Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Miljøkutter Anton er på farten sommeren og efteråret 2007. Herunder indsamles udstyr til kystfiskerne i Eritrea.

Du kan også støtte kystfiskerne i Eritrea

Levende Hav støtter kystfiskerne i det Røde Hav. I samarbejde med 8 landsbyer og øer i Massawa regionen i Eritrea, skal Levende Hav sende indsamlet og indkøbt udstyr og fiskerifaglige viden til Eritrea.

Med støtte fra Minipuljen, Genbrug i Syd, private fonde, firmaer, fiskere og medlemmer af Levende Hav, skal det eritreanske kystfiskeri nu genopbygges og udvikles efter 35 års uafhængighedskrig mod Etiopien.

Under krigen lå fiskeriet stille, de unge mænd blev krigere i stedet for fiskere og fiskeriet på den 1200 km lange kyststrækning og de mere end 400 større og mindre øer ud for Eritrea, gik mere el. mindre i stå.

Siden freden i 1999, har Eritrea inviteret trawlere fra andre lande til Eritrea for på licenser at få lidt udnyttelse af de mange fisk som findes i det store havområde som Eritrea råder over. Der er mere end 300 kommercielle fiskearter til rådighed og de mange år uden fiskeri af betydning har medført, at der er rigtig mange og meget store fisk i de farvande.

Opbygningen og udviklingen af det eritreanske kystfiskeri sker i fuld forståelse med regering og myndighederne i Eritrea. Vi er klar over, at opgaven vil tage mange år og at det også bliver en vanskelig opgave. Men Levende Hav slutter nu foreningens fiskeriprojekt i Central Asien ved Aralsøen, hvor fiskeriet er bygget og udviklet. Aralprojektet startede i 1995 og i alt er der fra dansk side blevet brugt meget tid og energi og op mod 8 mio. kroner på opgaven.

Levende Hav får nu frigjort tid og ressourcer til opgaverne i Eritrea, et projekt som har været under forberedelse og udvikling siden 2004, i et tæt samarbejde med Den Eritreanske Støtteforening her i Danmark.

Kontakt adresser og udstyrsliste

Udstyr som indsamles og indkøbes til Eritrea:

 -         Garn

-         Tæller, under og overtælle

-         Tovværk, bøjer, ankre etc.

-         Elektronisk udstyr som GPS, ekkolod i god stand

-         Mindre el-anlæg, generatorer, batterier, lys etc. 

-         Halemaskiner samt hydrauliske pumper, motorer, slanger fittings

-         Lænse pumper, slanger og fittings

-         Større generatorer 20-30 kW. El anlæg

-         Hånd- og el-værktøj 

-         Rednings- og sikkerhedsudstyr, veste, nød-radio  

-         Mindre fartøjer, motorer såvel uden- og indenbords

-         Mindre anlæg til produktion af skæl is

-         Undervisningsmaterialer og udstyr (engelsk sproget) fra fiskeri og søfartsskoler

For flere oplysninger, donationer, tilbud etc. kontakt Levende Havs kontor på mail

Eritrea*levende-hav.dk  

telefon 97 89 54 55 e. 2048 7421

Du kan læse mere om projektet på denne Internet adresse:

http://gl.levendehav.dk/Eritrea/forside-eritrea-2004.htm

Projektets donorer modtager en kopi af Levende Havs årsberetning det år de har støttet projektet. Alle donationer, penge og udstyr går ubeskåret til kystfiskerne i Eritrea, da administrationen af projektet er finansieret af projektmidler fra Minipuljen.  

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os