Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Ulovligt fiskeri

Dagens tophistorie på Fiskerikontrollens hjemmeside www.fd.dk ”Ulovligt fiskeri i Nordvestsjælland”. Brian Kaagaard fra Fiskerikontrollen beretter, at man fra den 3/11 – 6/11 har fundet og konfiskeret ikke mindre end 21 garn som ikke var korrekt afmærket og som derfor blev taget i forvaring.

21 garn og ugen før disse ulovligheder, blev der fundet 8 garn i Brians distrikt. Finder man synderne risikerer de sikkert samme straf som de fritidsfiskere, der var tophistorie i april 2006, hvor der faldt en dom over dem på 10.500, for brug af 28 ulovlige garn og en fangst af ikke mindre end 147 kg ulovlige fisk.

Ifølge kontrollens minister, er Fiskerikontrollen en meget vigtig myndighed til kampen mod det ulovlige fiskeri. En gennemgang af de pressemeddelelser Fiskeridirektoratet har udsendt i 2006 viser, at ud over de 2 ovennævnte sager om ulovligt fiskeri, kun en eneste gang i 2006 har beskæftiget sig med det ulovlige erhvervsfiskeri. Alle andre historier er bilags udsendelser og solstrålehistorier fra fiskeriet i 2006 hvor det åbenbart går rigtig godt.

Kære skatteyder det er på www.fd.dk I kan få viden om, hvad I får for Jeres op mod 200 mio. kroner i 2006.

At der dagligt foregår et massivt ulovligt natur- og ressourceødelæggende erhvervsfiskeri står der intet om. I Skotland dømte domstolene et stort fartøj for omfattende ulovligheder med landinger af sort fisk i Danmark. 36 mio. kroner fik dette fartøj i bøde, for at have landet 7000 tons ulovlige sild og makrel i Hirtshals. Ikke 147 kg, men syv millioner ulovlige fisk!!

Eneste kommentar fra den danske kontrol "det er ikke vores bord, det er den skotske kontrols ansvar" og sådan foregår det i DK og EU. Det er dansk fiskerikontrols ansvar at kontrollere danske fartøjers landinger i andre lande. Om kontrollen så også gør det er en anden sag.

Kontrollen oplyser intet om de afslører ulovligheder i erhvervsfiskeriet, men at de sender kontrollen ud til en bæk for at se efter et par ulovlige ruser og net. Disse ulovligheder fra fritidsfiskernes side er der politisk opmærksomhed om, ikke fordi de skader naturen eller fiskebestandene, men fordi disse redskaber står i vejen for sportsfiskerne. Og sportsfiskerne skal man ikke stå i vejen for, de har nemlig magt, modsat de erhvervskystfiskere som forsøger at overleve i kampen om kvoterne mod de store i dansk fiskeri.

Kontrollen vil selvfølgelig siger, at vi skyder helt over målet og at der foregår en effektiv kontrol af hele erhvervsfiskeriet. Men så kunne de jo gøre sig den ulejlighed her i 2006, hvor alt og alle måles på deres effektivitet, dvs. deres afrapporteringer, at få oplyst omverden om hvad kontrollen egentlig går og laver.

F.eks. Hvor mange af de flere hundrede ulovligt store motorer i danske trawlere der bliver konfiskeret og retsforfulgt; hvor meget ulovligt udsmid af kvoterne der foregår; hvor der trawles ulovligt; grå fisk og omskrivninger; skuffefisk; sorte fisk; ulovlige laster i industrifiskeriet osv. Hvis blot nogle få procent af det vi hører på havnen er sandt, så ville hver dag give stof til mange historie.

Vi har modtaget et langt og meget alvorligt brev fra en gruppe småfiskere, som meget udsædvanligt, ja uhørt i fiskeriet, navngiver mere end 10 fartøjers omfattende ulovligheder, ulovligheder som de har gjort fiskerikontrollerne opmærksomme på flere gange, men intet sker.

Det er grusom læsning hvor lovbryderne i følge brevet griner af småfiskerne på vej hen i banken for at hæve de millioner som de har tjent på de ulovlige landinger. Tjent gennem de såkaldte kvotejoller, som de har opkøbt for små penge og som nu bliver millioner værd, fordi regeringen med Dansk Folkepartis støtte, er gået i gang med at overdrage ejerskabet over kvoterne til fartøjsejerne. Det forlyder at 1 kg torsk fra Nordsøen handles til 135 kr. dvs. et tons torsk koster 135.000 kr. 10 tons som ikke er nogen overvældende kvote for en jolle 1.3 mio. kroner.

En af fartøjsejerne i dette brev, ejer 5-6 kvotejoller/skibe som han har landet ulovligt i flere år. Nu kan han, hvis kontrollen vel at mærke ikke forhindrer det, få ejerskabet over de kvoter og derfor sælge en udtjent jolle som han gav 50.000 for til 1.5 mio. kroner fordi denne jolle på papiret nu har fisk i lasten.

Dette er blot et brev som fortæller fiskeriet fra et sted i landet. Sådan er det foregået i Østersøen, i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen i flere år. Og nu får disse lovbrydere med regeringen og Dansk Folkepartis støtte fuld valuta for deres kreative bogføring og ulovligheder. Dvs. igen - kun hvis fiskerikontrollen tillader det.

Indtil videre ser det ud til at Fiskerikontrollen ser igennem fingrene med de store og omfattende ulovligheder i erhvervsfiskeriet for i stedet at bruge ressourcerne på at finde et ulovligt garn eller ruse, sat af en fritidsfisker som ville have en frisk fisk til aftensmaden. 

Det gør kontrollen, men hvad gør så Dansk Folkeparti som lægger navn til denne fiskeripolitiske aftale med regeringen, som forgylder lovbryderne og lader hånt om de der ikke bryder sig om at skulle bryde loven, for at fortsætte deres fiskeri?

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand den 15/11 2006

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os