Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Kystfiskerne - en teaterforestilling?

Det danske land er omgivet af hav og erhvervsfiskeriet i Danmark har en meget lang historie bag sig. Og selv om fiskeriet i dag har meget store ressource- og økonomisk afledte problemer, så rangerer dansk fiskeri stadig højt på den internationale rangliste for fiskerinationer. Målt i tons fanget fisk, er Danmark den største fiskerination i EU.

Det er kystfiskeriet fra de danske kyster, landingspladser og havne som bærer det danske fiskeris historie. Dette unikke fiskeri, som er kendetegnet ved dets naturafhængighed, ved dets meget erfarne udøvere og ved dets mange former for fiskeri, har altid været dybt afhængig af fiskens luner og vind og vejr. Det er først efter 2. verdenskrig, at det danske fiskeri udvikler sig i en industrialiseret retning, med store fartøjer, motorer og trawl, en retning som ophæver fiskerens forhold til havet, fisken og vind og vejr.

Derfra og til i dag er det da også kun gået en vej, nemlig ned af bakke med ressourcerne. Nogen vil selvfølgelig påstå, at en kort overgang i 70’erne og 80’erne var der så mange fisk som aldrig før, men denne opblomstring af fisk, har ikke nogen naturlig forklaring. Den skyldes et samspil af en voldsom øgning af næringsstoffer til havet og en vækst og effektivisering i fiskerierhvervet.

Denne industrielle udvikling i fiskerierhvervet har betydet en voldsom nedgang i de kystnære og naturskånsomme fiskeriformer, og det som vi under et betegner som kystfiskeriet, er blevet mindre og mindre. Og fra at udgøre 100 % af fiskeriet er det nu under 10 % af det samlede danske fiskeri.

Kystfiskeriet, overalt på denne klode, er den mest naturlige form for fiskeri der findes. Det er et fiskeri som bestemmes af fiskens livscyklus og af vind og vejr. Og et veludviklet kystfiskeri er den bedste garanti for det bæredygtige fiskeri.

Levende Hav har brugt meget krudt på kystfiskeriet og vi har fået mange tæv for denne indsats. Fiskeriets organisationer som lever af de store og naturødelæggende fiskerier, samt politikerne og deres embedsmænd, taler om kystfiskerne, men de gør intet for at dette fiskeri kan overleve, tværtimod. For et par år siden vedtog Folketinget at kystfiskeriet skulle sikres gennem en fiskeriforvaltning som tilgodeså deres specielle behov. Men den vedtagelse var ikke det papir værd den var skrevet på. Siden har Levende Hav skrevet den ene redegørelse efter den anden og dertil har vi hver gang fået en sludder for en sladder.

Nu har Folketinget igen spurgt Fødevareministeren hvad hun vil gøre for kystfiskerne, men igen har Folketinget fået et indholdsløst svar.

Men nu er der kommet et nyt erhverv på banen – nemlig turisterhvervet og dets borgmestre og nu sker det noget. Turistindustrien vil have sikret de par fartøjer som ligger på kysten ud for Vorupør, Thorup og Lild Strand. For hvis de forsvinder, vil Nordjylland miste indtægterne fra turisterne, for turisterne vil have fiskefartøjer på stranden.

TV avisen afkræver Fødevareministeren et svar på denne økonomiske katastrofe for Nordjylland og hun svarer ”Vi må have kikket på den kystfiskerordning, om den kan rettes til så kystfiskerne vil bruge den”. Til De Bergske siger Thisteds borgmester, at de fartøjer som fiskerne trækker op på stranden, skal have en kvote på 60 tons torsk om året, for at sikre at turisterne har noget at kikke på.

Vi ønsker det bedste for de kystfiskere som trækker deres fartøjer op på stranden og kan de bidrage til at Nordjylland også får indtægter fra turister så er det en værdifuld bifangst (måske kunne turistindustrien som ifølge industrien selv, indtjener et 2 cifret mia. beløb til samfundet om året, bidrage økonomisk til sikring af kystfiskeriet)

Men vi skal høfligst anmode alle parter om at se kystfiskeriet under et, som et erhverv af ca. 1000 mindre fartøjer i dansk fiskeri som fisker på en naturskånsom måde og som alle har problemer med at de nu skal længere og længere til havs for at fange fisken pga. forureningen af vore kystfarvande og problemer med kvoter og regulering.

Vi vil ikke stiltidende acceptere, at myndighederne nu kaster sig over de fartøjer som trækkes op på stranden, for at de par fartøjer kan stå som et symbol på handlekraft fra Folketinget og regeringens side. Vi vil ikke affinde os med en politik som minder om regeringens støtte til etablering af et par nationalparker. Vi vil have bæredygtige løsninger til lands, til vands og i luften.

Dvs. at fiskeriet skal udvikles på en bæredygtig kurs og det betyder at fokus skal være på det fiskeri som natur- og ressourceødelægger og det fiskeri som fisker skånsomt, på såvel ressourcer som havmiljø. Det ødelæggende skal reguleres ud af fiskeriet og det naturskånsomme skal fremmes, støttes og udvikles.

Vi glæder os til at få revideret kystfiskerordningen, således at rigtig mange kystfiskere vil bruge den. Men vi vil ikke acceptere, at en brugbar kystfiskerordning kun kommer til at omfatte de 20-30 fartøjer som ligger på nordjyske strande.

Ferring Strand maj 2003

Formand. Kurt Bertelsen Christensen

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os