Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Pressemeddelelse - udsendt den 27/11 2003

 

 

Farvel til kystfiskeriet og nytårstorsken fra Nordsøen

 

For en par uger siden lukkede myndighederne for torskelandinger i Skagerrak og i dag lukker man for torskelandinger i Nordsøen. Så nu kan fiskerne på de mindre fartøjer pakke sammen og forsøge at komme i julehumør - uden penge og julegaver.

 

Til de bornholmske fiskere har man reserveret en lille smule torsk på kvoten i Østersøen, så fiskeriet ikke går helt i stå. Hvorfor pokker kunne man ikke gøre det samme i andre farvande, spørger kystfiskerne? Svaret er, fordi de store skal have fisken og fordi myndighederne, Danmarks Fiskeriforening og fiskeindustrien hellere vil smadre kystfiskeriet, end at risikere at komme ud af året med 50 tons torsk på kvoten, som ikke blev fanget.

 

De større fartøjer har deres jul på det tørre, de kan fortsat fange deres fisk ude til havs, hvor der endnu er pænt med fisk på kuller-, mørksej-, jomfruhummer- og andre fiskekvoter. Men kystfiskerne kan kun fange torsk på denne tid af året, da der ikke findes andre fisk ved kysten. Det er mere reglen end undtagelsen, at myndighederne lader hånt om kystfiskeriets behov. Først skal de store og gældstunge fartøjer have deres del, det er den danske model for fiskeriforvaltning. I Folketinget vedtager støtteerklæringer til kystfiskerne, men den støtte kommer aldrig ud i virkeligheden. Myndighederne skalter og valter med fiskeriet og fiskerne som de selv vil, lyder det enslydende fra kystfiskerne.

 

”Jeg er målløs” lyder det fra en kystfisker i Thyborøn ”Det er ulogisk at de store kan fortsætte trawlfiskeriet efter kuller, med det store udsmid af torsk det medfører”. Andre er opgivende ”Nu kan vi forsøge at holde jul med udsigter for fiskeriet i januar, som er ligeså ringe som dem vi har i øjeblikket. Ministeren havde stillet os en kystfiskerordning i udsigt fra 1. jan. den for vi ikke, derfor tror jeg at mange vil give op”.

 

Det er kystfiskernes alvorlige problemer, vi andre må spise Østersøtorsk nytårsaften. Det er da en udmærket torsk til prisen, men det er ikke den kvalitets torsk, som kan matche en nytårsaften, som vi fejrer med champagne og skånsomt fangede Østers fra Limfjorden.

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os