Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Berettigelse af kystfiskeriet

Hvad er en kystfisker?

 

Det kystnære fiskeri består hovedsagelige af mindre fartøjer, disse fartøjer er forholdsvis nemme at forrente, driften og forrentning af fiskefartøjer sker udelukkende ved fangst af fisk 

Kystfiskeriet er et helt specielt fiskeri, som er velegnet til de mindre fartøjer, ud af årets 12 måneder vil en kystfisker højst bruge de 6 måneder til sit fiskeri.

Kystfiskeriet foregår dybest set i pagt med naturen det vil sige, at naturen bestemmer hvornår en kystfisker kan udøver sit fiskeri på den enkelte art han ønsker at fange.

På vestkysten er det muligt at fange torsk rødspætte tunge pighvar kulmule og kulsøer ,der er en vis form for samspil mellem disse arter, dette skal forstås på denne måde at de tilsammen danne en helhed for os kystfisker, men derimod kan en enkelt art isoleret set være en ren katastrofe for en kystfisker.

Der kan for eksempel være mange torsk et år men derimod få tunge dette år, året efter kan der til gengæld være mange tunge men derimod færre torsk. Til sammen danner torsk tunger rødspætter pighvar kulmuler og kulsøer en helhed for det kystnære fiskeri.

Disse arter trækker ind i de kystnære område på bestemte årstider, torsken er den der opholder sig længst i de kystnære områder, derefter komme rødspætter. Kulsøer tunger pighvar og kulmule fiskeri er meget kortvarige fiskerier, højsæson for hvert af disse fiskerier vare ca. 2-3 uger.

Disse arter, der er muligt at fange i kystfiskeriet, kan fanges næsten uden discard (udsmid) i fiskeriet, fordi der i fiskeri efter den enkelte art blive brugt specielt fremstillet garn som er selektive, dette gør kystfiskeriet til et helt speciel fiskeri, som udøves lokalt.

Dette skal forstås på den måde, at en kystfisker i Hvide Sande kan ligge i et godt tungefiskeri samtidig med at en kystfisker i Thyborøn ligge i et godt torskefiskeri, da det ikke er muligt at fange tunger i Thyborøn i pågældende tidspunkt, tillige kan en kystfisker i Hirtshals have et godt rødspætte fiskeri, men kan derimod ikke fange hverken torsk elle tunger i pågældende tidspunkt.

På vestkysten kan der lokalt være stor forskel i kystfiskeriet, en kystfisker er underlagt naturens orden, men samtidig er der en sammenhæng i kystfiskeriet dvs. at der et samspil i fiskerimuligheder, drift og forrentning af mindre kystfiskefartøjer samtidig med at fiskeriet kan udøves skånsomt og selektiv.

Denne form for fiskeri burde være underlagt deres egen form for regulering, fordi der i EU bestræbelse på at begrænse dicard og overfiskeri af de støre fiskefartøjer blive specielt kystfiskeriet hårdt ramt, fordi dansk fiskeri samtidig er underlagt reguleringsudvalget reguleringsform.

Dette reguleringsudvalg har på intet tidspunkt taget særlig hensyn til kystfiskeriet      

Den nuværende reguleringsform er ødelæggende for kystfiskeriet,

Kystfiskerne får ingen kompensation for den nedregulering der er fundet sted af torsk og tunge rationerne, for eksempel vil et torskestop over en længer perioder øjeblikkeligt fjerne eksistensgrundlaget for kystfiskeriet fordi kystfiskerne ingen alternativ har til deres traditionelle fiskeri, hvorimod de støre havgående fartøjer har kunnet fiske på andre arter.

-         Et alternativ til den nedregulering der er fundet sted i torsk og tungeration kunne være, at det var muligt for de mindre kystfartøjer at deltage i et østersfiskeri i Limfjorden, men denne mulighed er de blevet nægtet  

Kystfiskeriet berettigelse består i:

*      At fiskeriet er skånsomt og selektiv

*      At der kan fiskes på en art ad gangen uden næverdigt dicart af andre fiskearter

*      At der landes frisk dagfanget fisk

*      At der fiskes lokalt

*      At der landes lokalt

*      At kystfiskeriet komme lokalområdet til gode og at det har en turistmæssig positiv effekt.

 

*      At mange lokale familie kan have deres udkomme af kystfiskeriet.

*      At det tjener intet fornuftig formål at fjerne dette fiskeri

 

Kystfisker Reinhardt Schmidt. L10 ”Havkatten”

Thyborøn 14/8 2003

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os