Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Verdensnaturfonden WWF's vender sig mod regeringens fiskeripolitiske grundlag .

Til støtte for det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri, har WWF nu meldt sig ud af det udvalg, som fødevareminister Hans Chr. Schmidt nedsatte med det formål, at få indført individuelle omsættelige rettigheder og kvoter. Levende Hav hilser denne udmeldelse velkomme og forventer nu, at 3F gør det samme. 3F har ansvaret for partsfiskerne og derfor kan 3F ikke skjule sig længere, enten melder de sig ud, eller også må de give omverden en forklaring på, hvorfor de ikke gør det?

 

Brevet fra WWF til fødevareministeren 22/6 2005  

"Kære Hans Christian Schmidt,

WWF Verdensnaturfonden melder sig hermed ud af det ekspertudvalg, du har nedsat til at skabe en fornyelse af fiskeripolitikken. Vi finder det formålsløst at deltage i de resterende møder i udvalget, fordi det allerede er klart, at vi vil være fundamentalt uenige i udvalgets konklusioner.

Lige siden arbejdet i udvalget begyndte, har vi udtrykt vores klare uenighed i grundlaget for dets arbejde, og den senere proces har kun bestyrket vores kritik. Følges de anbefalinger som udvalgets arbejde tyder på, vil det få vidtrækkende negative konsekvenser for muligheden for et miljømæssigt og socialt bæredygtigt fiskeri i Danmark.

Der er ingen tvivl om, at den anbefaling du modtager fra udvalgets arbejde vil opfordre til en kapitalisering og individualisering af rettighederne til fiskene i havet. Selv om det beklageligvis ikke udtrykkes klart, vil der være tale om en indførelse af individuelle, omsættelige kvoter i det danske fiskeri, uden at konsekvenserne er gennemtænkt og uden at der er skabt nogen sikkerhed for sikring af et økologisk og socialt bæredygtigt fiskeri. Vælger du at følge udvalgets anbefalinger vil du muligvis kunne skabe kortsigtet økonomisk dynamik, men du vil samtidig medvirke til at,

-         Lægge de fleste danske fiskerihavne øde

-         Fjerne grundlaget for de naturskånsomme fiskerimetoder som vi allerede har

-         Undergrave kystfiskeriet som har politisk og folkelig opbakning

-         Fastfryse dansk fiskeri i ufleksible ejerforhold, der kan skabe problemer i forhold til den fremtidige implementering af den europæiske fiskeripolitik

-         Undlade at gøre en aktiv indsats for at løse dansk fiskeris udsmidsproblematik

I vedlagte mindretalsudtalelse uddyber WWFs holdning til udvalgets arbejde samt anbefalinger for den fremtidige danske fiskeriforvaltning.

WWF vil i den kommende tid arbejde for at oplyse og skabe debat om konsekvenserne af udvalgets forslag for dansk fiskeris fremtid. Det er vores faste overbevisning, at der hverken er politisk eller folkelig opbakning til en sådan udviklingskurs for fiskeriet, og vi vil arbejde for løsninger, der peger helt andre veje.

Vi håber, at du vil medvirke til sådan en diskussion og ikke bare bruge udvalgets anbefalinger som grundlag for forhastede forslag. Danmarks fremtidige fiskeri har fortjent et bedre udgangspunkt.

Vi beder samtidig om, at det vedlagte notat kan indgå som mindretalsudtalelse til udvalgets konklusioner.

Dette brev er sendt i kopi til relevante politikere og medier.

Med venlig hilsen

Kim Carstensen

Generalsekretær"

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os