Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Greenpeace bakker op om kystfiskeriet

I dag skal fødevareministeren i Europaudvalget have det danske forhandlingsmandat til de forestående fiskeriforhandlinger i Bruxelles den 19/12 – 21/12 2006.

Levende Hav har indsendt høringssvar og det samme har Verdensnaturfonden Danmark og Greenpeace.

Levende Havs højeste prioritet er kystfiskeriets fremtid. Den er truet af et kommissions forslag om at torsken i 2007 kun må landes som bifangst. En regel som vil fjerne kystfiskeriet fra den jyske vestkyst. Der er andre sager som også er vigtige, rødspætter, tunger og bomtrawl, havdage osv.

Men ingen af dem står over de problemer som kystfiskeriet er på vej ind i.  

Modsat Verdensnaturfonden, som bakker op om kommissionens forslag, har Greenpeace heldigvis forstået alvoren i kommissionens forslag og opfordrer Folketinget til at sikre kystfiskeriet.

Greenpeace og WWF er enige om, at der bør være en nul torskekvote som biologerne også anbefaler, men den udgang på forhandlingerne er der ingen der tror på. Levende Hav mener selvfølgelig også, at en nul kvote er noget vrøvl, hvis man vel at mærke opretholder det normale fiskeri. Fordi det normale fiskeri fanger torsk og det uanset om de må landes eller ej.

Så en nul kvote er der ingen ædruelige deltagere der tror på, og derfor heller ikke en alvorlig trussel for kystfiskerne. Værre er det når WWF nu bakker op om en realistisk mulighed for at få udryddet kystfiskeriet. En bifangstregel for torsk er noget nær det samme for kystfiskerne som en nul kvote. Det ved alle der har lidt forstand på hvad der foregår i fiskeriet.

Det har Greenpeace og Levende Hav står nu ikke alene i forsvaret for kystfiskeriet.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 15/12 2006       

Greenpeaces høringssvar sakset fra Folketingets hjemmeside

Til medlemmer af Folketingets Europaudvalg

Vedrørende rådsmøde landbrug og fiskeri 19-21. december

Europaudvalg skal på mødet fredag den 15. december diskutere næste års fiskerimuligheder af torsk i Nordsøen og Kattegat, i anledning af det Fødevareminister Hans Chr. Schmidt deltagelse i landbrugs- og fiskeriminister rådsmøde i Bruxelles den 19-21. december.

Det fremgår af EU Kommissionens forslag, at der er en stigende bekymring omkring torsken. EU Kommissionen foreslår derfor en reduktion på 25 % i forhold til sidste års fangster (undtaget er de bestande, der blev forhandlet på plads med Norge den 1. december), at den aftalte TAC skal dække torsk som tages i bifangst, samt en reduktion i fiskeriindsatsen i de fiskerier, der har signifikant indflydelse på torskedødeligheden.

Torskebestanden i Nordsøen er i akut krise. Vurderingerne og rådet fra Det International Havundersøgelsesråd, ICES, taler sit tydelige sprog, og har gjort det de sidste mange år. Torskebestanden er i tilbagegang og har reduceret reproduktiv kapacitet og fiskes ikke bæredygtigt. Grundet disse fakta anbefaler ICES et totalt stop for torskefiskeri i Nordsøen i 2007. Rådene fra ICES har været ignoreret ved de sidste mange forhandlinger Det må ikke fortsætte. Reduktioner er ikke nok, der er brug for er anden tilgang til forvaltning af torskefiskeriet.

Forslaget fra kommissionen om kun at tillade landinger af torsk fanget i bifangst har en del faldgrubber.

Ved en lille torskekvote, vil der blive et større udsmid. Der er forskel på landinger og fangster. Ved at bruge kvoten kun til bifangst, er der stor risiko for at fiskerne, der har bifangst af torsk, primært i trawlfiskeriet, kun lander de bedste og største torsk, (såkaldte highgrading) og smider resten tilbage i havet døde eller døende. Derfor vil en sådan forvaltning i værste fald ikke føre til nogen nedgang i torskedødeligheden.

Ifølge ICES er der en højere fiskedødelighed at torsk i Nordsøen, end der kan forklares af estimeret naturlig dødelighed, udsmid og landinger. Der er ingen data på kilden til dette, men det formodes at stamme fra udsmid og urapporterede landinger. Ifølge ICES viser historien, at kvote restriktioner ikke har været effektive i at kontrollere fangst af torsk. ICES understreger at der ved forvaltningen af torsk må tages højde for de kombinerede effekter af upålidelige fangstdata (udsmid og urapporterede landinger), samt den manglende mulighed for kontrol af denne fangst. Så længe dette ikke er muligt, kan bestanden ikke genopbygges. Med andre ord; med den forvaltning der føres i dag, og de problemer den medfører, er det ikke muligt at opnå en genopbygning af torskebestanden 

Ved kun at tillade torsk landet som bifangst fjerner man ikke det generelle problem: At bifangsten af småtorsk er for stor i visse fiskerier, og i visse redskaber. Ved kun at tillade at torsk kan landes som bifangst, stoppes det målrettede torskefiskeri. Det kan have store konsekvenser for de fiskere, der lever af dette direkte fiskeri.

Mange af de fiskere er garnfiskere, fiskere som i det lange løb, når torskebestanden er genoprettet, ville kunne udøve et mere miljørigtigt og skånsomt fiskeri, med brug af en mindre mængde brændstof, mindre udsmid og ikke skrabende redskaber.

Hvis kommissionens forslag bliver en realitet, støttes de store trawlere, der i høj grad er skyld i problemerne med udsmid af torsk samtidig med at grundlaget fjernes for dem, der i fremtiden vil kunne udnytte en sund torskebestand på en mere bæredygtig måde.

Som langt de fleste fiskebestandene har det i dag, er der ikke fisk nok til alle fartøjer. Der er nogle der vil blive nød til at finde en anden beskæftigelse end fiskeri. Hvis torsken kun må fanges i bifangst, er der stor sandsynlighed for at mange i det fisker skånsomt må stoppe, og dermed er fremtiden åben for de større trawlere, der er kilden til problemet med udsmid.

Der må og skal være færre fartøjer der udøver fiskeri i Europas havområder; også i Nordsøen. Ved at udfase eller fjerne trawlerne, vil bifangsten af små torsk blive mindre, og dermed vil bestanden få en chance for at genopbygges. Dette ville være en langsigtet og bæredygtig måde at forvalte torsken på. En fjernelse eller udfasning af de store trawlere ville også afhjælpe de andre problemer disse store fiskeredskaber fører med sig, idet trawl ødelægger habitater og ændre strukturen af havbunden. På denne måde arbejdes der hen imod et europæisk fiskeri, der opererer med respekt for natur, miljø og fiskebestande. 

Andelen af de TACer der allerede er aftalt med Norge, burde gives til dem, der fisker skånsomt og uden store bifangster. Samtidig burde der skæres kraftigt i havdage i de fiskerier, der har store problemer med bifangst af torsk. Kvoterne i Kattegat burde følge rådet fra ICES og sættes til nul. 

Med venlig hilsen

Hanne Kærgaard Larsen, biolog ved Greenpeace

hkl@nordic.greenpeace.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] 2001: ICES = 0, TAC = 48 000 tons. 2002: ICES = 0, TAC = 49 000 tons. 2003: ICES = 0, TAC = 27 000 tons. 2004: ICES = 0, TAC = 27 000 tons. 2005: ICES = 0, TAC = 27 000 tons. 2006: ICES = 0, TAC 23 000 tons.

[2] ICES okt. 2006 advice on cod in subarea IV(North Sea)

[3] Arbejdspapir om discard I dansk fisker, marts 2006, Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os