Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Ophørsudsalg i fiskeriet. - Indlæg til avisen

Det siges at landmænd og fiskere altid klager, men at det først er rigtigt slemt, når de holder op med at klage. Fiskerne er holdt op med at klage, de er stille, helt stille. Holder de vejret?

Det gør industrifiskerne, som den 1. april satte gang i tobisfiskeriet. For hvis de ikke hurtigt får fanget tobis, så lukker EU for tobisfiskeriet og dermed også definitivt for det danske industrifiskeri. Fiskerne på de mindre fartøjer holder også vejret. For de store i konsumfiskeriet og industrien, er i forståelse med regeringen, ved at gøre klar til individuelle omsættelige fiskekvoter, og får de held med deres mørklagte planer, vil det give alvorlige problemer for de mindre fartøjer.

Men flertallet af fiskerne vil ikke købe eller sælge fisk, før fisken er fanget. Så hvorfor pokker råber de så ikke op? Det gør de ikke, fordi håbløsheden har taget over i et mere og mere kriminaliseret erhverv, ”hvor alle jo, på et eller andet tidspunkt, solgte et par kasser fisk som ellers skulle have været smidt tilbage i havet, fordi kvoterne var opfiskede”. 20 års forfejlet fiskeripolitik er nu ved at slutte med, at de fiskere, som med den politiske støtte og kroner, samt kreativ bogføring, kunne tage fisken fra de fiskere som holdt igen med investeringerne og snyderiet, nu gives de fiskekvoter, som de har ”optjent” ved at udrydde andre fiskere og gennem omskrivninger af fangsterne og andre ulovligheder. Disse kvoter kan de så de sælge og har de været rigtige dygtige, så kan de måske oven i købet blive millionærer på dette tyveri fra vore børn og børnebørn.   

Jo det skulle være ganske vist. En 20 års katastrofal og helt igennem forfejlet fiskeripolitik, som aldrig på noget tidspunkt tog hensyn til de store forskelle der er i fiskeriet. Som favoriserede det natur- og ressource ødelæggende trawlfiskeri, på bekostning af det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri, er ved at lukke og slukke for fiskeriet fra de mange havne.

Et forsøg med omsættelige fiskekvoter i det pelagiske fiskeri, efter sild og makrel til konsum, har vist vejen. Denne flåde er reduceret til nogle få store, i statens fiskeribank højt forgældede fartøjer, og et par håndfulde mangemillionærer, fordi de kunne sælge deres kvoter for svimlende millionbeløb. Var det vi ville med dansk fiskeri? Er det en tilfredsstillende afslutning, og er den afslutning forenelig med en fiskeripolitik, som har brugt mange mia. på fiskerierhvervet de sidste 20 år?

Svaret blæser i vinden, for der er ingen debat, der er kun tavshed. Også fra Danmarks Fiskeriforenings side. Foreningens formand har endnu ikke fået sig taget sig sammen til, at få forklaret fiskerne og deres omverden, at han og sine er ved at gøre klar til det store ophørsudsalg i dansk fiskeri.

 Kurt Bertelsen Christensen

Formand for Levende Hav

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os