Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Verdensnaturfonden og Østersøen.

Verdensnaturfondens WWF generalsekretær Kim Carstensen har brugt sin sommerferie til at frikende Øresundsbroen for skader på havmiljøet og til at være fortaler for et forbud mod fangst af laks med drivgarn i Østersøen. ”Vi må erkende at vi tog fejl” siger WWF til Jyllands Posten 18/7 og dagen efter konkluderer lederen i Jyllands Posten, at kritikkerne af brobyggerierne tog fejl, broerne har ikke skadet miljøet. I spørgsmålet om marsvin siger WWF til Politiken ”Det er godt vi få et forbud mod brugen af drivgarn, så vi kan tage vare om de 2000 marsvin der findes i Østersøen”.

Efter sommerferien forventer vi (sikkert også andre) at WWF fremlægger de undersøgelser og analyser som kan overbevise os og fiskerne i Øresund og Storebælt om, at det ikke er brobyggerierne som er årsagen til at torsken er forsvundet fra de danske sunde og bælter. Og WWF må også kunne svare på det store og altoverskyggende spørgsmål om det kunne være bropillerne og brofæsterne som er skyld i, at saltindholdet i Østersøen er blevet lavere og lavere siden broerne blev bygget? 

Mht. til marsvin i Østersøen har ”de grønne” som de kaldes i medierne, fået overbevist EU kommissionen om, at der bør gennemføres et forbud mod fiskeri efter laks i Østersøen ved brug af drivgarn. WWF er regeringens fiskerifaglige rådgiver på miljøområdet, så også her venter vi at WWF fremlægger de undersøgelser og analyser som dokumenterer, at der findes 2000 marsvin i Østersøen og at de fanges i drivgarn og at det derfor er et behov for et forbud mod brugen af drivgarn.

-         I Levende Hav (som har flere medlemmer som fisker og har fisket i Østersøen) ved vi at der ikke fanges marsvin i drivgarn og andre garn. Og vi og andre har ingen oplysninger om at der er fanget marsvin i garn øst for Bornholm i perioden siden starten af 80’erne.

Så indtil blot et minimum af en eller anden form for dokumentationen foreligger, spørger vi WWF og andre: Hvorfor vil ”de grønne” og WWF så har dette forbud? Da der ikke findes objektive, dvs. her biologiske grunde må svaret være: Det vil de fordi der er penge i marsvin. De vil have forbudt drivgarn i Østersøen fordi drivgarn fanger delfiner i de store have. Men drivgarn til fangst af tun og drivgarn til fangst af laks i Østersøen, er to vidt forskellige fiskeredskaber. De er så forskellige,  at de kan sammenlignes med henholdsvis en række fiskekroge og en bomtrawler, eneste lighed mellem disse to redskaber er at de bruges til fangsten af fisk. ”De grønne” og de biologer som lever af støttebidrag og forskning, har ligesom de fiskere der har overinvesteret i fartøj og redskaber, tilsyneladende ingen skrupler når det gælder fremme af egen virksomhed.

-         I ICES seneste rapport fra jan. 2002 anbefaler biologerne i spørgsmålet om drivgarn i Østersøen, at man gør følgende “serious consideration be given to replacing driftnets with longlines in areas where porpoise by-catch is known or likely to occur”. Dvs. at der tages initiativer med omlægning til langliner i stedet for drivgarn ”hvor der er en bifangst og hvor man kan forvente en bifangst. Selv om der ikke finder nogen bifangst sted, så er en sådan anbefaling i det mindste fornuftig, det er WWF's forbud mod brugen af drivgarn i Østersøen til fangsten af laks - ikke.

 

Kurt Bertelsen Christensen

Formand

Ferring Strand den 31/7 2003

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os