Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Indfør et udsmidsforbud

Nu har EU kommissær Joe Borg offentligt erkendt, at EU’s kvotepolitik er umoralsk fordi den medfører et stort udsmid af fisk som kunne sælges, men som fiskerne smider døde tilbage i havet fordi de ikke giver den bedste pris. Og sammen med nedskæringerne i kvoterne presser man fiskerne til at udsmide større og større mængder af konsumegnet fisk.

Udsmidet i denne sammenhæng skal ses i to forskellige praksiser.

-         Den ene er det kvotebestemte udsmid, dvs. det udsmid som følger med at kvoterne er opfiskede. Det kan ske midt på året, eller i en periode og det sker ofte i Nordsøen hvor fiskeriet er blandet, dvs. hvor der med trawl og vod i særlig grad, fanges flere arter ad gangen.

-         Det andet er det økonomisk bestemte udsmid. Dvs. det udsmid som følger af at de mindre sorteringer af en art opnår en mindre pris på markedet end de større arter. High – grading kaldes det og det stiger også i takt med færre og færre kvoter, og med de omsættelige kvoter, dvs. hvor fiskerne har måtte investerer større beløb i købet af kvoter.

Joe Borg vil nu have et udsmidsforbud. Dvs. at det bliver forbudt at udsmide fisk som kan sælges lovligt. Og så vil han have at fiskerne skal bringe hele fangsten i land for at hele fangsten kan blive afskrevet på kvoterne.

Det er fornuftige og ønskværdige forslag. Ser vi blot på dansk fiskeri, så har det aldrig tidligere været mere fornuftigt at få et udsmidsforbud og et krav om at al fanget fisk skal bringes i land. Det hænger uløseligt sammen med den nye danske regulering af fiskeriet, som har gjort kvoterne omsættelige og derfor reduceret meget kraftigt i antallet af fartøjer og fiskere. Hvor der før den nye regulering var ca. 1200 kommercielle fartøjer, bliver der sikkert ikke ret mange mere end 500 i løbet af et år el. to. Det bliver meget større fartøjer tilbage og mange bliver styret af selskaber og puljer til fordeling af de nu meget kostbare kvoter.

Derved bliver det meget nemmere at kontrollere og efterfølgende straffe de som overtræder et udsmidsforbud. Kontrollen af et udsmidsforbud må foregå vha. et udbredt brug af observatører på fartøjerne og ved anmeldelser af fartøjer som udsmider fisk. Det er tydeligt på havet, fordi den udsmidte fisk driver rundt i overfladen. På Island som har dette forbud har vi set optagelser af fartøjer, som har installeret kværne der skærer fisken i småstykker, således at de undgår de store øer af omdrivende fisk.

Til Fiskerforum siger fiskernes formand Flemming Kristensen, ikke overraskende, at det er en dårlig ide. Han foretrækker større masker og andre selektive foranstaltninger. Men han ved også, at et udsmidsforbud og kravet om at al fanget fisk skal i land, ikke udelukker, tværtimod må man formode, at alle gør alt det mulige, for at selektere bedre og bedre.

Til Fiskerforum siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt at det er en god ide. Tilbagestår vi andre måbende, fordi hvorfor er det en god ide, når udsmid ikke er noget problem? Den ene dag siger ministeren til Folketinget, at udsmid ikke er noget problem, den anden dag at det er et problem.

Uanset de herres udmeldinger, så er udsmid et meget stort og voksende problem. Det er det største problem i EU’s og dansk fiskeripolitik. Og det er udsmid, fordi hverken EU el. Danmark vil gøre noget ved problemets rod, nemlig den monomentale overkapacitet vi har i trawl og vodfiskeriet sammenholdt med de hvert år lavere og lavere kvoter. Og i Danmark er problemet kun gjort værre ved at fiskerne nu skal betale mindre formuer, for at få ejerskabet over de kvoter som tidligere var fælles eje.

I Levende Hav har vi altid understreget, at selektive initiativer som større masker, sorteringsvinduer og riste, færre havdage osv. blot er initiativer som nødvendigvis må sættes i værk, når man sænker kvoterne. Men disse initiativer løser ikke udsmids problemet, når kvoter er små og/eller kostbare at eje. For ejerne af fartøjerne vil jo stadigværk have profit i deres fiskeri, så derfor gør de selvfølgelig alt for kun at lande de dyreste sorteringer og arter. Det kan enhver forvisse sig om ved at studerer landinger af fisk. Ex. er der 3 sorteringer på silde og to på makrel. Den eneste sandfærdige forklaring på hvorfor der kunne landes sortering 1 sild og makrel er at de små er smidt ud efter fangsten.

Så lad os for et udsmidsforbud med tilhørende troværdig kontrol så hurtig som muligt, kombineret med et krav om, at al fangst bringes i land. Om ikke andet så vil en sådan regulering under fuld kontrol, betyde at priserne på kvoterne vil rasle ned i dansk fiskeri vil til et niveau, hvor kystfiskerne måske også kan være med.   

Sakset fra Financial Times den 19/2 2007

Commissioner attacks EU fisheries policies

By Andrew Bounds in Brussels

Published: February 19 2007 22:00

European Union fisheries policies that encourage the throwing away of thousands of tonnes of dead fish are “morally wrong” and must be reformed, according to Joe Borg, the EU’s fisheries commissioner.

Mr Borg told the Financial Times that he will next month take action to try to eliminate the wasteful throwing away of dead fish – known as discarding.

 “It is morally wrong to literally dump fish back into the sea. We are wasting a precious resource.”

Mr Borg said the EU’s quota-based system encouraged trawlers to throw back smaller or younger fish of little commercial value. “It is damaging the environment,” he said, since predators moved to the dumping grounds and transformed the ecological balance.

The commissioner wants root-and-branch reform along the lines of Norway and Iceland, which have strictly enforced bans on discards for many species. Cod stocks are healthy in their area, while they are close to collapse in the overfished North sea. Discard rates are less than 4 per cent.

“We have to change the incentives to give fishermen a stake in wanting to police the system,” he said, adding that they would need compensation for lost revenue. “It is a cost to the fishermen. We need to find ways to ensure the fisherman are not out of pocket.”

Every fish should be landed and when a quota was fulfilled the fishery shut, he said.

Worldwide, 8 per cent of the catch is discarded, according to the United Nations, but it reaches almost 90 per cent in some waters around Scotland and Ireland. This is because different types of fish swim together. Up to 880,000 tonnes of fish are thrown back, dead, into the North sea annually.

A recent study found the Dutch beam trawler fleet discarded almost half its catch. This cost it €160m ($210.1m, £108m) annually in future revenues, 70 per cent of the value of its annual landing.

Mr Borg expects a tough fight when he presents his plan to EU member governments in June. Many resist reform, fearful for the livelihoods of about 240,000 fishermen. He says they have no long-term future without change. “There are too many vessels and fishermen. We either reduce fishermen or reduce effort.”

Scientific advice this year recommended closing the North sea cod fishery, yet the Commission asked for a mere 25 per cent cut at the annual December quota-setting meeting. Ministers trimmed that to between 14 per cent and 20 per cent

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os