Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Kystfiskeriet interesserer ikke EU kommissionen. April 2005

Den 2-3 maj 2005 afholder Nordisk Råd en kystfiskerkonference i Grenå, en konference som blev planlagt i 2004 og hvor der nu er tilmeldt 120 deltagere fra de nordiske fiskerier og parlamenter. EU kommissionen er indbudt med oplæg om EU's syn på fremtidens kystfiskeri, men kommissionen har meldt afbud, som det fremgår af følgende pressemeddelelse:

Gider EU ikke diskutere fiskeri i Norden?  

 

Det spørgsmål stiller nu flere nordiske parlamentarikere efter at EU kommissionen netop har meldt afbud og sagt nej til at indlede ved den største kystfiskerkonference i Nordeuropa i årevis. Konferencen der holdes på Grenaa Havn 2. og 3. maj arrangeres af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og kystfiskerorganisationer fra hele Norden.

 

Kristen Touborg Jensen, der er medlem af miljø- og naturressourceudvalget i Nordisk Råd som repræsentant for den venstresocialistiske grønne gruppe og en af initiativtagerne til konferencen udtaler:

 

- Det er pinligt for EU og EU-kommissionens direktorat for fiskeri, at de ikke er i stand til at mødes med kystfiskere og med politikere fra hele Norden. Afbuddet fra EU-kommissionen bekræfter den opfattelse, at EU ikke prioriterer de små fiskere og det mest bæredygtige fiskeri, siger Kristen Touborg Jensen.

 

I Grenaa samles kystfiskere fra hele Norden, både fra EU-lande og lande der står udenfor EU. De nationale myndigheder møder også op, og det gør parlamentarikerne også. Kystfiskeriet kan i en vis udstrækning udformes nationalt, men EU er en helt central aktør i den overordnede fiskeripolitik, og i forhandlinger med de nordatlantiske lande, der står udenfor EU.

 

- Det siger ganske meget om EUs fiskeripolitik, at EUs fiskeriadministration ikke stiller op overfor de som er berørt af den. Det er måske også relevant at pege på at halvdelen af Europas fisk kommer fra Norden, kommenterer Touborg Jensen.

 

Han spørger videre om det er ligegyldighed overfor Norden? Benhård isolationspolitik overfor landene udenfor EU? Eller bare ligegyldighed overfor kystfiskeriet, konsumfiskeri og de brancher der knytter sig til der er årsagen til den manglende interesse?

 

Kontakt:

 

Gruppesekretær Mads Nikolaisen ved den Venstresocialistiske Grønne Gruppe Tlf. +45 33 37 44 73

 

Kristen Touborg Jensen, MF, Nordisk Råds miljø - og naturressourceudvalg

Tlf. +45 97 86 30 03 (privat)

mobil + 45 33 37 44 09

 

Spørgsmålet er så hvorfor EU kommissionen ikke deltager?

De har haft tid nok til at finde deltagere så det kan ikke være årsagen. Om det er fordi det er Nordisk Råd som står for konferencen skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er og har været åbenbart, at EU kommissionen ikke tillægger nordiske initiativer den store værdi.

Det er min oplevelse i EU sammenhænge, at EU kommissionen ikke mener, at kommissionen har noget ansvar for kystfiskeriet. Det siger dem åbenbart igen ting og hvis der skal laves noget fremadrettet for kystfiskeriet, så har EU kommissionens generaldirektører gjort det klart for mig og andre, at det spørgsmål hører hjemme i de nationale parlamenter. Det er selvfølgelig helt urimeligt, men hvis det er kommissionens holdning til kystfiskeriet, så kan det være  forklaringen på, at kommissionen ikke kommer til Grenå.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 25/4 2005

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os