske fiskeri skal bruge det samme mærke? For det er målet at få alt, dvs. hele det danske fiskeri MSC mærket. Der er ca. 700 fartøjer tilbage i dansk fiskeri som kan siges at være fartøjer som lever af fiskeriet. Dvs. fartøjer fra flere tusinde tons og helt ned til den lille jolle som omsætter for mere end 250.000 kr./år.

Alle disse såkaldte FKA fartøjer skal med under miljømærket, dvs. også de knap 100 bomtrawlere der er tilbage i dansk fiskeri ex. Thyborøn fartøjet L 510 Anthony som er en stor dansk bomtrawler, men som hvis den var hjemmehørende i Holland ville være en lille bomtrawler. På bomtrawlerens hjemmeside http://l510stanthony.mono.net/8971/Forside kan man se hvordan den fisker og efter hvad og der er film fra fiskeriet. Jeg ved ikke om den er blevet MSC mærket i denne omgang, men jeg ved den inden 2012 bliver det. Alt det kan man læse på Danmarks Fiskeriforenings hjemmesider.

Det samme MSC mærke får også et fartøj som L 401 Gefion som fisker uden at bruge ret meget mere olie på et år, end L 510 bruger på en dag. L 401 som fisker uden udsmid og levere dagfangede friske store fisk, se mere http://gl.levendehav.dk/politik/enkeltsager/kystfiskeri/gefion-2003.htm

Med MSC mærket får forbrugerne ingen viden om hvilke fartøjer der har fanget den fisk han køber. Han ved altså ikke om rødspætten er fanget af L 510 el. af L 401. Når alt dansk fanget fisk kommer under det samme miljømærke, uanset om den er fanget af de natur- og ressource skånsomme fiskerier eller store bomtrawlere der fisker i flere dage af gangen; som dokumenteret får meget mindre for deres laster fordi fisken er dårligere ofte skadet; som bruger 5-6 gange så meget olie pr. kg fanget fisk som Gefion, er MSC mærket målt på virkelighedens fiskeri, indlysende også noget narreværk.

Og når skipperne til MSC mærket nu udtaler, at mærket ”betyder, at vi kan få en anstændig pris for vores rødspætter” må det være nogen som er dumme. Og det må jo være skipperne for hvorfor skulle forbrugerne betale mere for MSC mærket fisk, når al den fisk forbrugerne får tilbudt, er MSC mærket? Måske er det fordi skipperne mener, at deres fisk vil udkonkurrer de fisk der fanges i udlandet? Ja det er logisk nok den eneste forskel der står tilbage, når alt dansk fanget fisk er MSC mærket. Men hvis danske skippere tror det, er de ikke blot dumme, men også uvidende om hvad der foregår i andre lande for i udlandet er deres kollegaer meget længere fremme mht. MSC mærket. I dag skal man lede længe efter en pakke frossen fisk i supermarkedets frysediske, før man finder noget som IKKE er MSC mærket.

Så det ser unægtelig ud til, at de danske skippere er dummere end de fleste, men da de som nævnt får mærket betalt af ministeriet, kan de i sagens natur ikke dummere end de ansvarlige i fiskeriministeriet som betaler MSC mærket. Og dog, for selv om ministeriets pengekasser til støtte for alt muligt i fiskeriet er alt alt for stor, så bliver den tømt hvert år. Dvs. brugt til alt muligt i fiskeriet. Så de mange penge ministeriet bruger på MSC mærket kan fiskerne i sagens natur så ikke bruge på nye trawl, instrumenter, olie og nye maskiner. Så det er måske alligevel skipperne der er de dummeste!

Nej det er de faktisk ikke, der er nogen der er dummere. For når alt kommer til alt, og det gør det jo engang, også selv om der bliver trængsel, så er der ingen i denne sag der er dummere end os, dvs. skatteyderne. Vi er de dummeste af de dummeste. For ikke alene betaler vi alt dét det koster, at få dette MSC mærke, og lykkes det nu også skipperne og ministeriet, at få os til at betale en højere pris for den MSC mærkede fisk, ja så er vi godt nok dumme.

Og skulle da ikke undre mig. Og det forklarer os i det mindste da også så meget godt, hvor eventyrdigteren H.C. Andersen hentede sin inspiration til eventyret ”Kejserens nye klæder”?

Det gjorde han såmænd ved at se sig lidt omkring i Danmark.

Kurt Bertelsen Christensen

September 2010

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os