Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

En kystfisker i aktion den 18. marts 2003

 

Med skipper Henning Thøgersen fra Lemvig på L 405 ”Gefion” (en 14 tons meget velholdt kutter bygget i 1910) på rødspættefiskeri ud for Thyborøn.

”Det er os der skal fjernes fra dansk fiskeri. Vi skal ophugges for at give plads til de store trawlere som med vold og magt, skal fiske de fisk vi kan fange på en naturskånsom måde” siger Henning, mens han knokler for at få pillet rødspætter ud af garnene.

Og det er et knoklearbejde, når der er mange rødspætter i garnene, igen tvivl om det, men Henning er glad for som han siger ”I dag arbejder jeg i fisk og ikke i redskaber”.

Med den bemærkning hentyder han til den udvikling som har fundet sted de seneste 20 år, hvor der år for år skulle flere og flere redskaber i søen, for at fange den samme mængde fisk.

Tidligere kunne en fisker som Henning fange den samme mængde fisk i 30 garn, som han i dag skal bruge mere end 100 garn for at fange, og det vel at mærke garn i dag som er meget større og langt effektivere, end de var for 30 år siden.

 

”En dag som i dag, hvor der er godt med fisk i garnene, har jeg et udsmid på under 5 kg fisk, hvorfor pokker er det så ikke mit fiskeri som fremmes, på bekostning af de nye moderne og meget kostbare trawlere og vodfartøjer som man sætter ind i fiskeriet? Disse fartøjer har et større udsmid af fisk på en dag, end jeg har på et helt år” siger Henning.

Det er fint vejr denne marts dag i 2003, med frisk vind og et godt fiskeri. Men samtalen med Henning tegner også et billede af en alvorlig krise i fiskeriet. Henning forstår ikke, at det forholdsvis beskedne fiskeri som han, og de færre og færre småfiskere bedriver, skal presses ud af fiskeriet, af en fiskeriforvaltning og regulering,

som ikke tager hensyn til skånsomhed, bæredygtighed, energiforbrug osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om der er godt med fisk i dag, så er Henning utilfreds med at være blevet tvunget til at fange rødspætter, på denne tid af året.

Men da han, med det forholdsvis lille fartøj han har, kun må fange 1500 kg torsk pr. måned er han nødt til at satse på rødspætter. Men rødspætterne er magre på denne tid af året og de burde blive i havet til sommer og efterår hvor de har fået sig ædt tykke og fede, men pga. af de lave kvoter på torsk er Henning og mange andre blevet tvunget ud i et målrettet fiskeri efter rødspætter, som i pris kun opnår det halve af den pris man får for torsk. Normalt er rødspætterne på denne tid af året en bifangst i fiskeriet efter torsk og tunger, men nu er rødspætterne blevet målarten.

”Nu her midt på måneden har jeg på blot 4 dages fiskeri (første del af marts blæste væk) alene i bifangsten, fanget mere end halvdelen af min torskekvote for marts måned. I feb. lå jeg stille i sidste halvdel fordi jeg havde opfisket min kvote” siger Henning og fortsætter ”De små kuttere fisker kun 100 -125dage om året fordi vejret ikke tillader en at sejle ud, og vinterens fiskeri efter torsk udgør mere en halvdelen af vores årsfiskeri, og vi kan ikke kompensere for dette fiskeri, også selv om vi nu fanger rødspætter”.

Det er tydeligt at Henning finder det uretfærdigt, at hans meget beskedne fiskeri, som i øvrigt er meget naturskånsomt, energivenligt og uden udsmid, skal begrænses på lige fod med de store trawlere, som kan rigge om til alle mulige former for fiskeri og som hurtigt kan sejle fra Nordsøen til Østersøen osv.

Fakta: Kl. 06.00 sejlede L 405 Gefion ud fra Thyborøn og 2 timere senere startede Henning på at hive sine garn. Han skulle hive 30 torskegarn 75 mm), 16 rødspættegarn (65 mm) og 20 stormaskede rødspættegarn (85 mm). Efter at garnene var tømte for fisk, blev de klaret og igen sat ud. Kutteren er en gammel dame, men den er udstyret med al moderne teknik, herunder også en garnklarings maskine.

Kl. 18.00 var L 405 tilbage i Thyborøn og fisken losset. Fangsten blev på 1030 pund rødspætter, 600 pund torsk og 6 pund tunger.

Dagen efter indbragte lasten på Thyborøn Fiskeauktion i alt kr. 10.300 fri af landings omkostningerne (ca. 16 %) 

Udsmid (discard) denne dag ca. 5 kg. fisk. Bifangst 2 fugle (sortænder).

Olieforbrug ca. 100 l. (det er meget meget lavt energiforbrug i sammenligning med de store trawlere, som kan bruge et par tusinde liter olie i døgnet) og dette lave forbrug gavner ikke kun miljøet, men også pengepungen. Olieprisen er steget med en krone på liter inden for en måned så den pris fiskerne skal betale i dag er 3.20.

De stigende udgifter til brændstof er sikkert en god forklaring på, at usædvanligt mange af de store trawlere lå ved kajen i Thyborøn. Tobis fiskeriet er ikke kommet i gang og med de høje energipriser, er der igen der skal fange industrifisk, før der er mange fisk. Bomtrawlerne ligger også ved kajen og sikkert af samme grund, en bomtrawler bruger vel 30.000 liter olie på en rejse, og en prisstigning på 1 krone er en betydelig økonomisk belastning.

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os