Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

En stor fiskerination forbyder nu al trawlfiskeri i alle dets farvande.

Så skete det vi har ventet på i mange år. Et land Venezuela med et betydeligt fiskeri, forbyder nu al trawlfiskeri i alle deres farvande.

 http://www.tradingmarkets.com:80/.site/news/Stock%20News/1337900/

Der er ingen slinger i valsen fra Venezuelas præsident Hugo Chvez, som nu fremlægger dette lovforslag til vedtagelse.

Kystfiskerne i Venezuela er begejstrede, også fordi lovforslaget er deres fortjeneste. De har kæmpet for det og de har vundet. Vi hylder dem for deres sejr og vi ser at Sydamerika, med store kystfisker demonstrationer i Chile for en måned siden, nu sætter sig i spidsen for den nødvendige udvikling i fiskeriet, som så hurtig som muligt får fjernet det industrialiserede trawlfiskeri, for det fiskeri bærer ansvaret for ødelæggelsen af havet og dets fiskebestande.

Venezuela råder over ca. 70.000 km2 hav og de officielle landinger er ca. 300.000 tons/år og lovforslaget rammer nu ca. 300 trawlere som må indstille deres virksomhed. Desuden vil det også i beskeden grad ramme nogle trawlere fra EU og andre lande som fisker på licenser i de venezuelanske farvande.

Alle de argumenter som har ført frem til dette lovforslag er globalt holdbare. Dansk fiskeri befinder sig fortsat i den mørke middelalder, med skyklapper for øjnene og propper i ørene. For dansk fiskeri har og sætter den stik modsatte kurs mod et mere og mere industrialiseret trawlfiskeri på bekostning af alle de gode fiskerier, kendetegnet ved garn, snurrevod og andre mere passive fiskeriformer som kan fiske bæredygtigt.

Men dansk og store dele af EU’s fiskeri er på en katastrofekurs med faldende fiskebestande og kun udsigt til stigende udgifter til brændstoffet og forrentning af de mange mia. kroner som investeres i trawlfiskeriet.   

Venezuela har sat kursen og den skal der følges op på.

Kurt Bertelsen

Levende Hav

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os