Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Det ”bæredygtige” trawlfiskeri kan få miljømærke                                                                           

I en Marine Stewardship Council* forundersøgelse af det norske torsk- kuller- og sej fiskeri vrages kystfiskeriet med garn og kroge frem for trawlfiskeriet og denne konklusion har ikke mindst fået stor kritik med på vejen fra skuffede kystfiskere. 

Kystfiskere fra Nord Atlanten er mildest sagt uforstående overfor at trawlfiskeriet bliver blåstemplet og kystfiskeriet vraget, når der skal deles MSC miljømærker ud.

Kystfiskeriet består ikke certificering af tre grundlæggende årsager;

  • det indirekte fiskeri med tabte garn "spøgelsesgarn" 

  • den kritiske situation i kysttorskebestanden

  • linefiskeri af havfugle

 ”Sammenligner man kystfiskeriet med de konsekvenser trawlfiskeriet har på fiskebestande, miljø og fangst af undermålere, er kystfiskeriets konsekvenser ubetydelige”, lyder det i en udtalelse fra kystfiskerorganisationen ACFNA (The Alliance of Coastal Fishers in the North-Atlantic), som repræsenterer kystfiskere i Norge, Færøerne, Island, Canada og Grønland

Norges Naturvernforbund kritiserede allerede initiativet fra første færd i 1997, for at gavne kapitalen og de store både. Gunnar Album, ved Barentshavkontoret i Norges Naturvernforbund, udtaler endvidere om certificeringsordningen;  ”- De er innrettet slik at de store uansett vil klare å tilpasse seg. De kan være med i prosessen, og de kan dele opp kravene slik at det passer dem og slik at de kan håndtere dem. Store flåtegrupper får derimot store problemer, slik vi ser tilfellet er med kystflåten i rapporten fra Moody Marine”

Gunnar Album, mener at det bæredygtige fiskeri bør dreje sig om mere end bare markedet, fiskeri og miljødebatten skal rettes mod at sikre bæredygtige fiskebestande og bæredygtige fiskerisamfund langs kysten, og ikke udformet som en konkurrence på et marked.

ACFNA er klare i deres kritik af miljømærkerapporten fra MSC, som de mener, er et bestillingsarbejde fra ejerne af de store trawlere i Norge, udført på anmodning af Fiskebåtredernes Forbund.

Rapporten skyder ikke kun det bæredygtige kystfiskeri for boven, men også et eventuelt samarbejde mellem div. interessenter og aktører der burde finde sammen og samarbejde om at sikre det bæredygtige fiskeri. Der er ingen tvivl om at miljømærkets legitimitet - forstået som et mærke der repræsenterer et bæredygtigt alternativ - er meget diskutabelt. ACFNA pointerer at; ”Denne type useriøs evaluering repræsenterer en trussel mot bærekraftig fiske og ei villeding av forbrukerne som verken kan eller vil bli tolerert av kystfiskerne rundt Nord-Atlanteren.”

* MSC blev i 1999 startet som et initiativ af UNILEVER og WWF, og sidstnævnte skriver følgende om MSC på deres danske hjemmeside; ”MSC er en uafhængig organisation, som har til formål at fremme bæredygtigt og ansvarligt fiskeri over hele verden.”

Allan Berg  den 18/10 2004

http://www.berg-eiteraa.com/allan/index.html

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os