Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt den 20. juni 2003

M/S Anton pt. Sønderborg Havn

 

Kursen er sat for fiskeriet på Aralsøen

Ny rapport fra Landsforeningen Levende Hav dokumenterer, at fiskeriet på Aralsøen er tilbage som et værdifuldt erhverv efter 25 års ørkenvandring. Dansk NGO-udviklingsprojekt står bag den positive udvikling, der betyder en markant forbedring af økonomien i en af de fattigste regioner i centralasien.

Siden 1996 har danske og kasakhiske fiskere, med støtte fra Danida, private og offentlige fonde, virksomheder og institutioner, fået genopbygget et fiskeri på Aralsøen i Kasakhstan.

Fiskeriet på Aralsøen stoppede i 1975, efter at store dele af søen var tørret ud og saltet til og alle fisk var uddøde eller forsvundet. Årsagen til udtørringen af Aralsøen, og dermed også til en af verdens største menneskeskabte naturkatastrofer, var opdyrkningen af den centralasiatiske steppe til brug for Sovjetunionens bomuldsproduktion. Siden det kollektiviserede landbrugs delvise sammenbrud efter unionens opløsning er Aralsøen stabiliseret på et niveau der svarer til 1/3 af søens oprindelige størrelse og vandindhold. I dag dækker Aralsøen et areal på ca. 30.000 km2.

Men der er fisk i den nu salte Aralsø. I 1978 udsatte sovjetiske biologer en række fiskearter, i håbet om at de kunne tilpasse sig de nye og ekstreme biologiske betingelser i søen. Én af disse, en skrubbe der blev indhentet fra Azov-havet, har udviklet sig til en bestand som de kasakhiske fiskere kan fiske på. Og med en dansk støtte siden 1996 i form af udstyr, penge, fiskerifaglig og organisatorisk bistand (i alt ca. 6 mio. kroner) er skrubbefiskeriet på vej til at blive en vigtig økonomisk indtægt for befolkningen i Aralsk regionen, hvor 600 fiskere nu igen fisker på den del af Aralsøen som kaldes ”Lille Aral”.

I dag udgiver Landsforeningen Levende Hav en omfattende Masterplan for udviklingen af et kommercielt og bæredygtigt fiskeri på Aralsøen. Planen, der har titlen Setting the Course for the Northern Aral Sea Fishery, dokumenterer bl.a., at fiskeriet kan udvikles til at dække 10 % af budgettet for hele Aralsk regionen (55.000 km2 med 66.000 indbyggere) og målgruppen for denne Masterplan er de kasakhiske myndigheder, Verdensbanken og andre internationale fonde og institutioner.

Landsforeningen Levende Havs projektfartøj M/S Anton ligger pt. i Sønderborg Havn på sommertogt rundt i de danske farvande, for studier af marsvin, fiskeri og havmiljø. Fartøjet medbringer også udstillinger om havmiljø, fiskeri og Aralsø-projektet.

For flere oplysninger

M/S Anton Telefon 5124 8220 el. 5124 5712

Mail anton@levende-hav.dk

Masterplanen er udarbejdet af Henrik Jøker Bjerre som kan kontaktes på telefon 8610 0135 - mail henrikbjerre@stofanet.dk

Rapporten kan rekvireres med posten. Kontakt M/S Anton eller Henrik Jøker Bjerre.

En elektronisk version findes på foreningens hjemmeside: www.levende-hav.dk .
 
Landsforeningen Levende Hav
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 Lemvig

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os