Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Baggrund og foreløbigt program for en nordiske kystfiskerkonference som

afholdes i Grenå 2-3 maj 2005

Baggrundsinformation

Dåd eller død? Udviklings- og handlemuligheder for kystfiskeriet i Norden Konference for inviterede repræsentanter i Grenaa, Danmark den 2.-3. maj 2005

Kystfiskeriet som erhvervsmæssig levevej er i krise. Over hele verden ser man den samme tendens, at kystfiskerne må vige for større, internationale og globaliserede fiskerier.

Dette medfører, at kystfiskeriflåden reduceres betragteligt, og at kystfisker-samfundene marginaliseres. Der er store problemer med at holde erhvervet økonomisk levedygtigt og ikke mindst at få ungdommen til at søge en fremtid i kystfiskeriet. Mange lokalsamfund står overfor udfordringen at finde løsninger på, om og hvordan kystfiskeriet kan udvikles til et bæredygtigt erhverv til gavn for kystfiskerne og samfundet som helhed. Også i Norden oplever vi denne krise - om end forskelligt og med forskellig intensitet i de nordiske lande.

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd vil sammen med en række organisationer samle nordiske kystfiskere og sætte fokus på erhvervet. Konferencen i Grenaa vil afdække kystfiskererhvervets fremtidsmuligheder, og den bliver et forum for debat mellem fiskere og politikere i Norden.

Til konferencen inviteres

  • Nordiske kystfiskere og deres organisationer
  • Myndigheder i Norden og EU Kommissionen
  • Fiskeriministre
  • Politikere fra de nordiske lande, fra Nordisk Råd og Vestnordisk Råd

En nordisk forskergruppe vil udarbejde status- og visionsrapport for det nordiske kystfiskeri, der vil danne baggrund for konferencen. Medier inviteres til at overvære konferencen.

Konferencedeltagelsen er gratis for de inviterede repræsentanter.

Henvendelse om konferencen kan rettes til:

Asmundur Gudjónsson (ag@norden.org; +45 3396 0255) eller

Jens Nytoft Rasmussen (jnr@norden.org; + 45 3396 0453)

 

 Dåd eller Død?

 

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd afholder i samarbejde med nordiske kystfiskeriorganisationer en konference om kystfiskeriets udviklings- og handlemuligheder i Norden 2. og 3. maj 2005 på Kattegatcentret i Grenaa, Danmark

Konferencen foregår på skandinavisk (enkelte indlæg på engelsk) Konferencen er for inviterede kystfiskerrepræsentanter, parlamentarikere, ministre, eksperter, journalister, m. fl.

 

Foreløbigt Program

(Version 15.03)

 

Bemærk

at indlæggenes længde og titel er vejledende

at indlægsholderne skal kontaktes for endelig accept

Mandag, den 2. maj

Ankomst og check in på Hotel Kysten

Registrering til konferencen på Kattegatcentret

12.00 – 13.00 Lunch i Kattegatcentret

13.00 – 13.20  Åbningssession

Ordstyrer: Asmund Kristoffersen, formand for Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg

Leif Hansen, formand for Grenaa Fiskeriforening

Velkomsthilsen. (10 min)

Kristen Touborg, repræsentant for initiativtagerne, medlem af Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg, medlem af Folketinget

Baggrund for og forventninger til konferencen. (10 min)

13.20 – 17.10  Session 1

Ordstyrer: Asmund Kristoffersen, formand for Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg

Anne Sofie Christensen, forsker, Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development, IFM, Danmark

          Fremlæggelse af Status og visionsrapport. (30 min)

NN,  EU-Kommissionens General Direktoratet for Fiskeri (20 min)

Coastal Fishery: Possibilities and challenges in the common fisheries policy.

Hans Christian Schmidt, Fødevareminister, Danmark (20 min)

Muligheder for at sikre kystfiskeriet en fremtid i Danmark. Perspektiver i nordisk samarbejde.

Spørgsmål. (10 min)

Kaffepause ca 14.50 – 15.20

Kim Jordas, formand for Finlands Yrkesfiskere  (20 min)

Kystfiskernes visioner for et bæredygtigt kystfiskeri i Østersøen.

NN, Norges Kystfiskarlag (20 min)

Kystfiskernes visioner for et bæredygtigt kystfiskeri i Nordatlanten

Spørgsmål. (10 min)       

NN, Sverige/Finland (20 min)

          Kystfiskerne mellem yrkesfiskeri og turisme/fritidsfiskeri

Knud Andersen, Bestyrelsesmedlem af Landsforeningen Levende Hav, tidligere fiskeskipper, Danmark (20 min)

          At vælge et energi- og resursevenligt fiskeri.

Indlæg fra øvrige fiskeriorganisationer og debat. (20 min)

19.00- 23.00  Aftenprogram

Middag og samvær på Kattegatcentret.

Tirsdag 3. maj

Mulighed for at overvære fiskeriauktionen i Grenaa Havn kl. 7.00

Morgenmad på Hotel Kysten

9.00 – 12.00  Session 2

Ordstyrer: Ásmundur Guðjónsson

Arthur Bogason, formand for ”World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers” (30 min)

Kystfiskeriets problemer og udfordringer i globalt perspektiv.

Vilhjálmur Egilsson, departementchef, Fiskeriministeriet, Island

Kystfiskeriet i forhold til det øvrige fiskeri - Behov eller mulighed for politiske initiativer til at støtte kystfiskeriet? (15 min) 

Bjørn Kalsø, Fiskeriminister, Færøerne  

          Det færøske kystfiskeris fremtid (15 min) 

Spørgsmål. (10 min)

Kaffepause ca. 10.10 – 10.40 

Thomas Høirup, Etnolog, Danmark

          Kystfiskeri som livsform og betydningen for lokalsamfund. (20 min)

Johán Williams, ekspeditionschef, Kyst- og Fiskeriministeriet, Norge

          Kystfiskeri og udvikling af kystens lokalsamfund. (20 min)

Spørgsmål. (10 min)

Claus Jacobsen, Journalist

          Introduktion til eftermiddagens generaldebat (10 min)

12.00 – 13.00  Lunch i Kattegatcentret

13.00 – 15.00  Session 3

Forhørspanel og generaldebat:  Dåd eller død – kystfiskeriernes fremtid

Ordstyrer: Claus Jacobsen

Materialet, som ligger til grund for debatten, er forskernes status- og visionsrapport, kystfiskerorganisationernes  deklaration samt de indlæg og spørgsmål, der har været på konferencen.

Et spørgepanel af journalister og forskere udspørger dels et panel af kystfiskerrepræsentanter, dels et panel af ministre og parlamentarikere. Der afsluttes med dialog samt indlæg og spørgsmål fra salen.

Til minister- og parlamentarikerpanelet inviteres:

-       Fiskeriministrene fra Danmark, Færøerne og Åland

-       En repræsentant fra hver partigruppe i Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg. 

Til kystfiskerpanelet inviteres en kystfiskerrepræsentant pr land

15.00  – 15.20  Afslutningssession

Ordstyrer: Ásmundur Guðjónsson

Anders Carlberg, Sveriges Fiskares Riksförbund

Det videre arbejde - for kystfiskere. (10 min

Kristen Touborg, Nordisk Råd

Det videre arbejde – for nordiske politikere. (10 min)

15.20  Afrejse

Mulighed for havnevandring eller separate møder.

Henvendelse om konferencen kan rettes til:

Asmundur Gudjónsson (ag@norden.org; +45 3396 0255) eller

Jens Nytoft Rasmussen (jnr@norden.org; + 45 3396 0453)

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os