Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse

 - udsendt fredag den 7.11 2003 fra Landsforeningen Levende Hav

Kystfiskeriet efter torsk er i fuld gang. Vejret har været noget nær perfekt, dvs. skiftende mellem kuling og stille vejr, det giver de bedste betingelser for de mindre kystfartøjer, som nu og henover vinteren, skal tjene hovedparten af et års indkomst. Kystfiskeriet er jo kendetegnet ved et fiskeri som må vente på at fisken kommer til fiskeren og ikke omvendt. Kystfiskerne kan derfor bruge de mere passive redskaber, som garn og kroge til fangsten af torsk. Det kan de fordi det er fisken som er aktiv, og derfor kan redskaberne være passive. Det er helt modsat de store trawlere og vodfartøjer, som fisker efter torsk oppe i sten og på rev med de skrabende redskaber, som er nødvendige, for at fange torsken når den står stille oppe stenene.

Ligesom andre fiskere er kystfiskerne ramt af de lave kvoter, men kystfiskerne er mere end dobbelt så hårdt ramt, fordi de ikke har noget alternativ. De førnævnte store trawlere kan ex. fange store mængder af kuller i deres torskefiskeri. Kystfiskerne kan kun fange torsk, fordi der på denne tid af året, ikke findes andre arter inde under kysten.

Så de lave kvoter er et stort problem. I november måned må de mindre fartøjer op til 12 meter, fange 750 kg torsk hver 14 dag. Og selv om torskebestanden er meget lille, så kan de fleste kystfiskere fange de fisk på 1-2 dage. Priserne er nogenlunde ca. 20 kr. kg. men en kystfisker kan ikke få økonomien til at hænge sammen med en omsætning på 30.000/md. Det er højsæson og pga. vejret og de små fartøjer kan en kystfisker kun komme på havet ca. 1/3 af året, så når fisken er der så skal der også være fisk på kvoterne. I en højsæson måned som november, skal en kystfisker kunne fange for 70-100.000 kr. hvis han skal have en fornuftig økonomi.

Det er ikke noget nyt at kystfiskerne har særlige problemer. Folketinget forsøgte for 3 år siden at få skabt en regulering som kunne sikre kystfiskerne deres fiskeri. Men dette forsøg løb ud i sandet, fordi Danmarks Fiskeriforening og myndighederne fik det udmøntet på en sådan måde, at det ikke kunne bruges til noget som helst.

Nu forsøger regeringen og Folketinget igen at få skabt bedre forhold for kystfiskerne. Regeringen har udsendt en initiativpakke hvor kystfiskeriet får højeste prioritet. Og kystfiskerne kan både se frem til en regulering som tager hensyn til deres specielle forhold og til økonomisk støtte.

Men kystfiskerne skal være forsigtige med at sælge fisken før den er fanget. For som opfølgning på regeringens initiativpakke, har Danmarks Fiskeriforening udsendt en handlingsplan ”Ansvaret tilbage til fiskerne” som den hedder, og i den kan kystfiskerne læse, at de ikke får støtte fra Danmarks Fiskeriforening.

Danmarks Fiskeriforening vil ikke være med til at sikre kystfiskerne deres rettigheder til fisken. Og derfor er det op til regeringen og de Folketings politikere som står bag kystfiskerne, at få gjort embedsværket og Danmarks Fiskeriforening klart, at de ikke denne gang vil acceptere en udvanding af det politikerne har vedtaget i Folketinget.

For flere oplysninger

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig

www.levendehav.dk

telefon 97 89 54 55

el. 2048 7421

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os