Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

 

Til Fødevareministeren: Spring nu ud på det dybe vand

I dag springer Fødevareministeren ud med faldskærm, til støtte for det økologiske fødevareerhverv. Vi håber det går godt og tænker - det er blevet en farlig virksomhed at være dansk minister, med en statsminister i front, når det handler om selv iscenesættelse Vi håber dog ikke, at ministerens farefuld indsats vil begrænse ministerens indsats på de andre områder, som hun har ansvaret for.

For økologiens økonomiske problemer er intet, i sammenligning med de store økonomiske problemer der rammer det danske erhvervsfiskeri i 2003. Det er alvorlige økonomiske problemer, og alle med indsigt i fiskeriet må spørge sige selv – hvad pokker forestiller ministeren sig der skal ske med det danske fiskeri?

Ja - samtidig med at ministeren oplyser omverden om, at hun agter at hoppe ud over Sjælland, til fordel for økologien, oplyser hun, at der skal nedsættes 3 temagrupper til løsningen af fiskeriets problemer! Det er et par dage siden at ministeriet offentliggjorde nyheden og erhvervet har endnu ikke ladet høre fra sig. Tavsheden kan forklares med fiskernes nye formand, som modsat sin forgænger, vil tage sig god tid inden han udtaler sig og han er sikkert også i gang med at undersøge, om det er ham der tager fejl af datoen, eller om det er den 1. april.

Herfra skal slås fast – det er ikke den 1. april og det er ministerens alvor, at der nu skal nedsættes 3 temagrupper som hun siger ”kan give et godt fagligt grundlag for de politiske overvejelser om hvordan vi bedst tackler de store udfordringer dansk fiskeri står overfor”.

 - Men erhvervsfiskeriet har ikke brug for temagrupper, erhvervsfiskeriet har brug for politisk handling, her og nu!

Fiskeriet har brug for en minister der også tør at hoppe ud på det dybeste vand. Fiskerne har brug for en minister som har mods- og kvindehjerte til at tage fat om nældens rod, tage tyren ved hornene for der er ikke andre veje at gå. Fiskeriet er kommet ud på så dybt vand, at alle må frygte for store dele af fiskeriets fremtid. Og alle ved hvad der er galt i fiskeriet - der er alt for få fisk til den flåde som med offentlig støtte er blevet bygget. Og alle kan i dag regne ud hvor fiskeriet lander rent økonomisk – det bliver med et tab i 2003 forhold til 2002 og 2001, på mellem ½ - 1 mia.

Og dette katastrofale økonomisk tab skal ses i forhold til, at ministeren har brugt mere end ¼ mia. offentlige kroner til ophugning og måske det samme i tilskud til nybygninger, i samme periode.

Så set ud fra fødevareministerens perspektiv - med finansministeren åndende i nakken og en regeringsleder som også tænker på det næste valg – er det måske ikke så underligt, at ministeren forøger at få syltet fiskeriets problemer i temagrupper. 

Vi skal opfordre til politisk handling og det vil sige, at komme i gang med at få udfaset store dele af industrifiskeriet, at få forbudt flertrawlssystemerne, at få forbudt trawl- og vodfiskeri i sten. Og sammen med disse initiativer bør der nedsættes en handlekraftig fiskerikommission sammensat af kompetente mennesker som får til opgave at få afdækket hele fiskeriet. Dvs. at kommissionen bl.a. laver høringer hvor fiskerne kan give deres beretninger om hvad der er galt i fiskeriet.

-         Tiden er moden til at fiskerne står frem og beretter om de uhyrligheder der foregår i fiskeriet, om de ødelæggelser af natur, fiskebestande og fiskesamfund som de daglig er vidner til. 

Tiden er løbet fra temagrupper og tandløse politiske uforpligtende biologiske rapporter og indholdsløs snik snak. Nu skal der handles og lander ministeren sikkert i Roskilde så har fiskerne en minister som tør noget, som tør hoppe ud fra de store højder. Så nu kan de håbe på, at hun også har modet til at hoppe ud på det dybe vand, for at redde det der er tilbage af det gode naturskånsomme dansk fiskeri fra det forestående forlis. 

Ferring Strand den 30.5.2003

Formand Kurt Bertelsen Christensen

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os