Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

EU kommissionens forslag til genopretning af torskebestanden.

Nu er kommissionens forslag til en genopretning af torskebestanden blevet offentliggjort. Efter denne plan vil torskebestanden i det Irske hav, vest for Skotland, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen blive genoprettet på et niveau der svaret til en fangstmængde på i alt ca. 200.000 tons/år (i dag vurderes fangstmængden at ligge 75.000 tons/år)

Planen indeholder et reguleringsforslag som baserer sig på et fiskefartøjs motorkraft/størrelse. I stedet for som man gør det i øjeblikket, med at regulere via havdage efter hvilke redskaber man fisker med, så er det planen i den langsigtede genopretningsplan at regulere fiskeriindsatsen via havdage som udmåles efter hvor stor en maskinkraft man sætter ind i torskefiskeriet, både det målrettede som det fiskeri der giver torsk som bifangst.

Set under et er kommissionens forslag tyndt i forhold til den fiskerifaglige regulering, dvs. tekniske løsninger, havdage, maskestørrelser m.m.

Men hvor forslaget er tyndt i forhold til den fiskerifaglige virkelighed, så er forslaget en fiskeripolitisk sværvægter. Hvis kommissionens forslag bliver vedtaget, så har ministerrådet afgivet deres magt til kommissionen som kan fastsætte de årlige TAC’er (den totalt tilladte fangstmængde af en art fisk i et afgrænset farvand). Kommissionens forslag tager også indflydelsen fra den internationale rådgivning der kommer fra ICES, for at overlade den biologiske rådgivning til  kommissionens egne biologer i STECF. Det er ovenstående fiskeripolitiske områder, som giver substans til kommissionens forslag til genopretning af fiskebestande.

Er det godt eller dårligt, hvis kommissionen får ansvaret for genopretningen af EU’s fiskebestande?For 10 år siden ville jeg ikke have været i tvivl – det ville være dårligt. I dag ser jeg anderledes på den sag.

Med kommissionens forslag står det nu klart, at kommissionen vil have den magt der er nødvendigt for at få et større mål af bæredygtighed i EU’s fiskeri. I flere år har de forsøgt at få ministerrådet til at tage et større ansvar for fiskebestandene og det er som bekendt ikke lykkes. Hvert år er kommissionen forslag til lavere kvoter på torsk blevet brutalt angrebet af EU ministre og store fiskeriorganisationer og kommissionens mange forslag til en mere konsekvent fiskeripolitik, er hvert år blevet fejet af bordet, under mediernes store bevågenhed.

-         Nu skal det åbenbart være slut. For dette forslag til genopretning af torskebestanden bliver blot det første i en lang række af genopretningsplaner, som ligger og venter, når det gælder mange andre arter.

Vi må støtte EU kommissionen i deres forsøg på at få ansvaret for EU’s fiskeripolitik. Ministerrådet kan ikke løfte opgaven. Fiskerierhvervene i de enkelte EU lande er politisk understimuleret og underlagt de enkelte landes store erhvervsorganisationer som kun har øje for de aktuelle økonomiske vilkår. At tale biologisk og økologisk bæredygtighed med repræsentanterne for de ledende europæiske fiskeriorganisationer, er som ”at smide perler for svin”.

For 80 % af det europæiske fiskerierhverv, målt på det fiskerne fanger og industrierne omsætter, har for længst overskredet den grænse, hvorfra intet tilbagetog er muligt.

Formand Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 8.5.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os