Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

Pressemeddelelse - udsendt tirsdag den 16.12.2003. kl. 21.00

Kystfiskere i Folketinget

 

Onsdag den 17.12 kl. 13.30 har kystfiskere fra den jyske vestkyst fået foretræde for Folketingets Fødevareudvalg. Her vil de forklare udvalgets medlemmer, at kystfiskeriets fremtid ligger i deres hænder. Delegationen skal møde embedsmænd fra Fødevareministeriet og Fiskeridirektoratet og der er uformelle møder med Folketingets politikere, bl.a. fhv. fødevareminister Ritt Bjerregaard.

 

Det er politikernes opgave, for Danmarks Fiskeriforening vil ikke støtte kystfiskerne, selv om kystfiskerne er hårdere ramt af de lave kvoter og fiskestop, end de store fartøjer, som kan sejle til havs for at fange fisk. (Der er i øjeblikket et totalt stop for landinger af torsk og det betyder reelt et totalt fiskestop for de fleste af kystfiskere på den jyske vestkyst, da der ikke er andre fisk de kan fange. De store fartøjer kan fange kuller, sej og jomfruhummer langt til havs).

 

”Dansk fiskeri har mistet ca. 30 % af deres indtjening i 2003, men jeg har mistet 84 % (en indtægtsnedgang fra 364.117 i 2000 til 59.520 i 2003) i mit vigtigste fiskeri, torskefiskeriet i årets sidste 3 måneder siden 2000” siger skipper Reinhardt Schmidt fra Thyborøn. 

 

”Hvis ikke der sker noget i 2004 så er jeg og fiskeriet fra Vorupør færdig” siger skipper Anders Munch Jensen, en af de få fiskere som stadig fisker fra stranden i Vorupør.

 

Og det er den samme historie i hver eneste havn og landingsplads når det gælder kystfiskeriet og dertil kan lægges de altødelæggende iltsvind i de indre danske farvande i bælte og fjorde.

 

For 3 år siden vedtog Folketinget (V 117) at kystfiskeriet skulle sikres, men den aftale blev skudt i sænk af Danmarks Fiskeriforening. Regeringens nye initiativpakke giver igen kystfiskeriet højeste prioritet, mht. en mere fornuftig regulering fra nytår 2004. Men Danmarks Fiskeriforening har nu sørget for, at kystfiskerne ikke får flere fisk fra starten af 2004.

 

Fiskeripolitikken er ude af drift, og regeringen har overladt kystfiskeriets skæbne til en forening, som offentligt har sagt, at de ikke støtter kystfiskeriet. Det er også udemokratisk, for der er ingen som helst tvivl om, at spørger man den danske befolkning, så vil de ikke af med de små fiskekuttere Og der er stadig mere end 1000 fiskere i Danmark som ønsker at fiske kystnært, som fisker med garn og kroge, som ikke ønsker at ligge ude i fremmed havn osv. og de fanger kun ca. 6 % af de samlede danske fangster, så man burde kunne finde en løsning på kystfiskeriets problemer.  

 

”Vi skal have en regulering som sikrer os mod, at kvoterne er fisket op inden torsk, rødspætter, tunger osv. er kommet ind til kysten, hvor vi kan fange den” siger skipper Jesper Christensen fra Lemvig. 

 

”Man har stoppet torskefiskeriet, for os betyder det et totalt fiskestop” siger skipper Niels Jensen fra Hirtshals.

 

”Det er ved at være sidste udkald” siger Kurt Bertelsen Christensen, formand for Levende Hav. ”Jeg har talt med mange kystfiskere i den seneste tid og meldingen er krystalklar. Hvis ikke der nu indføres en fornuftig kystfiskerordning, vil hovedparten af de få tilbageværende kystfisker blive tvunget ud af fiskeriet”.

 

For flere oplysninger kan delegationens deltagere kontaktes på følgende telefoner:

 

Skipper Reinhardt Schmidt: 4018 2372

Skipper Jesper Christensen 3025 4267

Skipper Anders Munk Jensen: 2466 2519

Skipper Niels Jensen: 2023 2253

Formand Kurt Bertelsen Christensen 2048 7421

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os