Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Sidste nyt fra Aralsøen 21/10 2003

Netop hjemkommet fra en tilsynsreje til fiskeriprojektet ved Aralsøen udsendes denne korte beretning om forholdene og perspektiverne for Aralsøen og dets fiskeri.

Aralsøen naturgenoprettes

Nu er det et faktum, at Lille Aral vil blive naturgenoprettet. Projektet har været undervejs siden 1994, hvor verdenssamfundet for første gang vedtog, at få naturgenoprettet de dele af Aralsøen som stadig lader sig genoprette. I 1994 var der meget store planer med beløb på over 1 mia. $, dette beløb er nu blev skåret ned til 63 mil $ fra Verdensbanken og 18 mil fra den kazakiske regering i Astana. For disse penge vil man kunne forbedre og udbygge sluserne langs Syr Darya floden, og man vil bygge dæmninger og diger som betyder at vandstanden i hele Lille Aral vil blive forøget med godt 4 meter.

Det store genopretningsprojekt er gået i gang og det skrider fremad. De strukturforbedringer der er foretaget op langs Syr Darya floden har medført, at der allerede er betydeligt mere vand ud i Aralsøen. Fiskerne fanger f.eks. ferskvandsfisk som sandart og karper 100 km inde i Lille Aral og det er ikke sket siden 1999, hvor effekterne af de mindre dæmninger man byggede lokalt slog igennem. I øjeblikket arbejder flere hundrede mand og en stor maskinpark på at bygge veje, landsbyer, dæmninger, sluser og diger og efter planen skal det hele stå færdigt om 5 år. Og så vil hele regionen være totalt forandret, både fysisk, biologisk og menneskeligt.

Projektet finansieres af ca. 500 mil. kroner fra Verdensbanken. Uden sammenligning i øvrigt, så kan man få et indtryk af projektets størrelse og omfang ved at se på genopretningsprojektet af Skjern å. Det er et af Europas største naturgenopretnings projekter til 255 mil kroner og hvor man tilbagefører ca. ca. 2200 ha landbrugsjord til natur. Lille Aral projektet vil direkte naturgenoprette mere end 2500 km2 ørken og indirekte vil projektet betyde at mere end 4000 km2 gammel søbund og vådområder igen vil komme under vand. Denne naturgenopretning vil give mange positive bifangster som ex. en 3 dobling af fiskeriet på Aralsøen og de omliggende søer og vandområder. Det vil give et mere venligt klima og det sammen med en betydelig bedre infrastruktur med gode veje ud til søen, samt restauranter og nye hoteller i Aralsk vil medføre at tusinder af kazakiske og udenlandske turister vil besøge Aralsk regionen, for bl.a. at svømme i og sejle på Aralsøen.

Dette store projekt er økonomisk muligt fordi lønningerne på dette projekt ligger mellem 500 og 2000 kr. pr måned. 2000 kr. er lønninger til de få eksperter. Langt de fleste af de 500 ansatte som vil arbejde på dette projekt, vil få en månedsløn på mellem 500-800 kr. Projektet lader sig også gøre fordi der overhovedet ikke skal tages noget hensyn til hverken miljøet eller naturen i området. Anlægget af lange og brede landeveje til transport af gods og mennesker ud til Aralsøen, lægger man der hvor det lader sig gøre, nemmest og billigst.

Aralsk regionen er under en voldsom forandring. Fra Levende Havs side vil fortsat støtte vores partner i regionen NGO Aral Tenizi så godt vi kan. I øjeblikket er Aral Tenizi ved at oprette et større fiskericenter i byen Aralsk, et center som fuldt udbygget vil kunne indkøbe, behandle og omsætte 4000 tons kvalitetsfisk om året. Centeret ejes af de 600 fiskere som stiftede Aral Tenizi i 1999 og knyttet til centeret bliver der andre aktiviteter som ex. et ”Fiskernes Hus” med kantine, overnatning, sport, bibliotek, tv og film samt store møderum. Der oprettes en ”Fiskernes indkøbsforening” og mindre værksteder til reparationer af biler og bådmotorer. Centeret kommer også til at huse foreninger som Aral Tenizi og Aral Kvinderne.

Vi har produceret en cd-rom med en 7 min. film af en rimelig kvalitet 100 mb, rapporter, oplysninger om Kasakhstan og Aralsøen samt mange billeder fra Aralsk regionen og fiskeriet på Aralsøen.

Den kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Levende Havs kontor telefon 9789 5455 el. mail llh@levende-hav.dk 

  Projektkoordinator

Kurt Bertelsen Christensen

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os