Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Har politikerne opgivet kystfiskerne? Nov. 2004

Den 18/11 er der møde i Erhvervsfiskeriudvalget og her er Reguleringsbekendtgørelsen for 2005 på dagsorden. Det er så normalt som det nu er muligt, under de herskende forhold for erhvervsfiskeriet, forhold som kun kan betegnes som kaotiske.

De ansvarlige for dansk fiskeri skal nu til at tage til efterretning, at deres økonomiske resultat i 2004 bliver ringere (- 5-10 %) end i katastrofeåret 2003. Det som ingen troede ved årsskiftet 2003/2004, er nemlig en realitet – 2004 blev dårligere end 2003. Hvis de ansvarlige tør at bruge den smule fornuft de forhåbentlig stadig er i besiddelse af, så vil de ved dette årsskifte forhåbentlig også tage til efterretning, at det økonomiske resultat i 2005 har alle udsigter til at blive dårligere end det nye katastrofeår 2004. (Hvis erhvervsfiskeriet var på fondsbørsen, så ville de ansvarlige have kurs mod fyring og retsforfølgelse, med anklager for en bevidst misinformation af deres aktionærer – de danske skatteborgere.

Men fiskeriets ansvarlige kan tilsyneladende fortsætte med at gøre hvad de vil. De kan sætte alt over styr - det gør de. De ødelægger ressourcegrundlaget i havet – det gør de. De kan smadre de mange fiskeriafhængige samfund i Danmark – det gør de. Folketinget og regeringen er helt åbenbart ligeglade, fiskerne kan sejle deres egen sø og fortsætte med at smadre det danske erhvervsfiskeri.

Hvis Folketinget og regeringen nu ikke griber ind, så vedtager Erhvervsfiskeriudvalget på mødet den 18/11, at anbefale regeringen, at samfundet nu overdrage naturens ressourcer, fisken i havet, til fiskerne som ejendom. Det starter imod alle politiske vedtagelser i kystfiskeriet. Det kystfiskeri som det samlede Folketing for få måneder siden besluttede, skulle have en regulering de kun leve af og udvikle sig under. De får nu omsættelige kvoter, kamufleret som årsmængder. Følger regeringen Erhvervsfiskeriudvalgets rådgivning, hvad de normalt gør, så vil kystfiskerne om kort tid kunne handle deres fartøjer med den mængde torsk de fangede i 2003 i lasten.

Dvs. at hvis et fartøj har fanget 20 tons torsk i 2003 og kvoterne bliver uændret i 2005, så vil dette fartøj kunne handles til den merpris som retten til fangsten af 20 tons torsk giver og det er store penge. De fiskere som fanger sild og makrel har omsættelige kvoter, og her koster ex. makrel op til 35 kr. kg, allerede inden den er fanget. Hvis torsken følger dette prisniveau, så vil 20 tons torsk måske kunne indbringe ”ejeren” en mil kroner. Så det er soleklart, at den fisker som var heldig i 2003, eller den fusker som er sluppet heldigt fra fuskeriet, han vil blive forgyldt. Hvorimod den fisker som var uheldig og eller fulgte reglerne, han vil stå tilbage med den berømte del i vandskorpen.

Modsat den fhv. fødevareminister, lægger den nye fødevareminister ikke skjul på, at han vil have IK. Men på et møde i Hvide Sande i denne uge, lovede han fiskerne at han vil give dem tid til at tænke over tingene og komme med forslag til april næste år, inden han fremlægger sit forslag.

Derfor bør ministeren nu, enten gribe ind og få dette forslag til IK i kystfiskeriet, fjernet fra Erhvervsfiskeriudvalgets dagsorden, eller også bør han i hvert fald ikke følge udvalgets anbefaling.

Levende Hav har sendt flere breve til ministeren og Folketinget den seneste uge, for at få stoppet udviklingen mod IK i kystfiskeriet, men vi møder ikke andet end tavshed.

Vi fortsætter i ugen der kommer, for det er vores pligt at gøre alt hvad vi kan for at få gjort regeringen og Folketinget klart, at de løber fra deres ansvar og løfter til kystfiskerne.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 14/11 2004

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os