Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Vandet stiger i Aralsøen

Dette efterår er der forholdsvis meget vand i Aralsøen og fiskerne beretter, at de dette efterår igen fanger ferskvandsfisk som karper og sandart langt inde i Lille Aral. Henrik Lerche fra DR i Moskva har netop været ved Aralsøen og han har produceret nyheder til radioen og til TV, udsendelser som kan høres og ses de kommende uger i DR’s programmer. Henrik Lerche har været på fiskeri ved landsbyen Tastubek og der så han også mange karper sammen med skrubberne.

Når vandet igen er steget i Lille Aral så hænger det sammen med meget nedbør, men også med at man er startet på at reparere de mange sluser og dæmninger langs med Syr Darya floden som udløber i den nordlige del af Aralsøen. Disse reparationer er en vigtig del af et stort projekt som er gået i gang i regionen, et projekt som skal naturgenoprette Lille Aral. Et Verdensbankstøttet projekt til en samlet sum på 83 mil US$.

Dæmningerne skal udbedres, sluserne skal genopbygges, der skal bygges diger og der skal etableres en dæmning som definitivt vil dele Aralsøen i to søer, Lille Aral i nord og Store Aral i syd. Fuldt genoprettet vil Lille Aral blive til sø på ca. 4500 km2 med en stabil vandstand og med et stabilt saltindhold. Reelt betyder det at den vestlige del af Lille Aral (som ligger længst fra floden) vil blive opretholdt som en saltvandssø (ca.17 promille) et saltindhold vi kender fra store dele af Østersøen og her vil skrubbebestanden kunne klare sig. Den østlige del af Lille Aral vil blive fersk og brak og der vil der blive genetableret en større bestand af fisk som karper, sandart, gedder, aborre, malle, slangefisk m.m. Disse arter vil naturligt blive introduceret fra floden og fra den nyoprettede udklækningsstation (Kozhar) som i når er blevet indviet med støtte fra Israel og USAID. Stationen er beliggende ved en større ferskvandssø som ligger øst for Lille Aral.

Levende Hav støtter udviklingen af fiskeri i Aralsk regionen og Lille Aral og dette efterår indvier projektet første fase af et fiskericenter i den største by i området Aralsk. Centeret ”Kambala Balyk” vil fuldt udbygget over de kommende 3-5 år kunne behandle og forhandle 4000 tons fisk. Der vil være værksteder til reparationer af fiskefartøjer, motorer, biler og fiskegrej. Der oprettes også ”Et Fiskernes Hus” med kantine, bibliotek, soverum, kontorer, sport og meget mere.  

I øjeblikket er Levende Havs projektfartøj M/S Anton på farten i de indre danske farvande med besøg i de større og mindre havne. Formålet med denne efterårstur er at indsamle udstyr til fiskerne ved Aralsøen, brugte garn, materialer og udstyr til opbygningen af centret Kambala Balyk. Målet er at få indsamlet så meget udstyr at vi kan afsende 3 stk. 40 fods kølecontainere denne vinter.

For flere oplysninger kontakt

Peder Pedersen leder af indsamlingen 8695 4566

M/S Anton 5124 5712

Kontoret 9789 5455

Links til artikel om Aralsøen og Levende Havs fiskeriprojekt. Artiklen har været offentliggjort i New York Times, Moskva News, Le Figaro og som her i Herald Tribune:

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os