Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Pressemeddelelse udsendt mandag den 28. august 2006
 

Supermarked boykotter fisk fra bomtrawl

 

Fra slutningen af 2007, boykotter den engelske supermarkedskæde *Waitrose fisk fanget af bomtrawl, skriver Fishing News i dag.

 

Til Fishing News siger kædens indkøber Jeremy Ryland, at man har arbejdet på sagen i nogle år og at det har været ”en stor udfordring”. Men fra 2007 vil Waitrose købe deres ”rødspætter og rødtunger fra Danish seine”. Danish seine er den engelske betegnelse for det traditionelle danske **snurrevod.

 

Dertil siger Levende Havs formand Kurt Bertelsen Christensen fra Lemvig: ”Det er en boykot strategi som peger fremad. Vi mener ikke, at forbrugerne skal fravælge enkelte fiskearter fra enkelte farvande, som ex. torsk fra Nordsøen, som Waitrose gjode det tidligere i år. Det er en uholdbar boykot fordi torsk uundgåeligt fanges som bifangst i mange forskellige fiskerier. Derimod kan og bør forbrugerne være med til at regulere fiskeriet, ved at fravælge fisk fanget af de destruktive fiskeriredskaber som ex. bomtrawl. Dette kan ske ved i stedet at vælge fisk fanget af naturskånsomme fiskeriredskaber som f.eks. det traditionelle danske snurrevodsfiskeri”.

 

Inden sommerferien stillede Folketinget fødevareminister Hans Chr. Schmidt en lang række spørgsmål om bomtrawl og dette redskabs ødelæggelser af havbund og fiskebestande. I et af sine svar nr. S 4277 9. maj 2006 skriver fødevareministeren ”Danmark er ikke imod anvendelsen af bomtrawl og har ikke fremlagt forslag om forbud mod generel anvendelse af dette redskab. Det kan tilføjes, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at forbyde fiskeri med bomtrawl”.

 

Dertil siger Levende Havs formand: ”Det er sådanne svar fra de øverste ansvarlige i fiskeriet, der er årsagen til, at forbrugerne mister tilliden til den førte fiskeripolitik og svarer igen med boykot”.

 

I en frisk meningsmåling udtrykker 72 % af den engelske befolkning stor bekymring og mistillid til fiskeriet og fiskeripolitikkens vilje og evne til en mere bæredygtig kurs i fiskeriet.

 

*Supermarkedskæden Waitrose råder over 180 supermarkeder i UK.

 

**Dansk snurrevod er et naturskånsomt fiskeri. Det leverer fladfisk af høj kvalitet og denne type fiskeri er kendetegnet ved et lavt energiforbrug. 2006 har været det bedste år for snurrevods fartøjerne i mands minde. De lander nu fladfisk for 2-300.000 kroner efter en rejse, med et olieforbrug på under 5 %. En bomtrawler bruger 30-50 % af indtjening på køb af brændstof, samtidig med at kvaliteten af den landede fisk er ringere. Olieforbrug, ødelæggelser af havbund og udsmidet af fisk er mange gange større i bomtrawlfiskeriet end i snurrevodet, målt per kg. landet fladfisk.

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os