Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Eritrea Links Støt os   English

            

Ingen straf til de ansvarlige fiskere og latterlige små bøder til de ansvarlige virksomheder, for et  omfattende ulovligt fiskeri

Så er det faldet dom i sagen om et stort, systematisk og organiseret ulovligt fiskeri som fandt sted i første halvår af 2006. Det har taget næsten 5 år for myndighederne at finde frem til - ingenting. Virksomheden i Grenå, som modtog næsten 10 mio. kg ulovlige fisk i første halvdel af 2006, fik en bøde på 75.000 kroner og konfiskeret den skønnede fortjeneste på 1,5 mio. kroner.

Det er dommen i en af de store sager om ulovligt fiskeri i dansk fiskeri. Det er latterligt ligesom det er helt til grin, at chefen for Fiskeridirektoratet, som har ansvaret for at det danske fiskeri også er lovligt, kan udtrykke ”tilfredshed” med denne dom. For det første er det en skandale, at det skulle tage så mange år at finde ud af ingenting, for det andet er det en stor skandale at ikke en eneste af de mange fiskefartøjer, som har fanget og leveret de ulovlige fisk, bliver straffet. Det er faktisk uhørt og hvis ikke Folketinget nu tager sagen op, må EU gøre det, for det er målt på alle områder af sagen, intet mindre end en stor skandale.

I pressemeddelelsen fra de ansvarlige i ministeriet står der bl.a.: ”Det har ikke været muligt at identificere de fiskere og fartøjer, som har landet de ulovlige industrifisk, og derfor har fangsterne ikke kunne afskrives på kvoterne for 2006”. Det er eller det burde i hvert fald være umuligt i et dansk fiskerikontrolsystem, som i tide og utide praler af at være noget af det bedste i EU. For selvfølgelig kan man identificere de fleste af mange fartøjer der foretaget disse omfattende ulovligheder. Det er kun et spørgsmål om viljen til at gøre det.

Og den vilje har man ganske enkelt ikke i Fiskeridirektoratet af to grunde: De afsløringer ville falde hårdt tilbage på Fiskeridirektoratet og afsløre direktoratets inkompetence, når det handler om at afsløre de store ulovligheder i fiskeriet. I stedet for at kontrollere det store industrifiskeri bruger man kræfterne på at afsløre et par ulovlige garn der er sat for tæt på et land og give bøder på 10.000 kroner til et par drenge som ulovligt fangede et par rødspætter. Og sidst men ikke mindst, ville de afsløringer havde ført til meget alvorlige bøder til mange fartøjer. Så store bøde at de måske kunne have medført flere konkurser, i et i forvejen meget økonomisk trængt erhverv.

Så tilbage står vi uden mere viden i denne sag end den viden vi fik i 2006. Vi ved ikke om de 10 mio. kg fisk også rent faktisk var industrifisk eller det var konsumfisk som måske pga. manglende kvoter blev fanget i dette ulovlige fiskeri. Vi ved det ikke. Men vi forventer selvfølgelig, at Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri nu får stillet Fødevareministeren en lang række spørgsmål og til ansvar i denne sag.

For det er jo ikke domstolen der har fejlet – det er de ansvarlige i ministeriet og dets direktorater og styrelser.

Formand for Levende Hav Knud Andersen         

Jan. 2011

 

 
Sitemap Miljødebat Søg på denne hjemmeside Kystfiskeri Fiskeri i den 3. verden og EU Kontakt os