Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Torskedum politik

Det Radikale Venstres fødevarepolitiske ordfører Martin Lidegaard ML skriver i JP den 3/11, at der er for ”få fisk til for mange fiskere” og derfor foreslår han, at de mindre fartøjer under 15 meter gives et frit fiskeri inden for 12 sømil.

Det er et udmærket forslag selv om det bygger på en forkert påstand om ”der er for få fisk til for mange fiskere”. Der er ikke for mange fiskere, men der er for få fisk til det fiskeri der er blevet bygget op de seneste 15 år. Der kunne sagtens være dobbelt så mange fiskere beskæftiget i fiskeriet, hvis man satsede på arbejdspladser i stedet for at satse på offentlig støtte til bygning og modernisering af store fartøjer. Fartøjer som ikke har brug for fiskere, men for store mængder af fisk, for at kunne drive og tilbagebetale de mange mil kroner tilbage, som disse fartøjer koster. Med hvad deraf fulgte af ødelæggelser i havmiljøet og i fiskebestandene.   

Jeg er enig i, at det mindre fiskeri skal have en ny regulering, en kystfiskerordning eller endnu bedre et frit fiskeri, under et sæt regler for hvilke redskaber der må anvendes. Og hvis et eventuelt frit fiskeri skal holdes inden for 12 sømil fra land, så må det også betyde at de store, holdes uden for de 12 sømil. 

Mht. de store i fiskeriet skriver ML, at der bør være ”årsmængder tilbage til større både, der ikke kan undgå torsk som en mindre bifangst, men ellers har et fornuftigt fiskeri i de farvande, hvor kystfiskerne ikke kan nå ud”. Det er lidt svært at forstå, men hvis ML med ”fornuftigt” mener, at de store som bedriver et økologisk bæredygtigt fiskeri, skal have en regulering som tilgodeser deres behov, så vi også enige på det punkt.

ML vil tydeligvis et mere naturskånsomt og bæredygtigt fiskeri. Det vil vi også i Levende Hav, men det kræver meget store ændringer i fiskeflåden og i den måde vi fisker på. For mere end 50 % af det fiskeri som foregår i dag, kan simpelthen ikke fortsætte, under en troværdig fiskeripolitik.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand Levende Hav

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os