Home Dansk fiskeripolitik EU fiskeripolitik M/S Anton Galleri Aralsø-projektet Arkiv Links Støt os   English

Bemærk: Ved udskrivning af denne side skal printer opsættes til "landskab"

 

Tomme tønder buldrer mest

 

Fødevareminister Eva Kjer Hansen er helt oppe i det røde felt, i den aktuelle sag om Greenpeace og sten i Kattegat. Til Ritzau siger ministeren 10/8 ”Jeg har svært ved at betragte Greenpeace som en seriøs partner på fiskeriområdet, når de gennemfører en sådan aktion. Jeg mener, at vi har en ny situation, når Greenpeace alligevel har valgt at gennemføre aktionen. Hvordan samarbejdet bliver fremover, må vi så se.”

 ”Må vi så se”? Truer ministeren med at slå hånden af Greenpeace? Hvad er op og ned i den sag?

Normalt vil sådan en trussel fra en minister, rage Greenpeace en papand. Det tror jeg også bliver tilfældet her. Greenpeace har været inviteret til møder med ministeren om fiskeri og sidder med i ministerens rådgivende EU udvalg for fiskeri, men jeg tror jeg ikke det vil få nogen betydning for Greenpeaces strategi, at ministeren nu truer dem på dette samarbejde.  

For sagen synes krystalklar fra Greenpeaces side i denne sag.

Greenpeace udlægger sten i Kattegat i Natura 2000 områderne, for de har intet fået ud af ”samarbejdet” med den danske fødevareminister. Modsat Verdensnaturfonden Danmark som sidder med ved bordet i Fiskeriudvalget og med i de økonomiske udvalg, som uddeler fiskerierhvervets offentlige støtte, og WWF som selv har fået mange millioner i støtte fra ministeriet, står Greenpeace helt uden for sådanne politiske og økonomiske bindinger.

En tanke melder sig – mon ministeren havde i tankerne eller måske har hun allerede luftet ideen for Greenpeace, til at Greenpeace overtager den plads WWF sidder på i Fiskeriudvalget i dag? Det er ikke usandsynligt, for pladsen stå ledig. WWF gider ikke passe den og foreslog efter pres fra Levende Hav, at vi overtog den. Men det synes ikke at blive til noget.

Men også selv om Greenpeace fik tilbudt pladsen, vil det ikke ændre noget som helst. For Greenpeaces arbejdsmetoder internationalt hviler ganske enkelt på det grundlag, at de skal stå helt fri i forhold til myndighederne. Og derfor tror jeg de morer sig lidt på Greenpeaces nordiske kontorer over fødevareministerens ”trusler”.

For gør hun brug af dem, vil det være ris til egen røv, i denne sag. For det er ikke Greenpeace som har brug for ministeren, det synes meget omvendt.

Kurt Bertelsen Christensen

Ferring Strand 11.8.2009

-          I denne sammenhæng bør understreges, at selv om vi i Levende Hav har stor veneration for Greenpeace, også i denne sag, så gælder det ikke på alle Greenpeace områder. I denne sag skriver Greenpeace ex., at de kræver ”maritime reservater” og andet af samme slags. I Levende Hav vil vi meget gerne have trawl frie områder, men vi bryder os meget lidt om fredninger til havs. Dvs. at Greenpeace, WWF og andre omstændigheder, freder os ud af de menneskeskabte problemer. Vi har intet imod fredning, når naturen har brug for det, men vi har meget imod fredninger som erstatning for ex. et helt igennem naturødelæggende industrialiseret landbrug og fiskeri. Forbyd det trawl/bomtrawl som ødelægger, og lad så ellers naturen i fred. Menneskets bæredygtige forbrug af sæler og hvaler, er vi også meget uenige med Greenpeace, WWF og andre lign. omstændigheder om.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Sitemap Miljødebat Enkeltsager Kystfiskeri Havbrug Kontakt os