Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Sakset fra Jyllands Posten den 6/11 2003

Torsk - i trawl eller på krog

RIGETS førende fiskerieksperter har i løbet af efteråret kulegravet situationen for dansk fiskeri. Sten er blevet vendt, og skeletter er blevet luftet.

Nu er anbefalingerne givet, det er spørgsmålet, om ministeren har politisk mod til at følge eksperternes anbefalinger og gennemføre de nødvendige langsigtede løsninger.

Ingen modsætter sig en ambition om at skabe et bæredygtigt fiskeri. Uenigheden begynder dog, når diskussionen går på, hvad et bæredygtigt fiskeri egentlig er. WWF mener, at et bæredygtigt fiskeri er det, der skaber bred samfundsmæssig værdi og samtidig er skånsomt over for havmiljøet.

Udrensning truer

Uden politisk indgriben her og nu vil der ske en voldsom udrensning i den danske fiskerflåde det næste par år. De fartøjstyper, der kan fiske overalt, i alt slags vejr og med alle slags redskaber, vil udkonkurrere den del af flåden, der pga. den ringe størrelse ikke kan jage fisken på det åbne hav og fiske med alle slags redskaber (277 fiskerfartøjer er under 15 meter). F.eks. er krogefiskeriet meget afhængigt af torsk, derfor rammer nedgangen i torskekvoten dette fiskeri hårdere end trawlfiskeriet, der kan kombinere med fiskeri efter andre arter: Konsekvensen er, at krogefiskeriet er på vej på museum. WWF mener, at det kystnære fiskeri med passive redskaber, dvs. garn, kroge, ruser og bundgarn er dansk fiskeris bedste bud på et bæredygtigt fiskeri:  

  • Det høster kun det overskud af ressourcen, der findes ved kysten.
  • Er naturligt begrænset i antal havdage.
  • Dødt udsmid begrænses naturligt ved, at fangsten behandles manuelt.
  • Passivt fiskeri har lavt energiforbrug.
  • Passive fiskerier er skånsomme over for rev, planter og dyr.
  • Begrænset aktionsradius øger ansvarligheden for lokalt farvand.
  • Er forankret i lokalsamfundet og afføder identitet og livskvalitet

Mens eksperterne har diskuteret, stiger presset på det bæredygtige og naturskånsomme fiskeri og truer med at udrydde det fra vores havne.

Det er absurd, at fiskerier med så åbenlyse fordele bare forsvinder. Danmarks Fiskeriforening har så mange egne interesser på spil, at det er utopisk at forvente andet end status quo i ny indpakning fra dens side.

Fiskeriets minister ønsker ro og hjælper derfor med at gøre indpakningen så pæn som mulig.

Det kystnære og naturskånsomme fiskeri bærer ikke ansvaret for, at vores bestande er fisket ned - derfor skal de sikres kvoter, så de kan overleve. Hvis ikke vores politikere i Folketinget tager stilling nu og beskytter det kystnære og naturskånsomme fiskeri, vil det mest bæredygtige ved dansk fiskeri forsvinde.

Kommentar:

Det er klar tale fra Verdensnaturfonden WWF, som er regeringens miljøpolitiskrådgiver på fiskeriområdet. Og ligeså vigtigt er det et stærkt forsvar for det bæredygtige og naturskånsomme fiskeri. Jeg kan derfor kun tilføje, at følger regeringen Verdensnaturfondens rådgivning så har kystfiskeriet en fremtid, det har de ikke i dag. Og den fremtid sikres ved at kystfiskeriet gives en ny regulering som sikrer dem de nødvendige fisk fra kvoterne. Og samtidig skal kystfiskeriet også have økonomisk støtte til forbedring af sikkerhed og kvalitetssikring af fisken.

Efter at kystfiskeriet er blevet sikret kan Folketing, regering, fiskere og alle andre med interesse i fiskeriet, komme i gang med at få løst de dybt alvorlige ressource- og økonomiske problemer der knytter sig til industrifiskeriet og det større havgående konsumfiskeri.

 Kurt Bertelsen Christensen

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os